Amount là gì

English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái nam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam giới BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vchotsale.com.vn.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtTnhân hậu Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
amount
*
amount<ə"maunt>danh tự lượng, con số a considerable amount một số trong những lượng đáng chú ý a large amount of work/money/furniture một số lượng phệ công việc/chi phí bạc/đồ đạc và vật dụng food was provided in varying amounts thực phẩm được cung cấp với hầu như con số khác nhau no amount of encouragement would make him jump cho dù khuyến nghị tới mức làm sao, nó vẫn không nhảy tổng thể hoặc tổng vốn a bill for the full amount hoá đối kháng tính đủ toàn bô chi phí can you really afford this amount? tất cả thiệt là anh cung ứng được nngay gần này xuất xắc không? what"s the amount of this? toàn bô cái này là bao nhiêu? thực chất, quý giá thực; trung bình quan trọng, ý nghĩa sâu sắc this is the amount of what he promised thực ra lời hứa của hắn là trên đây any amount of something một số trong những lượng bự của vật gì he can get any amount of help nó mong được trợ giúp nhiều đến đâu cũng rất được nội đụng từ bỏ lên tới, lên đến mức (tiền) the bill amounts lớn 100đ hoá 1-1 lên tới 100đ phổ biến qui là, chung cuộc là, Tức là, chẳng không giống gì là it amounts lớn the same thing chung cuộc cũng như vậy cả this amounts khổng lồ a refusal dòng kia chẳng không giống gì là 1 trong lời phủ nhận what you say amounts khổng lồ a direct accusation chung quy hầu như điều anh nói vẫn là một trong lời kết tội thẳng (Tech) lượng, số lượng con số, lượng a. of infomation tk lượng biết tin, lượng tin a. of inspection kt con số chất vấn, cân nặng điều tra
*
/ə"maunt/ danh từ số lượng, số những a considerable amount một trong những lượng đáng chú ý a large amount of work không hề ít vấn đề tổng cộng what"s the amount of this? tổng cộng điều này là bao nhiêu? thực tế, quý hiếm thực; tầm quan trọng đặc biệt, ý nghĩa sâu sắc this is the amount of what he promised thực ra lời hứa hẹn của hắn là đây nội rượu cồn từ bỏ lên đến mức, lên tới (tiền) the bill amounts to 100đ hoá solo lên tới 100đ thông thường qui là, sau cuối là, Có nghĩa là, chẳng khác gì là it amounts to the same thing cuối cùng cũng vậy cả this amounts khổng lồ a refusal loại đó chẳng khác gì là 1 trong những lời khước từ not to amount lớn much ko quan trọng, ko đáng chú ý, không có ý nghĩa gì

*