Bài giảng Kỹ năng làm việc nhóm cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về nhóm, hoạt động của nhóm, điều hành nhóm, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản trị xung đột mâu thuẫn.

Bạn đang xem: Bài giảng kỹ năng làm việc nhóm

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


*

Bài 2KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM NỘI DUNG1 Tổng quan về nhóm2 Hoạt động của nhóm3 Điều hành nhóm4 Kỹ năng làm việc nhóm5 Kỹ năng quản trị xung đột mâu thuẫn 1 Tổng quan về nhómKhái niệm nhóm• Nhóm là tập hợp nhiều người cùng có chung mục tiêu, thường xuyên tương tác với nhau, mỗi thành viên có vai trò nhiệm vụ rõ ràng và có các quy tắc chung chi phối lẫn nhau.• Nhóm là đơn vị thực thi cơ bản• Nhóm là sự trộn lẫn kỹ năng, kinh nghiệm và hiểu biết nội bộ của nhiều người• Nhóm chắc chắn sẽ nhận những kết qủa những cá nhân• Nhóm nhỏ thì mềm dẻo hơn nhóm lớn, dễ kết hợp vả điều chỉnh• TEAM = Together Everyone Achieves More = Together Everyone Accomplishes More 1 Tổng quan về nhómKhái niệm nhóm 1 Tổng quan về nhómNhóm làm việc• Cùng mục tiêu• Hợp tác, phối hợp, giúp đỡ nhau• Kiến tạo môi trường mới từ sự độc lập đến phụ thuộc1 Tổng quan về nhóm Bạn hình dung về nhóm làm việc như thế nào 1 Tổng quan về nhómĐẶC ĐIỂM CỦA MỘT NHÓM LÀM VIỆC HIỆU QUẢ( NGUYÊN TẮC PERFORM )1. Có mục đích rõ rệt ( Purpose and Values )2. Được tiếp thêm sức mạnh ( Empowerment )3. Có quan hệ giao tiếp tốt ( Relationships andCommunication )4. Có sự linh họat ( Flexibility )5. Có năng suất làm việc tối ưu ( Optimal Performance )6. Có sự công nhận và trân trọng thành quả đạt được( Recognition and Appreciation )7. Có tinh thần nhiệt huyết ( Morale )1 Tổng quan về nhómNhóm làm việc thành công khi có các đặc điểmsau:1) Năng lực – Mỗi thành viên phải có kỹ năng nào đó mànhóm cần2) Mục tiêu rõ ràng và thuyết phục3) Tận tụy với mục tiêu chung4) Mọi thành viên đều đóng góp, và đều hưởng lợi.5) Môi trường khuyến khích. 1 Tổng quan về nhómNhân tố thành công của nhóm• Phải có mục tiêu nhóm. Mục tiêu chung (hay mục đích) của nhóm phải cụ thể, rõ ràng. Mục tiêu này phải được các thành viên nhóm hiểu rõ và cùng cam kết thực hiện. Mục tiêu xuyên suốt quá trình hoạt động của nhóm, nhưng cũng có thể điều chỉnh thay đổi để phù hợp môi trường mà nhóm tồn tại. Tuy nhiên mục tiêu từng thành viên, mục tiêu của nhóm phải phù hợp với mục tiêu của tổ chức• Phải tương tác, liên hệ, giao tiếp với nhau thường xuyên. Tiếp xúc và tương tác sẽ làm ảnh hưởng lẫn nhau giữa các thành viên và tác động ảnh hưởng này làm nên động lực phát triển nhóm: có thể tích cực hoặc tiêu cực.

Xem thêm: { Review Kem Chống Nắng Klairs Có Tốt Không? Giá Bao Nhiêu? Mua Ở Đâu?

1 Tổng quan về nhómNhân tố thành công của nhóm• Phải có các quy tắc nhóm. Nhóm phải xây dựng được quy tắc, quy định, nội quy của nhóm để sao cho nhóm hoạt động hiệu quả. Đây là những quy tắc chính thức. Trong nhóm còn có những quy tắc ngầm không công bố nhưng cũng có hiệu lực không kém phần quan trọng. Quy tắc ngầm có mặt tích cực và mặt tiêu cực.• Phải có vai trò, trách nhiệm rõ ràng của các thành viên trong nhóm. Nhóm chỉ hoạt động hiệu quả khi các thành viên được biết rõ nhiệm vụ, phù hợp năng lực của mình, không chồng chéo, giẫm đạp lên nhau. 1 Tổng quan về nhómNhân tố thành công của nhóm• Để đạt được mục tiêu chung cần có tinh thần phê bình đóng góp ý kiến mang tính xây dựng: hỗ trợ lẫn nhau (không phải phó thác cho người khác). Thừa nhận ưu điểm và biết được nhược điểm của các thành viên khác trong nhóm là thành công bước đầu của Teamwork• Mỗi cá nhân có một điểm mạnh riêng tạo nên tính đa dạng cho tập thể, các cá nhân phải nhìn nhận sự khác biệt của nhau. Không phải chỉ nhìn nhận mặt tốt của nhau mà còn dám nói lên những điều mà mình cho là không đúng. Thêm vào đó, để tăng sức mạnh đoàn kết cần thiết phải phân chia nhiệm vụ thích hợp sao cho mỗi người phát huy điểm mạnh của mình, bổ sung hỗ trợ điểm yếu của người khác 1 Tổng quan về nhómBa điều kiện để hình thành teamwork 1 Tổng quan về nhómSo sánh giữa Teamwork và những hình thái khác 1 Tổng quan về nhómTại sao phải có TeamWork 1 Tổng quan về nhómTầm quan trọng của nhóm làm việc• Làm việc theo nhóm tạo điều kiện tăng năng suất và hiệu quả của công việc.• Làm việc theo nhóm có thể giảm được một số nhân sự, khâu trung gian nên linh hoạt hơn.• Nhóm có thể tạo ra môi trường làm việc mà các kiến thức và kinh nghiệm của các cá nhân bổ trợ cho nhau, các quyết định đưa ra toàn diện và phù hợp hơn.• Nhóm làm việc có đủ khả năng hoàn thành một dự án hoàn chỉnh trong khi mỗi cá nhân chỉ có thể hoàn thành một phần việc. Nhóm có thể tận dụng những gì tốt nhất của mỗi cá nhân trong công tác chuyên môn và cả ngoài chuyên môn. Các thành viên tự rút ra những gí tốt nhất để học hỏi lẫn nhau, cải thiện thái độ và ứng xử của mình. 1 Tổng quan về nhómTầm quan trọng của nhóm làm việc• Nhóm làm việc hiệu quả là nhóm hội tụ một số đặc điểm cơ bản như các thành viên hiểu rõ lý do tồn tại của nhóm; các nguyên tắc và quy chế được thảo luận, đồng thuận; thông tin trong nhóm thông đạt; các thành viên hỗ trợ nhau; có những quy tắc kiểm tra, đánh giá, khen thưởng rõ ràng. Để có những đặc điểm trên nhóm phải giữ giá trị căn bản của nhóm, lấy đó làm định hướng hoạt động của mình chứ không phải là thi hành theo chỉ thị cấp trên. Các nhiệm vụ của cá nhân và nhóm được nêu rõ bằng các mục tiêu (SMART). Nhóm phải phối hợp lẫn nhau, sáng tạo.• Tác động tới sự làm việc hiệu quả của nhóm là các yêu tố bối cảnh, quy mô nhóm, sự đa dạng của thành viên nhóm, các chuẩn mực nhóm, lãnh đạo…1 Tổng quan về nhómLàm thế nào để hình thành TeamWork1 Tổng quan về nhómTrở ngại lớn nhất của TeamWork1 Tổng quan về nhómTrở ngại lớn nhất của TeamWork1 Tổng quan về nhómYếu tố thúc đẩy trong TeamWork