*

10 bài xích tập excel cải thiện + lời giải cho ai cầnNếu các bạn đang đi kiếm danh sách, list bài tập excel hãy xem ngay lập tức 10 bài bác tập excel cải thiện + lời giải cho ai cần, thực sự cần

Bài 1: một số hàm cơ bản. Cho bảng dư liệu sau:

DANH SÁCH THƯỞNG THÁNG 3, CÔNG TY ANZ

TT

Họ đệm

Tên

Giới tính

Ngày công

Thưởng 8-3

Thưởng A

1

Trần Thanh

Mai

Nam

25

2

Phạm Hùng

Cường

Nam

24

3

Lê Ngọc

Nữ

26

4

Phạm Hùng

Dũng

Nữ

22

5

Nguyễn Thành

Công

Nam

27

6

Lê Hoài

Bắc

Nữ

25

7

Vũ Ngọc

Minh

Nam

21

8

Nguyễn Mai

Lan

Nữ

26


a) Thưởng 8-3: thưởng 200.000 cho những nhân viên cấp dưới Nữ, còn lại không được thưởng.

Bạn đang xem: Bài tập excel nâng cao kế toán

Thưởng A: thưởng 300.000 mang lại những nhân viên cấp dưới có ngày công >=24, còn sót lại không được thưởng.Thêm vào cột Thưởng B: thưởng 100.000 cho phần đa nhân viến Nam bao gồm ngày công >26 hoặc nhân viên cấp dưới Nữ có ngày công >25.

Bài 2. Sử dụng MS Excel xong xuôi bảng tài liệu dưới đây:

BẢNG bỏ ra TIÉT BÁN HÀNG

STT

Mã hàng

Tên hàng

Ngày bán

Số lượng

Đơn giá

Thành Tiền

1

BDDQ

12

2

BDNT

25

CT

10

BDGN

60

BDTS

22

BDGN

24

CT

100

BDTS

240

BDTS

15

CT

5


Thực hiện:Thao tác auto điền tài liệu vào cột STT (theo tứ tự tăng đột biến 1,2,3...).Điền cột tên hàng: ví như 2 ký kết tự đầu của Mã mặt hàng là “CT” ghi là “Công tắc” sót lại ghi là “Bóng đèn”.Tính Đơn giá dựa vào 2 ký kết tự cuối của Mã hàng với bảng sau:

Mã hàng

Đơn giá

DQ

12.000

TS

14.500

NT

16.000

GN

15.000

CT

3.000


Tên hàng

Tổng số

Công tắc

Bóng đèn


Bài 3. Một trong những hàm cơ bản. Cho bảng dư liệu sau:

DANH SÁCH LƯƠNG THÁNG 12 mang lại CÁN bộ CÔNG TY ABC

TT

Họ tên

Chức vụ

Năm sinh

Lương CB

Ngày

Lương

Tạm ứng

1

Đào Mai

1967

900

20

2

Ngô Nhu

PGĐ

1975

750

26

3

Mai Lan

PGĐ

1968

600

25

4

Ngọc Lân

TP

1958

450

23

5

Nguyễn Hương

TP

1982

600

23

6

Quốc Khánh

PTP

1977

450

22

7

Phạm Thành

PTP

1956

300

19

8

Trần Thuỷ

NV

1972

300

18

9

Nguyễn Hương

NV

1985

300

27

10

Lê La

NV

1986

300

28


Thêm vào cột Tuối bên đề xuất cột Năm sinh theo thời giờ hệ thống, sau đó tính tuối của cán bộ, nhân viên.Tính lương của nhân viên = Lương CB * NGÀY.Tính lâm thời ứng = 80% * Lương.Thêm vào một trong những cột Thưởng kế cột Lương, tính thưởng

Trong đó: Nếu dịch vụ là GĐ thưởng 500000, PGD thưởng 400000, TP thưởng 300000, PTP thưởng 200000, còn sót lại thưởng 100000.

Thêm vào cột còn sót lại ở cuối bảng tính, tính còn sót lại =Lương + Thưởng - tạm thời ứng.Tính tổng số tiền còn cần chi được cho cán bộ, nhân viên cấp dưới theo danh sách trên; Tính lương bình quân. Tính lương cao nhất, Lương phải chăng nhất.

Bài 4. Một trong những hàm cơ bản. Cho bảng dư liệu sau:

BÁO CÁO TÔNG HỢP PHÂN PHỐI NHIÊN LIỆU

TT

Chứng từ

Đơn vị nhận

số lượng

Xăng

Gas

Dầu lửa

SỐ lượng

Thành tiền

SỐ lượng

Thành tiền

SỐ lượng

Thành tiền

1

X001C

Công ty Mây trắng

100

2

G001K

Mây xanh Co

150

X002K

Đội xe

200

L001C

Công ty ABC

100

L002C

Công ty ANZ

50

G002C

XN cơ khí

120

G003K

XN đóng tầu

80

Tổng cộng


Bảng giá

Mặt hàng

KD

cc

Xăng

500

150

Gas

450

120

Dầu lửa

200

100


Căn cứ vào cam kết tự đầu tiến của bệnh từ để phân chia số lượng vào những cột con số của Xăng, Gas và Dầu lửa.Nếu ký tự đầu của chứng từ là X thì số lượng được phân bổ vào cột Xăng.Nếu cam kết tự đầu của triệu chứng từ là G thì số lượng được phân chia vào cột Gas.Nếu cam kết tự đầu của bệnh từ là L thì số lượng được phân chia vào cột Dầu lửa.Tính thành tiền cho từng cột = con số * Đơn giá

Trong đó solo giá dựa vào bảng giá, bao gồm 2 các loại giá: giá cung cấp (CC) với giá kinh doanh (KD); nếu ký kết tự đề nghị của chứng từ là c thì rước giá cung cấp, trái lại lấy giá ghê doanh.

Tính tổng cho từng cột.Tính tổng số chứng từ yêu cầu xuất HĐ = Tổng của những số là ký tự đồ vật 4 của mã chứng từ.Trích xuất ra một list mới với đk số lượng>100.

Xem thêm: Phân Biệt Ổ Cứng Ssd Và Hdd : Nên Dùng Loại Nào? Phân Biệt Ổ Cứng Ssd Và Hdd

Bài 5. Một số trong những hàm cơ bản. Mang đến bảng dư liệu sau:

TÔNG HỢP SỐ LIỆU KHÁCH THUÊ PHÒNG KHÁCH SẠN

TT

Họ thương hiệu ỉdìách hàng

số phòng

Ngày vào

Ngày ra

Số ngày ở

số tuần

Số ngày lẻ

1

Trần Thanh

100VIP

2

Phạm Hùng

201NOM

3

Lê Ngọc

205NOM

4

Phạm Hùng

209NOM

5

Nguyễn Thành

102NOM

6

Lê Hoài

107VIP

7

Vũ Ngọc

209NOM

8

Nguyễn Mai

210VIP

9

Mộng Mơ

202VIP

Tổng cộng


a) Tính số ngày sinh sống = Ngày vào - Ngày ra. Tính số tuần, số ngày lẻ (dùng hàm INT, MOD)

b) Tính tổng cộng ngày ở, toàn bô tuần, toàn bô ngày lẻ.

⇒ đề thi thương mại ngân mặt hàng 2021

⇒ đề thi tài bao gồm tiền tệ năm 2021

⇒ đề thi tài chính doanh nghiệp

Bài 6. Hàm dò kiếm tìm (VLOOKUP). Mang đến bảng dữ liệu sau:

BẢNG LƯƠNG CÁN Bô CÔNG TY ANZ

TT

Họ tên

Mã ngạch

Tên ngạch

Tên solo vị

Lương CB

Thực lĩnh

001

Đào Hoa Mai

1003

Phòng Hành chính

1,200,000

002

Ngô Văn Nhu

1002

Phòng Hành chính

1,850,000

003

Nguyễn Hương

1001

Phòng QLCL

1,600,000

004

Quốc Khánh

1003

Phòng Khoa học

950,000

005

Phạm Thành

1002

Phòng cai quản trị

1,000,000

006

Trần Thuỷ

6033

Phòng Tài chính

2,000,000

007

Nguyễn Hương

1003

Phòng Thiết bị

2,200,000

008

Lê Dung

1003

Phòng kinh doanh

1,800,000


Bâng mã ngach cùng phu cấp

Mã ngạch

Tên ngạch công chức

Phụ cung cấp (%)

1001

Chuyên viên cao cấp

0.25

1002

Chuyên viên chính

0.20

1003

Chuyên viên

0.10

6033

Kỹ sư

0.05


Yêu cầu: dựa vào Bảng hạng mục “Bảng mã ngạch và phụ cấp” hãy dùng hàm VLOOKUP để điền dữ liệu vào 2 cột thương hiệu ngạch cùng Thực lĩnh.

Trong đó: Thực lĩnh = Lương cơ phiên bản + (Phụ cấp cho * Lương cơ bản)

Bài 7. Hàm dò tra cứu (VLOOKUP). Mang lại bảng dữ liệu sau:

BẢNG THỐNG KÊ thiết lập BÁN HÀNG HÓA

STT

Mã hàng

Tên hàng

Giá nhập

SL nhập

Thành tiên

Giá xuất

SL xuất

Tiền xuất

1

PaOA12

2

Pa0C15

3

SaOB2

4

ToOC23

5

HĨ0C12

6

HĨ0A13

7

ToOB12

8

SaOB2

Cộng:


Bảng mã

Mã hàng

Tên hàng

Giá nhập

SL nhập

SL xuất

Pa

Máy cân bằng Parasonic

300

115

95

To

Máy điều hòa Tosiba

250

85

56

Sa

Máy cân bằng Samsung

210

120

75

Hi

Máy cân bằng Hitachi

220

68

35


Dựa vào mã hàng và Bảng mã, điền số liệu cho các cột: tên hàng, giá chỉ nhập, con số nhập, con số xuất.Tính Thành chi phí = giá nhập * con số nhập.Tính giá bán xuất phụ thuộc Mã hàng: ví như Mã hàng bao gồm ký tự trang bị 4 (tính từ mặt trái) là A thì giá xuất=Giá nhập+15, giả dụ là B thì giá xuất = giá bán nhập+12,còn lại giá chỉ xuất =Giá nhập+10Tính chi phí xuất dựa vào giá xuất và số lượng xuất, định dạng đơn vị tiền tệ là USD.Tính tổng cộng cho từng cột.Chèn thêm cột Ghi chú làm việc cuối.Điền tin tức cho cột ghi chú như sau: giả dụ SL nhập - SL xuất >=60 thì ghi “Bán chậm”, trường hợp SL nhập - SL xuất >=30 thì ghi “Bán được”, còn lại ghi “Bán chạy”.

Bài 8. Hàm dò tìm kiếm (VLOOKUP). Mang lại bảng dữ liệu sau:

BẢNG THEO DÕI VẬT LIỆU XÂY DƯNG

Năm 2012

TT

Tên hàng

Ngày nhập

Ngày bán

Nhận xét

SỐ lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

B2

Giấy

100

2

AI

Vải bông

200

3

DI

Xi măng

300

4

C2

Gạch

120

5

A2

Vải bông

400

6

B3

Bìa

1500

7

D2

Xi măng

300

8

Cl

Vôi

120

9

A3

Vải bông

400

10

B4

Giấy

1500


a) Lập công thức điền giá trị vào cột dìm xét theo hiện tượng sau:

Nếu thời hạn lưu kho nếu như 30 Nếu thời gian lưu kho >90 ghi dấn xét: chào bán chậmDựa vào ký kết tự đầu của Mã cùng Bảng tra cứu vãn dưới đây, dùng hàm VLOOKƯP nhằm điền thông tin vào cột Đơn giá

Bảng tra cứu giá

Mã đầu

Đơn giá

A

100

B

200

c

300

D

120


Tính cột Thành chi phí = số lượng X Đơn giá chỉ X 1.1; định dạng tiền Việt Nam.Hoàn thành bảng thống kê sau:

Tên hàng

Tổng số lượng

Tổng thành tiền

Giấy

Vải bông

Xi măng

Gạch


Bài 9. Hàm dò kiếm tìm (HLOOKUP), những hàm thống kê. đến bảng dư liệu sau:

BẢNG THEO DÕI THANH TOÁN PHÒNG Ở KHÁCH SẠN HOA HÒNG

TT

Loại phòng

Ngày đi

Ngày đến

Số ngày

SỐ người

Giá phòng

Giá phụ thu

Tiền phòng

1

A

3

2

B

1

3

A

2

4

B

4

5

c

1

6

A

2

7

B

4

8

A

1

9

A

2

10

B

2

Cộng:


Bảng mã đối chọi giá phòng phân chia theo một số loại A, B, c

Loại

A

B

c

Giál

80

65

50

Giá 2

100

85

60

Phụ thu

35

25

15


Số ngày = Ngày đi - Ngày đến, trường hợp ngày đi trùng với ngày mang đến thì tính 1 ngày.Giá phòng dựa vào loại phòng với bảng đối chọi giá phòng, nếu như phòng có 1 người thuế thì mang giá 1, nếu bao gồm từ 2 người trở lến thì giá 2.Giá phụ thu dựa vào loại phòng và bảng giá phụ thu.Tiền phòng = số ngày * (Giá chống + giá chỉ phụ thu), nhưng lại nếu người thuê mướn phòng trên 10 ngày thì được giảm 10% giá phụ thu.Thống kê số tiền nhận được theo từng các loại phòng.

Loại

Số fan ở

Số chi phí thu được

A

80

65

B

100

85

c

35

25


Bài 10. Mang lại bảng dư liệu sau:

Tổng hòa hợp doanh số bán sản phẩm của 3 trụ sở Công ty ANZ năm 2012

Chi nhánh

Quýl

Quý 2

Quý 3

Quý 4

Chi nhánh Hà Nội

250

300

380

640

Chi nhánh Đà Nằng

350

280

400

560

Chi nhánh dùng Gòn

520

480

350

500


a) Vẽ đồ thị như sau:

*

Chỉnh sửa đồ dùng thị theo yếu cầu sau:

Thay đối hình dạng tô nền mang lại Series dữ liệu

Thêm tiêu đề mang lại đồ thị “Tổng vừa lòng doanh số bán sản phẩm của 3 chi nhánh Công ty

ANZ năm 2012”.

Hiện thị giá chỉ trị cho mỗi cột.

Xoay chiều màn biểu diễn của thiết bị thị. Gợi ý: Vào Design/Data/Switch Row/Column