Sau đó là 10 bạn dạng kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2018 sẽ giúp các các bạn sẽ biết cách trình diễn hoàn chỉnh bạn dạng kiểm điểm đảng viên, ship hàng cho công tác làm việc của mình. Đây là hầu hết mẫu trả chỉnh, trình bày đúng quy bí quyết từ nội dung đến hình thức mà công ty chúng tôi vừa cập nhật. Hi vọng, trải qua những mẫu này, các các bạn sẽ biết cách trình bày một phiên bản tự kiểm điểm cân xứng với yêu ước và tính chất các bước của mình.

Bạn đang xem: Bản tự kiểm đảng viên năm 2018


*

Tham khảo Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2018mà chotsale.com.vn giới thiệuđến chúng ta 10 biểu chủng loại kiểm điểm đảng viên phổ biến và đúng đắn nhất như: Mẫu bạn dạng kiểm kiểm đảng viên năm, mẫu bản kiểm điểm tiến công giá quality đảng viên năm, mẫu phiên bản kiểm điểm đảng viên cuối năm, bạn dạng kiểm điểm đảng viên dự bị,... Dưới đó là phần nắm tắt mẫu phiên bản kiểm điểm đảng viên.

MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN MỚI NHẤT

ĐẢNG BỘ…………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMChi bộ……………….. ……., ngày..... ,tháng….., năm 2018

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2018(Dùng đến đảng viên sẽ là cán bộ, công chức, viên chức)

Họ và tên:…………………………………………Ngày sinh:………………Chức vụ Đảng:………………………………………………………………Chức vụ bao gồm quyền, đoàn thể:………………………………………………Đơn vị công tác:………………………………………………………………Chi bộ:…………………………………………………………………………

I. Ưu điểm, kết quả công tác1. Về bốn tưởng chủ yếu trị:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Về phẩm hóa học đạo đức, lối sống:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Về thực hiện chức trách, trách nhiệm được giao:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. Về tổ chức kỷ luật:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................III. Phương hướng, phương án khắc phục.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................IV. Tự dấn mức phân một số loại chất lượng(Đánh lốt X vào trong 1 ô tương ứng)4.1. Xếp loại chất lượng cán bộ, công chứcHoàn thành xuất nhan sắc nhiệm vụHoàn thành xuất sắc nhiệm vụHoàn thành nhiệmKhông ngừng nhiệm vụ4.2. Xếp loại unique đảng viênĐảng viên chấm dứt xuất dung nhan nhiệm vụĐảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụĐảng viên ngừng nhiệm vụĐảng viên không dứt nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM (Ký, ghi rõ họ tên)

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

- dấn xét, review của chi ủy (chi bộ):………………………………………………………………………………….

-Chi bộ phân nhiều loại chất lượng…………………………………………………………………………………...- Đảng ủy (chi ủy cơ sở) phân nhiều loại chất lượng:………………………………………………………………………………

………, ngày……tháng…..năm2018

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Ký, ghi rõ chúng ta tên)

MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN


ĐẢNG BỘ…………………. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ …………………….

………….., ngày…., tháng….., năm 2018

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

Họ cùng tên :…………………………Ngày sinh…………………………….............................................

Chức vụ Đảng:………………………………………………………....................................................

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:.....................................................................................................

Đơn vị Công tác:...............................................................................................................................

Chi bộ:.............................................................................................................................................

I. Ưu điểm, kết quả công tác

1/ Về tứ tưởng, thiết yếu trị .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2/ Về phẩm chất đạo đức lối sống:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Xem thêm: Cách Chỉnh Kích Thước Ô Trong Word 2010, Cách Chỉnh Độ Rộng Của Dòng Và Cột Trong Word

3/ Về triển khai chức trách nhiệm vụ được giao:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

4/ Về tổ chức triển khai kỷ luật:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

II. Khuyết điểm giảm bớt và nguyên nhân:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

III Phương hướng biện pháp khắc phục:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

IV Tự dấn mức phân các loại chất lượng:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

người tự kiểm điểm

( ký và ghi rõ chúng ta tên)

Đánh giá, phân loại quality Đảng viên

- dấn xét, review của đưa ra ủy

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

- đưa ra bộ phân các loại chất lượng:.................................................................................

- Đảng ủy, đưa ra ủy cơ sở phân các loại chất lượng........................................................