Bảng báo cáo kết quả kinh doanh của công ty

Báo cáo tác dụng chuyển động kinh doanh là report tài bao gồm tổng đúng theo, đề đạt bao quát thực trạng với công dụng marketing trong một kỳ hoạt động vui chơi của công ty và chi tiết cho các vận động marketing chủ yếu. Nói cách không giống báo cáo công dụng hoạt động sale là phương tiện đi lại trình diễn năng lực sinh lời và hoàn cảnh vận động sale của người sử dụng.

You watching: Bảng báo cáo kết quả kinh doanh của công ty

  – Tính cân nặng đối: Báo cáo hiệu quả hoạt động sale được lập dựa trên tính phẳng phiu thân lệch giá, ngân sách với công dụng sale. cũng có thể khái quát bình thường tính bằng vận của báo cáo hiệu quả kinh doanh qua công thức sau:

*
*
*
*
*
*

Báo cáo hiệu quả vận động marketing gồm có 5 cột:

– Cột số 1 : Các chỉ tiêu report.

– Cột số 2: Mã số của các tiêu chí tương ứng.

– Cột số 3: Số hiệu khớp ứng cùng với những tiêu chí của report này được biểu thị tiêu chí trên Bản ttiết minch báo cáo tài chính.

– Cột số 4: Tổng số phát sinh trong kỳ báo cáo năm.

– Cột số 5: Số liệu của thời gian trước (nhằm so sánh).

Nội dung những tiêu chí trong Báo cáo kết quả vận động marketing nhỏng sau: 

(1) Doanh thu bán hàng và cung cấp hình thức (Mã số 01) :

Chỉ tiêu này đề đạt tổng doanh thu bán sản phẩm hoá, thành phẩm, nhà đất đầu tư chi tiêu và cung ứng hình thức những năm report của khách hàng.

(2) Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02):

Chỉ tiêu này phản ánh tổng vừa lòng các khoản được ghi sút trừ vào tổng doanh thu trong thời điểm, gồm những: những khoản chiết khấu tmùi hương mại, Giảm ngay mặt hàng phân phối, sản phẩm bán bị trả lại với thuế tiêu thú đặc trưng, thuế xuất khẩu…

(3) Doanh thu thuần về bán sản phẩm và cung cấp hình thức dịch vụ (Mã số 10):

Chỉ tiêu này phản ảnh số lợi nhuận bán hàng hoá, thành phđộ ẩm, BĐS Nhà Đất đầu tư chi tiêu cùng cung cấp các dịch vụ đang trừ những khoản trừ.

Mã số 10 = Mã số 01 – Mã số 02.

(4) Giá vốn hàng chào bán (Mã số 11):

Chỉ tiêu này đề đạt tổng giá chỉ vốn của mặt hàng hoá, Bất Động Sản Nhà Đất đầu tư chi tiêu, Ngân sách tiếp tế của thành phẩm vẫn buôn bán, ngân sách thẳng của khối lượng dịch vụ chấm dứt đã hỗ trợ, chi phí khác được tính vào giá chỉ vốn hoặc ghi giảm ngay vốn sản phẩm buôn bán vào kỳ report.

(5) Lợi nhuận gộp về bán sản phẩm và hỗ trợ các dịch vụ (Mã số 20):

Chỉ tiêu này đề đạt số chênh lệch thân lệch giá thuần về bán sản phẩm hoá, thành phđộ ẩm, Bất Động Sản đầu tư và cung ứng hình thức với mức giá vốn mặt hàng bán phát sinh trong kỳ báo cáo.

Mã số đôi mươi = Mã số 10 – Mã số 11.

(6) Doanh thu vận động tài bao gồm (Mã số 21):

Chỉ tiêu này phản chiếu lệch giá hoạt động tài bao gồm thuần (Tổng lệch giá trừ (-) Thuế GTGT theo phương thức trực tiếp (nếu như có) tương quan đến vận động khác) phát sinh trong kỳ report của khách hàng.

(7) túi tiền tài thiết yếu (Mã số 22):

Chỉ tiêu này phản ảnh tổng ngân sách tài chính, bao gồm chi phí lãi vay mượn yêu cầu trả, chi phí phiên bản quyền, ngân sách vận động liên kết kinh doanh,… tạo nên trong kỳ report của người tiêu dùng.

See more: Nonstop Nhạc Edm Hay Nhất Cho Gaming Music Gây Nghiện, Nhạc Edm Hay Nhất Cho Gaming Music Gây Nghiện

túi tiền lãi vay mượn (Mã số 23):

Chỉ tiêu này phản ánh ngân sách lãi vay cần trả được tính vào chi phí tài bao gồm trong kỳ report. Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào Sổ kế tân oán chi tiết Tài khoản 635.

(8) giá cả bán hàng (Mã số 24):

Chỉ tiêu này phản ánh tổng ngân sách bán hàng hoá, thành phđộ ẩm sẽ cung cấp, hình thức sẽ hỗ trợ tạo ra vào kỳ report.

(9) túi tiền cai quản công ty (Mã số 25):

Chỉ tiêu này đề đạt tổng chi phí thống trị công ty phát sinh trong kỳ report.

(10) Lợi nhuận thuần tự chuyển động marketing (Mã số 30):

Chỉ tiêu này phản ánh tác dụng chuyển động kinh doanh của chúng ta vào kỳ report.

(11) Thu nhập khác (Mã số 31) :

Chỉ tiêu này phản ảnh những khoản thu nhập cá nhân không giống (Sau Khi sẽ trừ thuế GTGT yêu cầu nộp tính theo phương thức trực tiếp), tạo nên trong kỳ report.

(12) Chi phí khác (Mã số 32):

Chỉ tiêu này phản ánh tổng các khoản chi phí khác gây ra vào kỳ report.

(13) Lợi nhuận không giống (Mã số 40):

Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch thân các khoản thu nhập khác (sau khí đang trừ thuế GTGT đề nghị nộp tính theo phương pháp trực : tiếp) với ngân sách khác tạo ra trong kỳ báo cáo.

Mã số 40 = Mã số 31 – Mã số 32.

(14) Tổng lợi tức đầu tư kế toán trước thuế (Mã số 50) :

Chỉ tiêu này phản chiếu toàn bô ROI kế tân oán tiến hành trong những năm report của doanh nghiệp trước khi trừ ngân sách thuế thu nhập công ty tự vận động marketing, vận động không giống tạo ra vào kỳ report.

Mã số 50 – Mã số 30 + Mã số 40.

(15) giá cả thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp lớn hiện tại hành (Mã số 51):

Chỉ tiêu này phản ánh ngân sách thuế thu nhập công ty hiện hành phát sinh trong năm báo cáo.

(16) giá cả thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52):

Chỉ tiêu này phản ảnh chi phí thuế thu nhập công ty hoãn lại hoặc thu nhập hoãn lại tạo ra trong những năm báo cáo.

See more: Nghĩa Của Từ Epic Là Gì ? (Từ Điển Anh Nghĩa Của Từ Epic Trong Tiếng Việt

(17) Lợi nhuận sau thuế thu nhập cá nhân công ty (Mã số 60):

Chỉ tiêu này đề đạt tổng cộng lợi tức đầu tư thuần (hoặc lỗ) sau thuế trường đoản cú những buổi giao lưu của doanh nghiệp lớn (sau thời điểm trừ chi phí thuế thu nhập doanhnghiệp) gây ra trong thời gian báo cáo.