Bảng phẳng phiu kế toán là 1 trong tài liệu tài chính vô thuộc quan trọng. Nó giúp công ty đầu tư, công ty doanh nghiệp quan sát và theo dõi tình hình của người sử dụng đó, tiếp đến đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp.

Bạn đang xem: Bảng cân đối kế toán của công ty xây dựng

Thực hiện lập bảng bằng phẳng là các bước hết sức thân quen thuộc so với các kế toán tài chính viên. Tuy nhiên, ngoài bài toán thành thạo lập bảng cân nặng đối, những kế toán còn rất cần được nắm vững ý nghĩa cũng như hiểu được các yếu tố có mặt trong bảng.

1. Bảng bằng vận kế toán là gì?

Bảng bằng phẳng kế toán là một report tài chính nhằm tổng hợp, phản bội ánh tổng quát về toàn thể giá trị gia tài hiện tất cả và nguồn gốc hình thành nên gia sản đó của công ty tại một thời điểm độc nhất vô nhị định.

Trong đó, tổng vốn tài sản luôn luôn luôn bởi tổng giá chỉ trị nguồn chi phí tại một thời điểm như thế nào đó.

TỔNG TÀI SẢN = TỔNG NGUỒN VỐN


*

Mẫu bảng bằng phẳng kế toán theo Thông tứ 200 (Mẫu B01-DN)


Bạn tất yêu tự ý thay đổi biểu chủng loại bảng phẳng phiu vì nó yêu cầu được lập theo mẫu dành cho DNNVV được cỗ Tài chủ yếu quy định.

Một bảng cân đối kế toán nên thể biểu hiện rõ ràng:

Tài sản nhiều năm hạn của chúng ta (doanh nghiệp có gì).Tài sản ngắn hạn (những khoản doanh nghiệp mang lại nợ).Nợ thời gian ngắn (doanh nghiệp nợ và yêu cầu trả trong thời gian ngắn).Nợ lâu năm hạn với vốn công ty sở hữu.

1.1 Phần tài sản

Ý nghĩa pháp lý: gia sản phản ánh cực hiếm của toàn cục tài sản hiện nay thuộc quyền làm chủ và sử dụng của người tiêu dùng ở thời gian lập báo cáo.Ý nghĩa tởm tế: gia tài phản ánh quy mô cùng kế các loại vốn, tài sản hiện gồm tại thời khắc lập báo cáo của doanh nghiệp.

Thông qua những số liệu về tài sản, chúng ta có thể đánh giá đồ sộ vốn cùng mức độ phân bổ sử dụng vốn của người sử dụng một bí quyết tổng quát.

Phần tài sản trong bảng bằng phẳng kế toán sẽ gồm những: Tài sản ngắn hạn cùng Tài sản nhiều năm hạn.

1.2 Phần mối cung cấp vốn

Ý nghĩa pháp lý: nguồn vốn phản ánh mối cung cấp hình thành các loại gia sản hiện tất cả tại thời điểm report của doanh nghiệp.Ý nghĩa tởm tế: nguồn vốn phản ánh quy mô và cơ cấu các nguồn vốn được đầu tư và huy động vào hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư chi tiêu của doanh nghiệp.

Nguồn vốn sẽ bao gồm các khoản Nợ ngắn hạn, Nợ nhiều năm hạn cùng Vốn công ty sở hữu.

Từ cơ cấu nguồn chi phí trong bảng phẳng phiu kế toán, người phân tích đang hiểu được nguồn hình thành của các loại gia tài đến tự đâu, kĩ năng tự nhà tài chính của công ty và nấc độ rủi ro của công ty nếu vay nợ thừa cao.


*

Mỗi yếu tố trong bảng phẳng phiu đều có ý nghĩa về mặt pháp lý và kinh tế tài chính riêng.


2. Hướng dẫn chi tiết cách lập Bảng bằng phẳng kế toán theo Thông bốn 200

2.1 các nguyên tắc lập với trình bày

Tại Khoản 1 Điều 112 Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn bí quyết lập và trình bày Bảng phẳng phiu kế toán năm như sau:

Theo cơ chế tại chuẩn chỉnh mực kế toán số 21 về “Trình bày report tài chính”: kế toán phải tuân thủ các cách thức chung về việc lập với trình bày báo cáo tài chính.

Xem thêm: Cách Sắp Xếp Tên Từ A Đến Z Trong Excel Theo Thứ Tự Abc Và Tăng Giảm Dần

Ngoài ra, vào Bảng phẳng phiu kế toán của doanh nghiệp, các khoản mục Tài sản Nợ buộc phải trả đề nghị được trình bày riêng biệt thành loại thời gian ngắn và lâu năm phù hợp, dựa vào thời hạn của chu kỳ luân hồi kinh doanh thông thường của doanh nghiệp:

Với phần nhiều doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh bình thường trong vòng 12 tháng:Tài sản cùng Nợ buộc phải trả được thu hồi hay giao dịch thanh toán trong vòng không vượt 12 tháng tới tính từ lúc thời điểm report được xếp vào Ngắn hạn.Tài sản với Nợ yêu cầu trả được thu hồi hay giao dịch từ 12 mon trở lên kể từ thời điểm report được xếp vào Dài hạn.Với phần nhiều doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh thông thường dài rộng 12 tháng:Tài sảnNợ bắt buộc trả được thu hồi hay giao dịch thanh toán trong vòng một chu kỳ kinh doanh thông thường được xếp vào Ngắn hạn.Tài sảnNợ phải trả được tịch thu hay giao dịch thanh toán trong thời gian dài thêm hơn nữa một chu kỳ kinh doanh bình thường được xếp vào Dài hạn.Với gần như doanh nghiệp không thể phụ thuộc vào chu kỳ marketing để phân minh giữa ngắn hạn và lâu năm hạn:Tài sảnNợ buộc phải trả được trình bày theo tính thanh khoản giảm dần.

Trong quy trình lập Bảng bằng phẳng kế toán tổng hợp giữa những đơn vị cấp trên và đơn vị chức năng cấp bên dưới trực thuộc không có tư bí quyết pháp nhân, kế toán tài chính viên phải chú ý:

Đơn vị cung cấp trên cần thực hiện vứt bỏ tất cả số dư của không ít khoản mục tạo ra từ thanh toán nội bộ (như những khoản buộc phải thu, yêu cầu trả, cho vay vốn nội bộ….) giữa đơn vị cấp bên trên và đơn vị cấp dưới; trong những đơn vị cấp dưới với nhau.Việc sa thải các khoản mục nội bộ khi tổng hợp report giữa đơn vị chức năng cấp trên và cấp cho dưới hạch toán nhờ vào sẽ được tiến hành tương từ bỏ như nghệ thuật lập report tài chủ yếu hợp nhất.

Các chỉ tiêu không có số liệu sẽ được miễn trình diễn trong Bảng bằng vận tài khoản kế toán. Doanh nghiệp cần chủ động đánh lại số thiết bị tự của các chỉ tiêu theo nguyên tắc tiếp tục trong mỗi phần tài khoản.


*

Kế toán viên cần vâng lệnh theo hiệ tượng chung về lập cùng trình bày báo cáo tài chính


2.2 Trình từ bỏ thực hiện

Sau đấy là chi tiết các bước lập bảng phẳng phiu chuẩn duy nhất giúp doanh nghiệp tiến hành nghiệp vụ này thuận lợi hơn:

Bước 1: các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh rất cần phải kiểm tra tính chân thật.Bước 2: Khóa sổ kế toán để đối chiếu những số liệu với những sổ kế toán có liên quan.Bước 3: thực hiện bút toán kết chuyển trung gian. Khóa hoàn toàn sổ kế toán.Bước 4: tiến hành lập bảng bằng vận số phát sinhBước 5: Lập bảng bằng phẳng kế toánBước 6: bình chọn và phê duyệt.

3. Mẫu bảng cân nặng đối kế toán 

Đơn vị báo cáo:……. Mẫu số B 01 – DN

Địa chỉ:….. (Ban hành theo Thông bốn Số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22 / 12 /2014 của bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

 Tại ngày … mon … năm …(1)

Đơn vị tính:………….

TÀI SẢNsốThuyết minhSố cuối năm (3)

Số đầu năm (3)

12345
A – gia tài ngắn hạn 100 
I. Chi phí và các khoản tương đương tiền110 
1. Tiền111
2. Các khoản tương tự tiền112
II. Đầu bốn tài thiết yếu ngắn hạn120
1. Thị trường chứng khoán kinh doanh121
2. Dự phòng giảm ngay chứng khoán marketing (*) (2)122(…)(…)
3. Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn123
III. Các khoản đề xuất thu ngắn hạn130 
1. đề xuất thu ngắn hạn của khách hàng131
2. Trả trước cho những người bán132
3. đề nghị thu nội cỗ ngắn hạn133
4. Buộc phải thu theo quy trình kế hoạch phù hợp đồng xây dựng134
5. Nên thu về cho vay ngắn hạn135
6. đề xuất thu ngắn hạn khác136
7. Dự trữ phải thu thời gian ngắn khó đòi (*)139(…)(…)
IV. Sản phẩm tồn kho140
1. Sản phẩm tồn kho141
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)149(…)(…)
V. Tài sản thời gian ngắn khác150 
1. Ngân sách chi tiêu trả trước ngắn hạn151
2. Thuế GTGT được khấu trừ152
3. Thuế và các khoản khác đề nghị thu bên nước153
4. Giao dịch thanh toán mua chào bán lại trái phiếu chủ yếu phủ154   
5. Tài sản ngắn hạn khác155
 B – TÀI SẢN DÀI HẠN 200 
I. Các khoản đề nghị thu nhiều năm hạn210   
1. Yêu cầu thu dài hạn của khách hàng hàng211
2. Vốn marketing ở đơn vị trực thuộc212
3. đề xuất thu nội cỗ dài hạn213
4. Phải thu về cho vay dài hạn214
5. Yêu cầu thu lâu dài khác215
6. Dự trữ phải thu nhiều năm hạn khó đòi (*)219(…)(…)
II. Gia sản cố định220   
1. Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình221
– Nguyên giá222
– quý giá hao mòn luỹ kế (*)223(…)(…)
2. Tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính224  
– Nguyên giá225
– quý giá hao mòn luỹ kế (*)226(…)(…)
3. Tài sản cố định vô hình227
– Nguyên giá228
– giá trị hao mòn luỹ kế (*)229(…)(…)
III. Bđs nhà đất đầu tư230
– Nguyên giá231   
– cực hiếm hao mòn luỹ kế (*)232  (…) (…)
IV. Gia tài dở dang nhiều năm hạn240
1. Giá cả sản xuất, kinh doanh dở dang lâu năm hạn241
2. Túi tiền xây dựng cơ bản dở dang242
V. Đầu tứ tài bao gồm dài hạn250
1. Đầu bốn vào doanh nghiệp con251   
2. Đầu bốn vào doanh nghiệp liên doanh, liên kết252
3. Đầu bốn khác vào lý lẽ vốn253
4. Dự phòng đầu tư chi tiêu tài chủ yếu dài hạn (*)254(…)(…)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn255
VI. Gia tài dài hạn khác260
1. Ngân sách trả trước nhiều năm hạn261
2. Gia tài thuế thu nhập cá nhân hoãn lại262
3. Tài sản dài hạn khác268
Tổng cộng gia sản (270 = 100 + 200) 270 
 C – Nợ phải trả 300   
I. Nợ ngắn hạn310 
1. Vay và nợ mướn tài thiết yếu ngắn hạn311
2. Yêu cầu trả người phân phối ngắn hạn312
3. Người tiêu dùng trả chi phí trước313
4. Thuế và các khoản bắt buộc nộp bên nước314
5. đề nghị trả tín đồ lao động315
6. Ngân sách chi tiêu phải trả ngắn hạn316
7. Bắt buộc trả nội cỗ ngắn hạn317
8. Yêu cầu trả theo quy trình tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng318
9. Lợi nhuận chưa tiến hành ngắn hạn319
10. Phải trả ngắn hạn khác320 
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn321 
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi322 
13. Quỹ bình ổn giá323 
14. Thanh toán mua buôn bán lại trái phiếu bao gồm phủ324 
II. Nợ lâu năm hạn330 
1. Yêu cầu trả người bán dài hạn331
2. Túi tiền phải trả dài hạn332
3. đề nghị trả nội bộ về vốn gớm doanh333
4. Yêu cầu trả nội cỗ dài hạn334
5. Lợi nhuận chưa triển khai dài hạn335
6. Nên trả dài hạn khác336
7. Vay với nợ mướn tài bao gồm dài hạn337
8. Trái phiếu chuyển đổi338
9. Thuế thu nhập hoãn lại đề xuất trả339
10. Dự phòng phải trả nhiều năm hạn340
11. Quỹ cải tiến và phát triển khoa học với công nghệ341
D – VỐN CHỦ SỞ HỮU400 
I. Vốn chủ sở hữu410
1. Vốn góp của công ty sở hữu411
2. Thặng dư vốn cổ phần412
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu413
4. Vốn không giống của chủ sở hữu414
5. Cp quỹ (*)415(…)(…)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản416
7. Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái417
8. Quỹ chi tiêu phát triển418
9. Quỹ cung cấp sắp xếp doanh nghiệp419
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu420
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

– LNST chưa triển lẵm lũy kế đến cuối kỳ trước

– LNST chưa triển lẵm kỳ này

421

421a

421b

12. Nguồn vốn đầu tư chi tiêu XDCB422
II. Nguồn ngân sách đầu tư và quỹ khác430 
1. Nguồn kinh phí431
2. Nguồn kinh phí đã tạo ra TSCĐ432
Tổng cộng nguồn chi phí (440 = 300 + 400) 440 
Lập, ngày ….. Mon ….. Năm …..

NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC

(ký, chúng ta tên) (ký, chúng ta tên) (ký, chúng ta tên)

– Số chứng chỉ hành nghề;

– Đơn vị cung ứng dịch vụ kế toán

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ghi chú:

(1) rất nhiều chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được tấn công lại “Mã số” chỉ tiêu.

(2) Số liệu trong số chỉ tiêu tất cả dấu (*) được ghi ngay số âm dưới hiệ tượng ghi trong ngoặc 1-1 (…).

(3) Đối cùng với doanh nghiệp gồm kỳ kế toán tài chính năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm“ rất có thể ghi là “31.12.X“; “Số đầu năm“ rất có thể ghi là “01.01.X“.

(4) Đối với người lập biểu là những đơn vị thương mại & dịch vụ kế toán đề xuất ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, thương hiệu và showroom Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng từ hành nghề.

4. Tổng hợp các bảng cân nặng đối kế toán của các doanh nghiệp

Bảng cân nặng đối kế toán Vinamilk Quý I/2020

https://www.vinamilk.com.vn/static/uploads/article/1580373596-f6faf7c34a83e98a49c6c57c88823874755b2d7064e7961d7692a60abf909461.pdf

Bảng cân đối kế toán ngân hàng nông nghiệp Quý IV/2019

https://www.agribank.com.vn/wcm/connect/2ae1b5b4-3c4a-444e-9c55-936ee99f901f/BAO+CAO+TAI+CHINH+HOP+NHAT+2019_AGRIBANK-%C4%91%C3%A3+n%C3%A9n.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-2ae1b5b4-3c4a-444e-9c55-936ee99f901f-n9v.F7R

Báo cáo tài chính acb Quý IV/2020

http://static2.vietstock.vn/data/HOSE/2020/BCTC/VN/QUY%204/ACB_Baocaotaichinh_Q4_2020_Hopnhat.pdf

Bảng cân đối kế toán ngân hàng bidv Quý II/2020

https://www.bidv.com.vn/wps/wcm/connect/c87483f5-f513-4a09-b8cc-384b86946a12/BIDV_BCTC+RNH+QII.2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-c87483f5-f513-4a09-b8cc-384b86946a12-nev96Hv

5. Giải thích ý nghĩa các yếu tố trong bảng cân nặng đối kế toán doanh nghiệp

5.1 Tổng tài sản (270=200-100)

Là tiêu chí tổng hợp phản ánh tổng trị giá gia sản tại thời điểm báo cáo mà công ty hiện có. Tổng tài sản bao hàm tài sản ngắn hạn và gia tài dài hạn.

Tài sản ngắn hạn (100)

Tài sản thời gian ngắn là yếu tố thể hiện tổng giá trị tiền, những khoản tương tự tiền và những tài sản thời gian ngắn khác tất cả thể thay đổi thành tiền, rất có thể bán thường dùng trong vòng không thật 12 tháng hoặc một chu kỳ luân hồi kinh doanh bình thường tại thời điểm report của một doanh nghiệp.

Tài sản thời gian ngắn trong bảng phẳng phiu kế toán sẽ gồm những: Tiền, những khoản chi tiêu tài chủ yếu ngắn hạn, các khoản tương tự tiền, các khoản đề xuất thu ngắn hạn, mặt hàng tồn kho với tài sản ngắn hạn khác.

Tài sản vãng lai được phát âm là đa số tài sản thời gian ngắn của doanh nghiệp. Trong số ấy giá trị của gia tài vãng lai hoàn toàn có thể dao động theo ngày, bao gồm: Cổ phiếu, cung cấp thành phẩm, chi phí nợ của khách hàng hàng, tiền mặt tại ngân hàng, những khoản đầu tư ngắn hạn và những khoản trả trước (ví dụ tiền thuế).