*

Bạn đang xem: Bảng cân đối số phát sinh theo thông tư 200

*

*

Xem thêm: 5 Động Tác Tập Yoga Mặt Siêu Đơn Giản Giúp Đẩy Lùi Lão Hóa Và Đẹp Hơn Mỗi Ngày

*
Bảng bằng phẳng số vạc sinh dùng để làm phản ánh tổng quát tình hình tăng sút và hiện có về gia tài và nguồn chi phí của đơn vị chức năng trong kỳ report và từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo, và là địa thế căn cứ để kiểm tra câu hỏi ghi chép bên trên sổ kế toán tổng hợp, đồng thời so sánh và điều hành và kiểm soát số liệu ghi trên report tài chính. Dưới đây Kế toán thủ đô xin gửi tới chúng ta Mẫu bảng bằng vận số tạo ra S06-DN theo Thông tứ 200/2014/TT-BTC.
*

1. Mục đích bảng bằng vận số vạc sinhBảng bằng vận số phạt sinh dùng để làm phản ánh tổng quát tình hình tăng sút và hiện bao gồm về tài sản và nguồn chi phí của đơn vị trong kỳ báo cáo và từ đầu xuân năm mới đến cuối kỳ báo cáo. Số liệu trên Bảng bằng phẳng số gây ra là địa thế căn cứ để kiểm tra vấn đề ghi chép bên trên sổ kế toán tài chính tổng hợp, đồng thời đối chiếu và điều hành và kiểm soát số liệu ghi trên báo cáo tài chính.2. địa thế căn cứ và cách thức ghi sổ bảng bằng phẳng số phân phát sinhBảng phẳng phiu số phát sinh được lập dựa trên Sổ loại và Bảng bằng vận số phát sinh kỳ trước.– trước lúc lập Bảng phẳng phiu số phạt sinh phải dứt việc ghi sổ kế toán cụ thể và sổ kế toán tổng hợp; kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa những sổ bao gồm liên quan.– Số liệu ghi vào Bảng cân đối số phát sinh chia làm 2 loại: + loại số liệu đề đạt số dư các tài khoản tại thời điểm vào đầu kỳ (Cột 1,2 Số dư đầu tháng), tại thời điểm vào cuối kỳ (cột 5, 6 Số dư cuối tháng), trong số đó các thông tin tài khoản có số dư Nợ được phản ảnh vào cột “Nợ”, những tài khoản gồm số dư đạt được phản ánh vào cột “Có”. + loại số liệu phản ảnh số vạc sinh của các tài khoản từ đầu kỳ đến ngày cuối kỳ báo cáo (cột 3, 4 Số tạo ra trong tháng) trong các số đó tổng số tạo nên “Nợ” của những tài khoản được đề đạt vào cột “Nợ”, tổng số gây ra “Có” được phản chiếu vào cột “Có”của từng tài khoản.– Cột A, B: Số hiệu tài khoản, tên thông tin tài khoản của tất cả các tài khoản cấp 2 mà đơn vị chức năng đang áp dụng và một trong những Tài khoản cung cấp 2 đề xuất phân tích.– Cột 1, 2- Số dư đầu tháng: phản ánh số dư thời điểm đầu tháng của tháng vào đầu kỳ (Số dư vào đầu kỳ báo cáo). Số liệu nhằm ghi vào các cột này được căn cứ vào trong dòng Số dư vào đầu tháng của tháng thời điểm đầu kỳ trên Sổ cái hoặc địa thế căn cứ vào phần “Số dư cuối tháng” của Bảng phẳng phiu số tạo nên kỳ trước.– Cột 3, 4: phản ảnh tổng số gây ra Nợ và tổng số tạo ra Có của các tài khoản vào kỳ báo cáo. Số liệu ghi vào phần này được căn cứ vào dòng “Cộng tạo ra luỹ kế từ đầu tháng” của từng tài khoản khớp ứng trên Sổ Cái.– Cột 5,6 “Số dư cuối tháng”: phản ảnh số dư ngày ở đầu cuối của kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào phần này được địa thế căn cứ vào số dư cuối tháng của tháng cuối kỳ báo cáo trên Sổ mẫu hoặc được tính căn cứ vào những cột số dư thời điểm đầu tháng (cột 1, 2), số phạt sinh trong thời điểm tháng (cột 3, 4) bên trên Bảng cân đối số tạo nên tháng này. Số liệu ngơi nghỉ cột 5, 6 được dùng để làm lập Bảng phẳng phiu số tạo nên tháng sau.Sau lúc ghi đủ những số liệu có liên quan đến các tài khoản, phải thực hiện tổng cùng Bảng phẳng phiu số vạc sinh. Số liệu trong Bảng cân đối số phát sinh phải bảo vệ tính cân đối bắt buộc sau đây:Tổng số dư Nợ (cột 1), tổng cộng dư gồm (cột 2), Tổng số tạo ra Nợ (cột 3), Tổng số vạc sinh có (cột 4), tổng số dư Nợ (cột 5) toàn bô dư tất cả (cột 6).Ngoài việc phản ánh các tài khoản trong Bảng cân đối tài khoản, Bảng bằng phẳng số phát sinh còn phản ảnh số dư, số phạt sinh của các tài khoản ngoài Bảng bằng vận tài khoản.Trên đấy là Mẫu bảng bằng phẳng số phát sinh nhưng mà Kế Toán tp. Hà nội muốn chia sẻ tới quý bạn đọc! hy vọng rằng bài viết sẽ cung cấp bạn trong quy trình học tập và làm cho việc.Kế toán tp. Hà nội chúc các bạn thành công!
*