Bảng chấm công theo quyết định 48

*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Mẫu bảng chấm công theo Thông tư 200 và 133.Bảng chấm công dùng để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, nghỉ hưởng BHXH, ... để có căn cứ tính trả lương, bảo hiểm xã hội trả thay lương cho từng người và quản lý lao động trong đơn vị.

You watching: Bảng chấm công theo quyết định 48

1. Mẫu bảng chấm công theo Thông tư 133:

Đơn vi: Kế toán Thiên Ưng

Bộ phận:……….

BẢNG CHẤM CÔNG

Tháng….năm….

STT

Họ và tên

Ngạch bậc lương hoặc cấp bậc chức vụ

Ngày trong tháng

Quy ra công

1

2

3

31

Số công hưởng lương sản phẩm

Sốcông hưởng lương thời gian

Số công nghỉ việc, ngừng việc hương 100% lương

Số công nghỉ việc, ngừng việc hương …% lương

Số công hương BHXH

A

B

C

1

2

3

31

32

33

34

35

36

Cộng

Ngày….tháng…năm.....

Người chấm công

(Ký, họ tên)

Phụ trách bộ phận

(Ký, họ tên)

Người duyệt

(Ký, họ tên)

Ký hiệu chấm công:

- Lương sản phẩm:

SP

- Nghỉ phép:

P

- Lương thời gian:

+

- Hội nghị, học tập:

H

- Ốm, điều dưỡng:

Ô

- Nghỉ bù:

NB

- Con ốm:

- Nghỉ không lương:

KL

- Thai sản:

TS

Ngừng việc:

N

- Tai nạn:

T

- Lao động nghĩa vụ:

Tải mẫu Bảng chấm công theo Thông tư 133:

TẢI VỀ

2. Mẫu bảng chấm công theo Thông tư 200:Tải mẫu Bảng chấm công theo Thông tư 200:

TẢI VỀ

Trường hợp các bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dướiBước 2: Gửi yêu cầu vào mail:chotsale.com.vn
gmail.com(Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ muốn tải)

3. Cách lập bảng chấm công:Mỗi bộ phận (phòng, ban, tổ, nhóm...) phải lập bảng chấm công hàng tháng.Cột A, B: Ghi số thứ tự, họ và tên từng người trong bộ phận công tác.Cột C: Ghi ngạch bậc lương hoặc cấp bậc chức vụ của từng người.Cột 1-31: Ghi các ngày trong tháng (Từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng).Cột 32: Ghi tổng số công hưởng lương sản phẩm của từng người trong tháng.Cột 33: Ghi tổng số công hưởng lương thời gian của từng người trong tháng.Cột 34: Ghi tổng số công nghỉ việc và ngừng việc hưởng 100% lương của từng người trong tháng.Cột 35: Ghi tổng số công nghỉ việc và ngừng việc hưởng các loại % lương của từng người trong tháng.Cột 36: Ghi tổng số công nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội của từng người trong tháng.Hàng ngày tổ trưởng (Trưởng ban, phòng, nhóm,...) hoặc người được ủy quyền căn cứ vào tình hình thực tế của bộ phận mình để chấm công cho từng người trong ngày, ghi vào ngày tương ứng trong các cột từ cột 1 đến cột 31 theo các ký hiệu quy định trong chứng từ.Cuối tháng, người chấm công và người phụ trách bộ phận ký vào Bảng chấm công và chuyển Bảng chấm công cùng các chứng từ liên quan như Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, giấy xin nghỉ việc không hưởng lương,... về bộ phận kế toán kiểm tra, đối chiếu qui ra công để tính lương và bảo hiểm xã hội. Kế toán tiền lương căn cứ vào các ký hiệu chấm công của từng người tính ra số ngày công theo từng loại tương ứng để ghi vào các cột 32, 33, 34, 35.Ngày công được quy định là 8 giờ. Khi tổng hợp quy thành ngày công nếu còn giờ lẻ thì ghi số giờ lẻ bên cạnh số công và đánh dấu phẩy ở giữa.

See more: Cách Làm Thumbnail Cho Video, Cách Làm Ảnh Thumbnail (Hình Thu Nhỏ) Với Canva

Ví dụ: 22 công 4 giờ ghi 22,4Bảng chấm công được lưu tại phòng (ban, tổ,...) kế toán cùng các chứng từ có liên quan.Phương pháp chấm công: Tùy thuộc vào điều kiện công tác và trình độ kế toán tại đơn vị để sử dụng 1 trong các phương pháp chấm công sau:- Chấm công ngày: Mỗi khi người lao động làm việc tại đơn vị hoặc làm việc khác như hội nghị, họp,... thì mỗi ngày dùng một ký hiệu để chấm công cho ngày đó.Cần chú ý 2 trường hợp:+ Nếu trong ngày, người lao động làm 2 việc có thời gian khác nhau thì chấm công theo ký hiệu của công việc chiếm nhiều thời gian nhất. Ví dụ người lao động A trong ngày họp 5 giờ làm lương thời gian 3 giờ thì cả ngày hôm đó chấm “H” Hội họp.+ Nếu trong ngày, người lao động làm 2 việc có thời gian bằng nhau thì chấm công theo ký hiệu của công việc diễn ra trước.- Chấm công theo giờ:Trong ngày người lao động làm bao nhiêu công việc thì chấm công theo các ký hiệu đã quy định và ghi số giờ công thực hiện công việc đó bên cạnh ký hiệu tương ứng.

See more: Cameo Là Gì ? Những Vai Diễn Cameo Vô Cùng Thu Hút Trên Màn Ảnh Việt

- Chấm công nghỉ bù: Nghỉ bù chỉ áp dụng trong trường hợp làm thêm giờ hưởng lương thời gian nhưng không thanh toán lương làm thêm, do đó khi người lao động nghỉ bù thì chấm “NB” và vẫn tính trả lương thời gian.

-------------------------------------------------------------

Nếu các bạn muốn tham khảo Mẫu bảng chấm công trên Excel do Công ty kế toán Thiên Ưng thiết kế thì có thể tải về tại đây:Mẫu bảng chấm công trên Excel