*

*

*

Mẫu bảng chấm công và cách lập theo thông tư 200

*

Mục đích cách lập mẫu Bảng chấm công theo thông tư 200

*

Các bạn tải mẫu tại đây: + File word: TẢI VỀ + File excel: TẢI VỀ

1. Mục đích của bảng chấm công

Bảng chấm công dùng để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, nghỉ hưởng BHXH, … để có căn cứ tính trả lương, bảo hiểm xã hội trả thay lương cho từng người và quản lý lao động trong đơn vị.

Bạn đang xem: Bảng chấm công theo thông tư 200

2. Phương pháp và trách nhiệm ghi bảng chấm công

Mỗi bộ phận (phòng, ban, tổ, nhóm…) phải lập bảng chấm công hàng tháng . + Cột A, B: Ghi số thứ tự, họ và tên từng người trong bộ phận công tác. + Cột C: Ghi ngạch bậc lương hoặc cấp bậc chức vụ của từng người. + Cột 1- 31: Ghi các ngày trong tháng (Từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng). + Cột 32: Ghi tổng số công hưởng lương sản phẩm của từng người trong tháng. + Cột 33: Ghi tổng số công hưởng lương thời gian của từng người trong tháng. + Cột 34: Ghi tổng số công nghỉ việc và ngừng việc hưởng 100% lương của từng người trong tháng. + Cột 35: Ghi tổng số công nghỉ việc và ngừng việc hưởng các loại % lương của từng người trong tháng. + Cột 36: Ghi tổng số công nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội của từng người trong tháng.– Hàng ngày tổ trưởng (Trưởng ban, phòng, nhóm,…) hoặc người được ủy quyền căn cứ vào tình hình thực tế của bộ phận mình để chấm công cho từng người trong ngày, ghi vào ngày tương ứng trong các cột từ cột 1 đến cột 31 theo các ký hiệu quy định trong chứng từ.– Cuối tháng, người chấm công và người phụ trách bộ phận ký vào Bảng chấm công và chuyển Bảng chấm công cùng các chứng từ liên quan như Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, giấy xin nghỉ việc không hưởng lương,… về bộ phận kế toán kiểm tra, đối chiếu qui ra công để tính lương và bảo hiểm xã hội. Kế toán tiền lương căn cứ vào các ký hiệu chấm công của từng người tính ra số ngày công theo từng loại tương ứng để ghi vào các cột 32, 33, 34, 35.– Ngày công được quy định là 8 giờ. Khi tổng hợp quy thành ngày công nếu còn giờ lẻ thì ghi số giờ lẻ bên cạnh số công và đánh dấu phẩy ở giữa.Ví dụ: 22 công 4 giờ ghi 22,4Bảng chấm công được lưu tại phòng (ban, tổ,…) kế toán cùng các chứng từ có liên quan.Phương pháp chấm công: Tùy thuộc vào điều kiện công tác và trình độ kế toán tại đơn vị để sử dụng 1 trong các phương pháp chấm công sau:– Chấm công ngày: Mỗi khi người lao động làm việc tại đơn vị hoặc làm việc khác như hội nghị, họp,… thì mỗi ngày dùng một ký hiệu để chấm công cho ngày đó.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Vẽ Biểu Đồ Trên Excel 2010 2013 2016 2019, Toàn Bộ Các Bước Tạo Biểu Đồ

Cần chú ý 2 trường hợp: + Nếu trong ngày, người lao động làm 2 việc có thời gian khác nhau thì chấm công theo ký hiệu của công việc chiếm nhiều thời gian nhất. Ví dụ người lao động A trong ngày họp 5 giờ làm lương thời gian 3 giờ thì cả ngày hôm đó chấm “H” - Hội họp. + Nếu trong ngày, người lao động làm 2 việc có thời gian bằng nhau thì chấm công theo ký hiệu của công việc diễn ra trước.– Chấm công theo giờ:Trong ngày người lao động làm bao nhiêu công việc thì chấm công theo các ký hiệu đã quy định và ghi số giờ công thực hiện công việc đó bên cạnh ký hiệu tương ứng.– Chấm công nghỉ bù: Nghỉ bù chỉ áp dụng trong trường hợp làm thêm giờ hưởng lương thời gian nhưng không thanh toán lương làm thêm, do đó khi người lao động nghỉ bù thì chấm “NB” và vẫn tính trả lương thời gian.Trên đây là mẫu Bảng chấm công và cách lập theo thông tư 200 mà Kế toán Hà Nội muốn gửi tới quý bạn đọc.Hi vọng nó sẽ giúp ích cho bạn trong việc chấm công cũng như tính lương cho nhân viên trong công ty một cách hiệu quả và nhanh gọn nhất nhé!