Bảng chữ cái tiếng pháp và cách phát âm

Nếu như bảng vần âm tiếng Việt tất cả 29 cam kết tự, thì bảng vần âm tiếng Anh và bảng chữ cái tiếng Pháp đều sở hữu 26 ký tự. Vậy sự khác biệt giữa bảng chữ cái tiếng Pháp cùng bảng chữ cái tiếng Anh là gì? Bảng chữ cái tiếng Anh gồm 21 phụ âm cùng 5 nguyên âm (a, e, i, o, u), trong những khi đó,bảng vần âm tiếng Pháp có trăng tròn phụ âm với 6 nguyên âm (a, e, i, o, u, y). Trong bài học kinh nghiệm này, chúng ta cùng khám phá kỹ rộng về các nguyên âm và phụ âm giờ đồng hồ Pháp, các dấu trong giờ Pháp và bí quyết đọc bảng vần âm tiếng Pháp nhé.