I. NGUYÊN TẮC LẬP. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông bốn 200.

Bạn đang xem: Báo cáo kết quả kinh doanh tiếng anh

– Báo cáo tác dụng hoạt động sale đề đạt tình hình cùng kết quả vận động marketing của người tiêu dùng. Bao gồm kết quả từ bỏ vận động marketing bao gồm cùng tác dụng từ bỏ những vận động tài chính với vận động không giống của doanh nghiệp.

– lúc lập Báo cáo kết quả vận động marketing tổng vừa lòng thân doanh nghiệp cùng đơn vị cấp cho bên dưới không có tứ biện pháp pháp nhân hạch tân oán phụ thuộc vào, công ty lớn nên sa thải tổng thể những khoản lệch giá, thu nhập, chi phí tạo ra trường đoản cú các giao dịch thanh toán nội bộ.

– Báo cáo hiệu quả hoạt động marketing tất cả gồm 5 cột:

+ Cột số 1: Các tiêu chí report.

+ Cột số 2: Mã số của các tiêu chí khớp ứng.

+ Cột số 3: Số hiệu tương xứng cùng với các tiêu chí của báo cáo này được biểu hiện chỉ tiêu trên Bản ttiết minch Báo cáo tài chính.

+ Cột số 4: Tổng số tạo nên trong kỳ report năm.

+ Cột số 5: Số liệu của thời gian trước (để so sánh).

II. CƠ SỞ LẬP Báo cáo hiệu quả chuyển động kinh doanh theo thông bốn 200.

– Báo cáo hiệu quả vận động kinh doanh của năm kia.

– Sổ kế toán tổng phù hợp với sổ kế toán chi tiết trong kỳ cần sử dụng cho các thông tin tài khoản từ bỏ nhiều loại 5 đến các loại 9.

III. Hướng dẫn lập Báo cáo tác dụng vận động kinh doanh theo thông tư 200.

CHI TIẾT CỤ THỂ NHƯ SAU

1.Doanh thu bán hàng với cung cấp dịch vụ– Mã số 01

– Chỉ tiêu này phản ánh tổng doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm, nhà đất đầu tư, doanh thu cung ứng hình thức và lợi nhuận khác những năm báo cáo của doanh nghiệp.

– Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này làluỹ kế số gây ra bên Có của Tài khoản 511“Doanh thu bán sản phẩm cùng cung ứng dịch vụ” vào kỳ báo cáo.

– khi đơn vị chức năng cấp cho trên lập báo cáo tổng hợp với các đơn vị cấp bên dưới không có bốn phương pháp pháp nhân, các khoản lệch giá bán hàng và cung ứng dịch vụ tạo nên tự các thanh toán nội bộ gần như đề xuất thải trừ.

Chỉ tiêu này sẽ không bao gồmnhững nhiều loại thuế gián thu, nhỏng thuế GTGT (của cả thuế GTGT nộp theo phương pháp trực tiếp), thuế tiêu trúc đặc trưng, thuế xuất khẩu, thuế bảo đảm an toàn môi trường xung quanh với các một số loại thuế, chi phí loại gián thu khác

2.Các khoản bớt trừ doanh thu– Mã số 02

– Chỉ tiêu này phản ảnh tổng hòa hợp các khoản được ghi bớt trừ vào tổng doanh thu vào năm

Bao gồm:

+ Các khoản ưu tiên thương thơm mại

+ Giảm giá chỉ mặt hàng bán

+ Hàng bán bị trả lại vào kỳ báo cáo

– Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này làluỹ kế số tạo ra mặt Nợ TK 511“Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ”đối ứng cùng với mặt Có các TK 521“Các khoản bớt trừ doanh thu” vào kỳ report.

Chỉ tiêu này sẽ không bao gồmcác khoản thuế gián thu, chi phí nhưng mà doanh nghiệp lớn ko thừa kế đề nghị nộp NSNN (được kế toán ghi bớt lợi nhuận bên trên sổ kế toán TK 511) bởi những khoản này về bản chất là những khoản thu hộ Nhà nước, không phía bên trong cơ cấu tổ chức lợi nhuận và ko được xem như là khoản bớt trừ doanh thu.

3.Doanh thu thuần về bán sản phẩm với hỗ trợ dịch vụ– Mã số 10

Chỉ tiêu này phản ảnh số lợi nhuận bán hàng hóa, thành phđộ ẩm, BĐS Nhà Đất chi tiêu, doanh thu cung cấp các dịch vụ cùng lệch giá không giống đang trừ những khoản giảm trừ (ưu tiên tmùi hương mại, áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá sản phẩm chào bán, hàng bán bị trả lại) trong kỳ report, làm cho địa thế căn cứ tính kết quả vận động kinh doanh của người tiêu dùng.

Mã số 10 = Mã số 01 – Mã số 02

4.Giá vốn mặt hàng bán– Mã số 11

– Chỉ tiêu này đề đạt tổng giá chỉ vốn của sản phẩm & hàng hóa, Bất Động Sản Nhà Đất chi tiêu, Ngân sách chi tiêu cung ứng của thành phđộ ẩm đã buôn bán, ngân sách trực tiếp của trọng lượng dịch vụ xong xuôi sẽ cung ứng, ngân sách không giống được tính vào giá chỉ vốn hoặc ghi áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá vốn sản phẩm cung cấp trong kỳ report.

– Số liệu để ghi vào tiêu chí này làluỹ kế số phát sinh mặt Có của Tài khoản 632“Giá vốn mặt hàng bán” vào kỳ báo cáođối ứng bên Nợ của Tài khoản 911“Xác định tác dụng gớm doanh”.

– lúc đơn vị chức năng cấp cho trên lập báo cáo tổng phù hợp với các đơn vị chức năng cung cấp dưới không có tứ giải pháp pháp nhân, những khoản giá vốn hàng bán gây ra từ những giao dịch thanh toán nội bộ phần lớn đề xuất thải trừ.

5.Lợi nhuận gộp về bán sản phẩm cùng cung cấp dịch vụ– Mã số 20

Chỉ tiêu này đề đạt số chênh lệch giữa doanh thu thuần về bán hàng hoá, thành phđộ ẩm, BĐS đầu tư với hỗ trợ hình thức dịch vụ với mức giá vốn mặt hàng cung cấp phát sinh trong kỳ báo cáo.

Mã số đôi mươi = Mã số 10 – Mã số 11

6.Doanh thu chuyển động tài chính– Mã số 21

– Chỉ tiêu này phản chiếu doanh thu chuyển động tài bao gồm thuần gây ra vào kỳ báo cáo của khách hàng.

– Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là luỹ kế số gây ra mặt Nợ của Tài khoản 515 “Doanh thu hoạt động tài chính” đối ứng với mặt Có TK 911 “Xác định hiệu quả gớm doanh” vào kỳ report.

– khi đơn vị chức năng cấp cho trên lập report tổng hợp với các đơn vị cấp cho bên dưới không tồn tại tứ bí quyết pháp nhân, những khoản doanh thu chuyển động tài bao gồm tạo nên tự những thanh toán nội cỗ gần như nên sa thải.

7.Ngân sách tài chính– Mã số 22

– Chỉ tiêu này phản chiếu tổng ngân sách tài bao gồm, gồm tiền lãi vay mượn buộc phải trả, ngân sách phiên bản quyền, ngân sách hoạt động liên kết kinh doanh,… gây ra vào kỳ report của người tiêu dùng.

– Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này làluỹ kế số tạo ra bên Có TK 635“Chi phí tài chính”đối ứng với mặt Nợ TK 911“Xác định tác dụng ghê doanh” vào kỳ report.

– khi đơn vị chức năng cung cấp trên lập report tổng hợp với những đơn vị chức năng cấp bên dưới không có tứ bí quyết pháp nhân, những khoản ngân sách tài thiết yếu phát sinh trường đoản cú các thanh toán nội cỗ gần như bắt buộc vứt bỏ.

Chi tiêu lãi vay mượn – Mã số 23

+ Chỉ tiêu này đề đạt chi phí lãi vay mượn đề nghị trả được tính vào chi phí tài thiết yếu vào kỳ báo cáo.

+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được địa thế căn cứ vào Sổ kế toán thù chi tiết Tài khoản 635.

Xem thêm: Biên Tập Viên Là Gì? Học Ở Đâu Để Làm Biên Tập Viên Học Ngành Gì

8. Chi phí chào bán hàng– Mã số 25

– Chỉ tiêu này phản chiếu tổng ngân sách bán hàng hóa, thành phẩm sẽ bán, hình thức dịch vụ đang cung cấp phát sinh vào kỳ báo cáo.

– Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này làtổng số số phát sinh bên Có của Tài khoản 641“Chi tiêu chào bán hàng”,đối ứng cùng với mặt Nợ của Tài khoản 911“Xác định công dụng tởm doanh” vào kỳ báo cáo.

9.giá thành làm chủ doanh nghiệp– Mã số 26

– Chỉ tiêu này phản chiếu tổng ngân sách quản lý công ty phát sinh vào kỳ báo cáo.

– Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này làtổng cộng số phát sinh mặt Có của Tài khoản 642“Chi tiêu thống trị doanh nghiệp”,đối ứng cùng với mặt Nợ của Tài khoản 911“Xác định tác dụng gớm doanh” vào kỳ report.

10.Lợi nhuận thuần từ vận động ghê doanh– Mã số 30

– Chỉ tiêu này đề đạt công dụng hoạt động kinh doanh của bạn trong kỳ báo cáo.

– Chỉ tiêu này được xem toán thù trên cửa hàng lợi tức đầu tư gộp về bán sản phẩm và cung cấp các dịch vụ cùng (+) Doanh thu chuyển động tài chủ yếu trừ (-) Chi tiêu tài chính, ngân sách bán sản phẩm và chi phí làm chủ công ty tạo ra vào kỳ báo cáo.

Mã số 30 = Mã số đôi mươi + (Mã số 21 – Mã số 22) – Mã số 25 – Mã số 26

11.Thu nhập khác– Mã số 31

– Chỉ tiêu này đề đạt các khoản thu nhập khác, phát sinh vào kỳ báo cáo.

– Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này được căn cứ vàotổng cộng tạo nên bên Nợ của Tài khoản 711“Thu nhập khác” đối ứng với bên Có của Tài khoản 911 “Xác định kết quả khiếp doanh” trong kỳ báo cáo.

– Riêng đối với thanh toán tkhô giòn lý, nhượng buôn bán TSCĐ, BĐSĐT, thì số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là phần chênh lệch giữa khoản thu từ những việc tkhô hanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT cao hơn giá trị còn sót lại của TSCĐ, BĐSĐT cùng chi phí thanh khô lý.

– khi đơn vị chức năng cấp cho trên lập báo cáo tổng hợp với những đơn vị cấp cho bên dưới không có tư phương pháp pháp nhân, những khoản các khoản thu nhập khác phát sinh trường đoản cú những giao dịch thanh toán nội bộ các phải loại bỏ.

12.giá cả khác– Mã số 32

– Chỉ tiêu này phản chiếu tổng các khoản chi phí không giống tạo ra trong kỳ báo cáo.

– Số liệu để ghi vào tiêu chí này được căn cứ vàotoàn bô phát sinh mặt Có của Tài khoản 811“giá thành khác” đối ứng với bên Nợ của Tài khoản 911 “Xác định công dụng ghê doanh” trong kỳ report.

– Riêng so với thanh toán thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT, thì số liệu để ghi vào tiêu chí này là phần chênh lệch thân khoản thu từ các việc thanh lý, nhượng chào bán TSCĐ, BĐSĐT nhỏ tuổi rộng quý hiếm còn lại của TSCĐ, BĐSĐT với ngân sách tkhô giòn lý.

– khi đơn vị chức năng cấp trên lập report tổng phù hợp với những đơn vị cấp cho bên dưới không có tứ cách pháp nhân, các khoản chi phí không giống phát sinh từ những giao dịch nội bộ số đông bắt buộc thải trừ.

13.Lợi nhuận khác– Mã số 40

Chỉ tiêu này phản chiếu số chênh lệch giữa thu nhập khác (sau khoản thời gian vẫn trừ thuế GTGT cần nộp tính theo phương pháp trực tiếp) với ngân sách không giống gây ra vào kỳ báo cáo.

Mã số 40 = Mã số 31 – Mã số 32

14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế– Mã số 50

Chỉ tiêu này đề đạt tổng số lợi tức đầu tư kế toán tiến hành những năm báo cáo của công ty trước lúc trừ chi phí thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp tự chuyển động marketing, hoạt động khác gây ra trong kỳ report.

Mã số 50 = Mã số 30 + Mã số 40

15.Ngân sách thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp lớn hiện tại hành– Mã số 51

– Chỉ tiêu này phản ảnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay hành phát sinh trong thời hạn báo cáo.

– Số liệu để ghi vào tiêu chí này được căn cứ vào:

+ Tổng số gây ra mặt Có Tài khoản 8211“giá thành thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành” đối ứng với mặt Nợ TK 911 “Xác định công dụng kinh doanh” trên sổ kế toán thù chi tiết TK 8211

+ Hoặc căn cứ vào số tạo ra mặt Nợ TK 8211đối ứng cùng với bên Có TK 911 trong kỳ báo cáo,(trường thích hợp này số liệu được ghi vào tiêu chí này ngay số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc 1-1 (…) bên trên sổ kế toán chi tiết TK 8211).

16.Chi phí thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp lớn hoãn lại– Mã số 52

– Chỉ tiêu này phản ảnh chi phí thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hoãn lại hoặc thu nhập thuế thu nhập hoãn lại gây ra trong thời điểm báo cáo.

– Số liệu để ghi vào tiêu chí này được căn cứ vào

+ Tổng sốtạo ra mặt Có Tài khoản 8212“giá thành thuế thu nhập công ty hoãn lại” đối ứng cùng với bên Nợ TK 911 “Xác định tác dụng kinh doanh” bên trên sổ kế tân oán cụ thể TK 8212

+ Hoặc địa thế căn cứ vàosố tạo nên mặt Nợ TK 8212đối ứng với bên Có TK 91một trong kỳ báo cáo,(ngôi trường phù hợp này số liệu được ghi vào chỉ tiêu này ngay số âm dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc 1-1 (…) trên sổ kế tân oán cụ thể TK 8212)

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp– Mã số 60

Chỉ tiêu này phản ảnh toàn bô lợi tức đầu tư thuần (hoặc lỗ) sau thuế từ bỏ các hoạt động vui chơi của doanh nghiệp (sau khi trừ ngân sách thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp) tạo nên trong thời điểm report.

Mã số 60 = Mã số 50 – (Mã số 51+ Mã số 52)

18.Lãi cơ bạn dạng bên trên cổ phiếu– Mã số 70

– Chỉ tiêu này phản chiếu lãi cơ bạn dạng trên cổ phiếu, không tính mang lại những pháp luật được sản xuất về sau có khả năng pha loãng quý giá cổ phiếu.

– Chỉ tiêu này được trình bày trên Báo cáo tài chính của công ty cổ phần là công ty lớn hòa bình. Đối với đơn vị người mẹ là công ty cổ phần, tiêu chuẩn này chỉ được trình diễn bên trên Báo cáo tài thiết yếu hợp tuyệt nhất, ko trình bày trên Báo cáo tài chủ yếu riêng biệt của doanh nghiệp mẹ.

– Trường phù hợp Quỹ khen ttận hưởng, an sinh được trích tự lợi tức đầu tư sau thuế, lãi cơ phiên bản trên cổ phiếu được xác minh theo bí quyết sau:

*

19.Lãi suy bớt bên trên cổ phiếu– Mã số 71

– Chỉ tiêu này phản chiếu lãi suy bớt trên cổ phiếu, tất cả tính đến sự tác động của những hình thức trong tương lai có thể được biến hóa thành cổ phiếu cùng trộn loãng quý hiếm cổ phiếu.

– Chỉ tiêu này được trình diễn trên Báo cáo tài chủ yếu của công ty CP là công ty chủ quyền. Đối cùng với đơn vị bà bầu là đơn vị CP, tiêu chuẩn này chỉ được trình bày bên trên Báo cáo tài chính vừa lòng độc nhất, ko trình diễn bên trên Báo cáo tài thiết yếu riêng của công ty mẹ.

– Lãi suy bớt trên CP được xác định như sau:

*

– Xác định lợi nhuận (hoặc lỗ) phân chia mang lại cổ đông cài CP rộng lớn nhằm tính lãi suy giảm bên trên cổ phiếu:

*

Trường đúng theo chủ thể trình bày lãi cơ bạn dạng bên trên cổ phiếu bên trên Báo cáo tài bao gồm phù hợp tuyệt nhất thì lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế thu nhập cá nhân công ty lớn vào kỳ là ROI hoặc lỗ sau thuế thu nhập cá nhân công ty được xem trên cửa hàng ban bố đúng theo độc nhất vô nhị. Trường đúng theo đơn vị trình bày trên Báo cáo tài bao gồm riêng thì ROI hoặc lỗ sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp lớn vào kỳ là ROI hoặc lỗ sau thuế của riêng biệt chủ thể.

+ Các khoản điều chỉnh bớt ROI hoặc lỗ sau thuế thu nhập công ty để tính lợi nhuận hoặc lỗ phân chia mang đến cổ phiếu diện tích lớn Khi xác định lãi suy giảm bên trên cổ phiếu

Cổ tức của CP ưu đãi:Cổ tức của cổ phiếu khuyến mãi gồm những: Cổ tức của CP chiết khấu ko lũy kế được thông tin vào kỳ report với cổ tức của CP ưu tiên luỹ kế tạo nên trong kỳ báo cáo. Cổ tức của cổ phiếu ưu tiên được xem như sau:

Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi=Tỷ lệ cổ tức của cổ phiếu ưu đãixMệnh giá CP ưu đãi

Khoản chênh lệch lớn hơn thân cực hiếm phù hợp của khoản thanh hao tân oán cho những người cài với mức giá trị ghi sổ của CP khuyến mãi Lúc chủ thể cổ phần thâu tóm về CP ưu đãi của fan cài.

Khoản chênh lệch to hơn thân giá trị hợp lý và phải chăng của cổ phiếu thêm hoặc những khoản tkhô cứng toán thù khác triển khai theo ĐK chuyển đổi có lợi tại thời gian thanh khô toán với giá trị hợp lý và phải chăng của CP thêm được xây dừng theo điều kiện đổi khác cội.

Các khoản cổ tức hoặc những khoản không giống liên quan tới CP phổ biến tiềm năng gồm tác động suy bớt Các khoản lãi được ghi nhận vào kỳ liên quan tới cổ phiếu rộng rãi tiềm năng bao gồm ảnh hưởng tác động suy giảm Các nhân tố khác có tác dụng bớt ROI sau thuế trường hợp đổi khác CP phổ biến tiềm năng có ảnh hưởng tác động suy bớt thành cổ phiếu thêm.lấy ví dụ như, các khoản ngân sách để chuyển đổi trái khoán chuyển đổi thành cổ phiếu ít nhiều có tác dụng sút lợi nhuận sau thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp trong kỳ.

+ Xác định các khoản điều chỉnh tăng lệch giá hoặc lỗ sau thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp:

Khoản chênh lệch to hơn thân giá trị hợp lý và phải chăng của khoản tkhô cứng tân oán cho những người mua với giá trị ghi sổ của cổ phiếu ưu đãi khi cửa hàng cổ phần thâu tóm về CP ưu tiên của tín đồ download. Các nhân tố làm tăng lợi nhuận sau thuế nếu biến đổi CP nhiều tiềm năng gồm ảnh hưởng tác động suy bớt thành cổ phiếu phổ quát.lấy ví dụ như, Khi biến hóa trái khoán chuyển đổi thành CP phổ thông thì doanh nghiệp sẽ tiến hành sút chi phí lãi vay mượn liên quan tới trái khoán chuyển đổi với bài toán có tác dụng tăng doanh số sau thuế thu nhập doanh nghiệp lớn trong kỳ

– Số lượng CP nhằm tính lãi suy giảm trên cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu nhằm tính lãi suy bớt trên CP được khẳng định là số trung bình gia quyền của CP càng nhiều lưu giữ hành trong kỳ cùng (+) với số trung bình gia quyền của cổ phiếu đa dạng sẽ được xây cất thêm vào ngôi trường hợp toàn bộ những CP nhiều tiềm năng bao gồm tác động ảnh hưởng suy giảm rất nhiều được chuyển đổi thành CP thêm.

+ Xác định con số trung bình gia quyền của cổ phiếu phổ thông sẽ tiến hành phát hành thêm vào kỳ

Cổ phiếu diện tích lớn sẽ được desgin thêm vào kỳ được xem như là CP rộng lớn tiềm năng gồm tác động có tác dụng suy giảm lãi trên cổ phiếu. Gồm:

Quyền chọn thiết lập chứng quyền với các biện pháp tương tự. Công ráng tài chủ yếu hoàn toàn có thể chuyển đổi. Cổ phiếu ít nhiều xây cất tất cả điều kiện. Hợp đồng được tkhô nóng toán bằng CP phổ quát hoặc bởi tiền. Các quyền chọn đã làm được download. Quyền lựa chọn cung cấp vẫn thi công.

Việc xác minh số lượng cổ phiếu đa dạng sẽ tiến hành chế tạo thêm trong kỳ được thực hiện theo biện pháp của Chuẩn mực kế toán “Lãi bên trên cổ phiếu”.