Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thông tư 200

*

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆPhường. - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Mẫu báo cáo lưu giữ chuyển tiền tệ trực tiếp với loại gián tiếp theo Thông tư 133/2016/TT-BTC cùng Mẫu báo lưu lại chuyển tiền tệ theo Thông tứ 200/2014/TT-BTC trực tiếp cùng con gián tiếp, gồm cả bạn dạng word cùng Excel, chỉ dẫn bí quyết lập Báo cáo lưu giữ giao dịch chuyển tiền tệ.

Bạn đang xem: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thông tư 200

1. Mẫu báo cáo lưu lại chuyển khoản tệ theo Thông bốn 133:

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ(Theo phương pháp trực tiếp)Năm ...
Đơn vị tính: ………….
Chỉ tiêuMã sốThuyết minhNăm nayNăm trước
12345
I. Lưu chuyển khoản trường đoản cú chuyển động gớm doanh
1. Tiền thu trường đoản cú bán sản phẩm, hỗ trợ các dịch vụ cùng lệch giá khác01
2. Tiền đưa ra trả cho tất cả những người cung ứng hàng hóa, dịch vụ02
3. Tiền bỏ ra trả cho những người lao động03
4. Tiền lãi vay mượn đã trả04
5. Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp đã nộp05
6. Tiền thu không giống trường đoản cú hoạt động gớm doanh06
7. Tiền đưa ra không giống đến hoạt động ghê doanh07
Lưu chuyển khoản thuần tự vận động kinh doanh20
II. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng tự vận động đầu tư
1. Tiền chi để sắm sửa, tạo ra TSCĐ, BĐSĐT với các gia sản lâu năm khác21
2. Tiền thu tự tkhô cứng lý, nhượng cung cấp TSCĐ, BĐSĐT với các tài sản lâu năm khác22
3. Tiền đưa ra giải ngân cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác23
4. Tiền tịch thu cho vay vốn, chi tiêu góp vốn vào đơn vị chức năng khác24
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia25
Lưu chuyển tiền thuần từ bỏ vận động đầu tư30
III. Lưu giao dịch chuyển tiền từ bỏ chuyển động tài chính
1. Tiền thu trường đoản cú tạo CP, dìm vốn góp của nhà ssinh sống hữu31
2. Tiền trả lại vốn góp cho các nhà thiết lập, thâu tóm về CP của khách hàng sẽ phát hành32
3. Tiền thu tự đi vay33
4. Tiền trả nợ gốc vay với nợ mướn tài chính34
5. Cổ tức, lợi tức đầu tư đã trả mang lại chủ ssinh hoạt hữu35
Lưu chuyển khoản thuần từ bỏ hoạt động tài chính40
Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần vào kỳ (50 = 20+30+40)50
Tiền cùng tương đương tiền đầu kỳẢnh tận hưởng của thay đổi tỷ giá bán ăn năn đoái quy thay đổi ngoại tệ6061
Tiền và tương đương chi phí cuối kỳ(70 = 50+60+61)70

Lập, ngày ... tháng ... năm ...
NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, chúng ta tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁPhường. LUẬT(Ký, bọn họ thương hiệu, đóng dấu)Ghi chú:(1) Các tiêu chuẩn không tồn tại số liệu thì doanh nghiệp chưa hẳn trình bày tuy thế ko được đánh lại “Mã số” tiêu chí.(2) Đối với trường hòa hợp mướn các dịch vụ có tác dụng kế tân oán, làm cho kế toán trưởng thì yêu cầu ghi rõ số Giấy ghi nhận đăng ký hành nghề các dịch vụ kế toán, thương hiệu đơn vị hỗ trợ dịch vụ kế toán thù.

Xem thêm:


------------------------------------------------------------------------------

2. Mẫu report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo Thông bốn 200:

Đơn vị báo cáo:……………….

Mẫu số B 03 - DN

(Ban hành theo Thông tứ 200/2014/TT-BTC


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp) (*)

Năm ......

Đơn vị tính: ...........

Chỉ tiêu

Mã số

Tmáu minh

Năm nay

Năm trước

1

2

3

4

5

I. Lưu chuyển tiền trường đoản cú hoạt động tởm doanh

1. Tiền thu từ bỏ bán sản phẩm, cung ứng hình thức dịch vụ cùng doanh thu khác

01

2. Tiền bỏ ra trả cho những người cung ứng hàng hóa cùng dịch vụ

02

3. Tiền bỏ ra trả cho tất cả những người lao động

03

4. Tiền chi trả lãi vay

04

5. Tiền chi nộp thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

05

6. Tiền thu không giống từ vận động tởm doanh

06

7. Tiền bỏ ra không giống đến chuyển động khiếp doanh

07

Lưu giao dịch chuyển tiền thuần từ vận động ghê doanh

20

II. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng từ chuyển động đầu tư

1. Tiền đưa ra để mua sắm, kiến tạo TSCĐ cùng các gia tài lâu năm khác

21

2. Tiền thu từ tkhô nóng lý, nhượng chào bán TSCĐ và các gia tài lâu dài khác

22

3. Tiền bỏ ra cho vay, download những cơ chế nợ của đơn vị chức năng khác

23

4. Tiền tịch thu cho vay vốn, chào bán lại các điều khoản nợ của đơn vị khác

24

5. Tiền đưa ra đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác

25

6. Tiền tịch thu đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

26

7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức cùng lợi nhuận được chia

27

Lưu giao dịch chuyển tiền thuần từ bỏ hoạt động đầu tư

30

III. Lưu chuyển khoản trường đoản cú vận động tài chính

1. Tiền thu từ xây dựng cổ phiếu, dấn vốn góp của chủ sở hữu

31

2. Tiền bỏ ra trả vốn góp cho những chủ thiết lập, thâu tóm về CP của khách hàng sẽ phân phát hành

32

3. Tiền vay mượn thời gian ngắn, lâu năm dìm được

33

4. Tiền chi trả nợ cội vay

34

5. Tiền đưa ra trả nợ thuê tài chính

35

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho công ty sngơi nghỉ hữu

36

Lưu chuyển khoản thuần từ bỏ hoạt động tài chính

40

Lưu chuyển tiền thuần vào kỳ (50 = 20+30+40)

50

Tiền cùng tương đương tiền đầu kỳ

60

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá chỉ ân hận đoái quy thay đổi nước ngoài tệ

61

Tiền cùng tương tự chi phí cuối kỳ (70 = 50+60+61)

70

VII.34


Ghi chú: Các tiêu chí không có số liệu thì công ty chưa hẳn trình bày nhưng mà ko được tiến công lại “Mã số” chỉ tiêu
Lập, ngày .... tháng .... năm .....

Người lập biểu

(Ký, chúng ta tên)

Kế toán thù trưởng

(Ký, bọn họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

- Số chứng từ hành nghề;- Đơn vị cung ứng các dịch vụ kế toánĐối với người lập biểu là những đơn vị dịch vụ kế tân oán yêu cầu ghi rõ Số chứng từ hành nghề, thương hiệu và shop Đơn vị cung cấp các dịch vụ kế tân oán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng từ hành nghề.

------------------------------------------------------------------------------

Tải mẫu mã report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ về trên đây:1. Tải Mẫu report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ bản Word: