Báo cáo thành tích đảng viên xuất sắc 5 năm

Mẫu báo cáo các kết quả ý kiến đề xuất khen thưởng tổ chức các đại lý Đảng, tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn chỉnh Trong sạch vững vàng táo tợn vượt trội 5 năm lập tức được chotsale.com.vn học hỏi cùng đăng tải vào bài viết này nhằm giúp các bạn làm hồ sơ khen ttận hưởng cuối năm tác dụng với mau lẹ. Mời chúng ta xem thêm.

You watching: Báo cáo thành tích đảng viên xuất sắc 5 năm


1. Báo cáo thành tựu chi cỗ đạt trong sáng vững mạnh 5 năm lập tức số 1

ĐẢNG BỘ ......

CHI BỘ: ………………........

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

......... ngày… mon ..năm trăng tròn...


BÁO CÁO

Kết trái reviews unique đảng viên

Kính gửi: ……………………………………….....................

Chi bộ .......................................báo cáo kết quả Reviews chất lượng đảng viên năm 20... nlỗi sau:

1. Tổng số đảng viên sinc hoạt đảng chính thức trực thuộc đảng số của đưa ra bộ tại thời gian tấn công giá:………………đ/c.

2. Số đảng viên nằm trong diện Review hóa học lượng: …………đ/c, vào đó:

- Đã tấn công giá: ………đ/c (gồm danh sách kèm theo).

- Chưa tấn công giá:…….đ/c, gồm:

+ Có nguyên nhân …….. ..đ/c

+ Không bao gồm lý do:……đ/c.

3. Đảng viên ngừng suất sắc đẹp nhiệm vụ đề nghị khen thưởng:………đ/c, trong đó:

- tặng kèm Giấy khen đảng viên đủ tư giải pháp, xong xuôi xuất dung nhan năm học:........đ/c (gồm list kèm theo).

- tặng ngay Giấy khen đảng viên đầy đủ bốn giải pháp, xong xuất dung nhan 3 năm liền:.....đ/c (bao gồm danh sách kèm theo).

- Tặng Ngay Bằng khen đảng viên đầy đủ bốn cách, dứt xuất nhan sắc 5 năm liền: ....đ/c (có list kèm theo).

4. Đảng viên vi phạm luật bốn bí quyết, chưa xong xuôi nhiệm vụ:


- Có hình thức kỷ chế độ nhằm giáo dục:…….đ/c (tất cả làm hồ sơ xét kỷ lao lý kèm theo).

- Hình thức xin ra khỏi Đảng, xóa tên, knhị trừ (nếu có):…….đ/c.

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

(Ký với ghi rõ họ tên)

2. Báo cáo các kết quả chi bộ đạt trong trắng vững vàng táo tợn 5 năm ngay tức khắc số 2

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TPĐN

ĐẢNG ỦY (CHI BỘ)............................*Số -BC/ĐU (CB)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

.............., ngày ....tháng .....năm ......

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị khen thưởng tổ chức triển khai đại lý đảng (tổ chức đảng) đạt tiêu chuẩn chỉnh “Trong sạch mát, vững mạnh” vượt trội 5 năm lập tức ..........

I. SƠ LƯỢC, ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Nêu tổng quan về tác dụng, nhiệm vụ của đơn vị, về số lượng đưa ra cỗ trực thuộc, số lượng đảng viên.

See more: Quy Trình Bảo Trì Bảo Dưỡng Máy Móc Thiết Bị Máy Móc Đúng Tiêu Chuẩn

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC (report những thành tựu đã có được từ bỏ ..........)

1- Về chỉ đạo triển khai trọng trách bao gồm trị: Việc triển khai, rõ ràng hóa cùng tổ chức tiến hành những chỉ thị, quyết nghị của Trung ương cùng trách nhiệm được cấp cho ủy cung cấp trên giao; công dụng thực hiện 03 trách nhiệm trung tâm vị BTV Thành ủy, UBND thị thành, ngành cung cấp trên giao; tác dụng thực hiện những trách nhiệm của cơ sở, đơn vị, doanh nghiệp.

2- Về công tác bao gồm trị tứ tưởng: Tulặng truyền, dạy dỗ nhà nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; cửa hàng triệt, triển khai mặt đường lối, cơ chế của Đảng, quy định của Nhà nước và chiến đấu cùng với những biểu hiện, hành động không nên trái; tuyên truyền, học tập với làm theo báo, tập san của Đảng.


Việc thực hiện triển khai quyết nghị đại hội Đảng những cung cấp và nghị quyết đại hội Đảng cấp mình. Việc tổ chức được cho cán bộ, đảng viên nghe thời sự, kim chỉ nan công tác bốn tưởng.

Xây dựng cùng tiến hành những tiêu chuẩn về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán cỗ, đảng viên, thời hạn review kết quả cùng biểu dương các cộng đồng, cá thể tiêu biểu trong tiếp thu kiến thức và làm theo tnóng gương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh.

3- Về công tác làm việc tổ chức triển khai, cán bộ cùng gây ra đảng cỗ, đưa ra bộ:

Kết trái lãnh đạo cùng triển khai công tác làm việc tổ chức, cán bộ, đảng viên, đảm bảo an toàn bao gồm trị nội cỗ.

Việc thực hiện những chính sách tổ chức triển khai với sinc hoạt đảng, độc nhất vô nhị là qui định tập trung dân chủ; câu hỏi tổ chức triển khai với tác dụng thực hiện quy định thao tác của cung cấp ủy (đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận và bỏ ra cỗ gồm cung cấp ủy), quy định thao tác của bỏ ra cỗ (đưa ra cỗ không có cung cấp ủy); quy chế phối hợp vận động thân cấp ủy đảng, cơ quan ban ngành với tổ chức đoàn thể (đảng ủy cơ sở, đưa ra bộ cửa hàng, đảng ủy phần tử cùng bỏ ra cỗ trực nằm trong mà ban ngành, đơn vị tổ chức chính quyền tất cả tứ cách pháp nhân);

Đổi new phương thức lãnh đạo; duy trì với nâng cao quality họp đảng cỗ, sinh hoạt cấp uỷ, sinc hoạt chi bộ, sinc hoạt chuyên đề theo khí cụ của Điều lệ Đảng, Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư cùng Hướng dẫn 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương;


Xây dựng, củng vậy cùng kiện toàn lực lượng cấp cho ủy viên cùng túng thư bỏ ra bộ; thành lập, bố trí lại, giải thể, chuyển giao các đưa ra cỗ trực thuộc; cai quản, cắt cử công tác mang lại đảng viên theo quy định; quản lý cán bộ, đảng viên đi công tác làm việc nước ngoài; công tác làm việc chế tạo nguồn và kết nạp đảng viên, thừa nhận đảng viên xác nhận, phân phát thẻ đảng viên; reviews đảng viên đang công tác giữ lại côn trùng tương tác với cấp ủy vị trí cư trú;

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành bao gồm cùng công tác làm việc thi đua, khen ttận hưởng của đảng bộ, chi cỗ.

4- Về chỉ huy xây dừng cơ quan ban ngành (ban ngành, đơn vị chức năng, doanh nghiệp) và những đoàn thể chủ yếu trị - làng hội: Lãnh đạo tạo ra các tổ chức vào khối hệ thống chính trị vững vàng mạnh; phát huy hiệu lực thực thi, kết quả làm chủ của chính quyền cùng cấp, để mắt tới, xử lý đông đảo vụ việc nảy sinh làm việc cơ sở; củng thay quan hệ thân những tổ chức triển khai cùng kăn năn đại liên kết toàn dân; kiểm tra, giám sát đối với hoạt động vui chơi của tổ chức chính quyền, tổ chức, cơ sở, đơn vị, công ty.

5- Về công tác kiểm tra, đo lường và kỷ khí cụ đảng:

Việc tạo ra lịch trình, kế hoạch công tác khám nghiệm, đo lường và thống kê nhiệm kỳ 2015 - 20trăng tròn cùng năm 2016 của cấp cho ủy (đảng ủy đại lý, đảng ủy bộ phận, bỏ ra bộ cửa hàng, bỏ ra bộ trực thuộc) với ủy ban chất vấn đảng ủy các đại lý.

Kết trái tiến hành chiến lược soát sổ, đo lường của cung cấp ủy, ủy ban chất vấn cùng công tác làm việc trường đoản cú khám nghiệm, tính toán của đảng cỗ, chi cỗ. Công tác chống, kháng quan lại liêu, tđê mê nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết đối kháng thỏng khiếu nề hà, tố cáo; phân phát hiện, xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.


7- Dường như, bắt buộc nêu rõ các số liệu (của năm 2017) ví dụ như sau: Số tổ chức đảng tđắm say gia đánh giá, số không Đánh Giá (lý do); số tổ chức triển khai đảng đạt trong sạch, vững khỏe khoắn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xong xuôi nhiệm vụ và yếu hèn kỉm, tỷ lệ % của từng mức xếp loại; tổng cộng đảng viên, số đảng viên miễn sinh hoạt đảng ko Review, số đảng viên chưa nhận xét (lý do), số đảng viên dứt xuất sắc trách nhiệm, kết thúc tốt trọng trách, xong nhiệm vụ, cùng không ngừng nhiệm vụ, Phần Trăm % của từng nấc xếp loại; số đảng viên bắt đầu tiếp thụ những năm (đối với nghị quyết năm); xếp loại của những tổ chức triển khai bao gồm trị - xóm hội.

Riêng so với tổ chức triển khai đảng trong các doanh nghiệp lớn cung cấp - marketing bắt buộc nắm rõ thêm số liệu về tổng lệch giá hoặc tổng mức cung cấp - sale, Tỷ Lệ % (đối với kế hoạch năm); lợi nhuận sau thuế, Tỷ Lệ % (đối với kế hoạch năm); thu nhập cá nhân bình quân đầu người/tháng; tiến hành nhiệm vụ nộp thuế Nhà nước, tỷ lệ % (đối với planer năm); nghĩa vụ đóng góp BHXH cho những người lao động; thực hiện giỏi an toàn lao rượu cồn, ko để xảy ra chết tín đồ (nếu gồm nên tất cả báo cáo giải trình).

Trên đó là report kết quả của đảng bộ (đưa ra bộ)……………. trong 5 năm ........... Kính ý kiến đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Kăn năn các phòng ban đô thị, Ban Thường vụ Thành ủy xét khen ttận hưởng.

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy Kăn năn,

- Lưu.

T/M ĐẢNG ỦY (CHI BỘ)

BÍ THƯ

XÁC NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ CỦA ĐẢNG ỦY CƠ SỞ

(nếu như là bỏ ra cỗ trực thuộc hoặc đảng bộ phần tử report ý kiến đề nghị khen thưởng 5 năm liền)

Ghi chú: Đối cùng với tổ chức đảng trong số doanh nghiệp lớn sản xuất - kinh doanh bắt buộc gửi kèm Giấy xác nhận đang dứt nhiệm vụ thuế Nhà nước cho thời điểm kiến nghị xét khen ttận hưởng của Cục thuế hoặc Chi Cục thuế mà lại đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ nộp thuế và nghĩa vụ đóng góp BHXH cho người lao đụng.

See more: Định Nghĩa Số Nguyên Tố Là Gì ? Những Khái Niệm Liên Quan Tới

Mời độc giả thuộc tham khảo thêm tại mục giấy tờ thủ tục hành thiết yếu trong mục biểu mẫu mã nhé.