Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Công Ty Xây Dựng

Đề tài kế toán viết báo cáo tốt nghiệp.

Bạn đang xem: Báo cáo thực tập kế toán công ty xây dựng

Ngành Kế toán là một trong những ngành được quan tâm nhiều nhất, nên khi viết báo cáo tốt nghiệp. Các bạn sinh viên ngành này mỗi lần chuẩn bị viết báo cáo đều sẽ mất khá nhiều thời gian vào việc nên chọn đề tài nào? Bởi vì Đề tài báo cáo tốt nghiệp các bạn cần phải chọn phù hợp với doanh nghiệp, năng lực bản thân, yêu cầu của GVHD.

Đặc biệt các bạn đang thực tập tại Công ty Xây dựng, không biết mình chọn đề tài sao cho đúng? Thì bài viết này, chotsale.com.vn dành riêng các bạn sinh viên đang công tác hoặc thực tập tại đây 15 Đề Tài Kế Toán Viết Báo Cáo Tốt Nghiệp Tại Công ty Xây Dựng. Hy vọng qua bài viết này, các bạn sẽ chọn được cho mình một đề tài hợp ý. Tuy nhiên, nếu bạn nào có nhu cầu muốn chọn đề tài khác thì hãy liên hệ đến Viết thuê báo cáo tốt nghiệp. 


Mục lục

2 Top 3 Đề Cương Kế Toán Tại Công Ty Xây Dựng Viết Báo Cáo Thực Tập

TOP 15 Đề Tài Kế Toán Viết Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Xây Dựng

Top 3 Đề Cương Kế Toán Tại Công Ty Xây Dựng Viết Báo Cáo Thực Tập

Khi đã chọn được cho bản thân một đề tài phù hợp, GVHD sẽ yêu cầu các bạn viết Đề cương chi tiết/ Đề cương sơ bộ. Do lần đầu viết bài báo cáo tốt nghiệp, nên các bạn sẽ lo lắng cùng với hoang mang không biết bắt đầu từ đâu? Dưới đây, chotsale.com.vn sẽ chia sẻ đến các bạn TOP 3 ĐỀ CƯƠNG VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG. 

Hy vọng vơi 3 mẫu đề cương tham khảo dưới đây, các bạn sinh viên có thêm tài liệu tham khảo và dựa vào đây để điều chỉnh lại. Sao cho phù hợp với yêu cầu giáo viên hướng dẫn và qui định cảu trường. Ngoài ra, nếu bạn nào có nhu cầu cần hỗ trợ hoàn thiện bài báo cáo thực tập thì. Hãy liên hệ đến ngày Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tại chotsale.com.vn.

*
Viết thuê báo cáo tốt nghiệp ngành Kế toán

Đề cương Tổ Chức Công Tác Kế Toán Nguyên Vật Liệu và Dụng Cụ Tại Công Ty Xây Dựng

Chương I: Lý luận chung về công tác kế toán nguyên liệu vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất

1.1. Khái niệm, đặc điểm nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ 

1.1.1. Khái niệm nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ 1.1.2 Đặc điểm nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ1.1.3 Vai trò của nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ 

1.2: Phân loại và đánh giá nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ 

1.2.1 Phân loai nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ 1.2.2 Sổ danh điểm nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ1.2.3 Đánh giá nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ

1.3: Nhiệm vụ của kế toán nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ 

1.4: Thủ tục quản lý nhập – xuất kho nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ và các chứng từ kế toán liên quan 

1.4.1 Thủ tục quản lý nhập – xuất kho nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ và các chứng từ kế toán liên quan 1.4.2 Thủ tục xuất kho nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ 1.4.3 Các chứng từ kế toán liên quan 

1.5: Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

1.5.1 Phương pháp thẻ song song  1.5.2. Phương pháp đối chiếu luân chuyển 1.5.3. Phương pháp sổ số dư 

1.6: Yêu cầu quản lý nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ 

1.7: Kế toán tổng hợp nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ 

1.7.1 Các tài khoản chủ yếu sử dụng1.7.2 Phương pháp kế toán tổng hợp các trường hợp tăng nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ 1.7.3 Phương pháp kế toán giảm nguyên liệu vật liệu 1.7.4 Kế toán và các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu liên quan đến nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ 

Chương II: Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ tại Cty

2.1: Đặc điểm chung của công ty 

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 2.1.2 Quy trình sản xuất công nghệ 2.1.3 Công tác tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất và bộ máy kế toán tại công ty 2.1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty 

2.2: Thực tế công tác kế toán nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ ở công ty Cty 

2.2.1 Thực tế công tác phân loại nguyên liệu vật liệu tại công ty2.2.2 Thủ tục nhập xuất nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ 2.2.3 Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty

2.3: Kế toán tổng hợp nhập kho, xuất kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 

2.3.1 Tài khoản kế toán sử dụng trong công ty 2.3.2 Kế toán tổng hợp nhập kho vật liệu, công cụ dụng cụ 

Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ ở Công ty

3.1: Nhận xét và đánh giá chung về công ty kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty

3.1.1 Ưu điểm 3.1.2 Nhược điểm 

3.2: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty

KẾT LUẬN 

Đề cương Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty

Phần 1: Tổng quan về công ty

1.1. Quá trình hình thành và quá trình phát triển của công ty

1.1.1Thông tin chung về công ty1.1.2.Lĩnh vực kinh doanh và quy trình công nghệ của công ty

1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức kinh doanh của công ty

1.2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lí1.2.2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh

1.3. Kết quả kinh doanh của công ty giai đoạn 2017 đến 2020

1.4.Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty

1.4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phần hành kế toán1.4.3. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty1.4.4. Tình hình sử dụng máy vi tính tại công ty

Phần 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty

2.1 Thực trạng kế toán kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty

2.1.1.

Xem thêm: Các Phương Pháp Đầu Tư Chứng Khoán Hiệu Quả, 4 Phương Pháp Đầu Tư Chứng Khoán Hiệu Quả

Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2.1.1.1. Chứng từ sử dụng2.1.1.2 Tài khoản sử dụng2.1.1.3 Quy trình hạch toán2.1.1.4.Minh họa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:2.1.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính2.1.2.1. Chứng từ sử dụng2.1.2.2 Tài khoản sử dụng2.1.2.3 Quy trình hạch toán2.1.3. Kế toán giá vốn hàng bán2.1.3.1. Chứng từ sử dụng2.1.3.2 Tài khoản sử dụng2.1.3.3 Quy trình hạch toán2.1.4. Kế toán chi phí bán hàng2.1.4.1. Chứng từ sử dụng2.1.4.2 Tài khoản sử dụng2.1.4.3 Quy trình hạch toán2.1.5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp2.1.5.1. Chứng từ sử dụng2.1.5.2 Tài khoản sử dụng2.1.5.3 Quy trình hạch toán2.1.6. Kế toán chi phí thuế TNDN2.1.6.1. Chứng từ sử dụng2.1.6.2 Tài khoản sử dụng2.1.6.3 Quy trình hạch toán2.1.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh2.1.7.1. Chứng từ sử dụng2.1.7.2 Tài khoản sử dụng2.1.7.3 Quy trình hạch toán

2.3. Đánh giá chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty

2.3.1. Ưu điểm2.3.2. Tồn tại và nguyên nhân

Phần 3: Các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty

3.1 Một số kiến nghị đối với tổ chức công tác kế toán tại công ty:3.2 Một số kiến nghị đối với tổ chức kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty:3.3 Một số kiến nghị nhằm nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của công ty

KẾT LUẬN

Đề cương Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty

LỜI MỞ ĐẦU

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

1.1.Khái niệm, vai trò, ý nghĩa và các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương

1.1.1.Khái niệm tiền lương1.1.2. Nhiệm vụ, vai trò của tiền lương1.1.3.Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương

1.2.Phân loại

1.2.1.Phân loại lao động trong doanh nghiệp1.2.2 Các hình thức tiền lương

1.3.Kế toán tiền lương

1.3.1 Nhiệm vụ của kế toán tiền lương1.3.2 Chứng từ sử dụng1.3.3 Tài khoản sử dụng1.3.4 Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh1.3.5.Sơ đồ hạch toán

1.4.Kế toán các khoản trích theo lương

1.4.1 Quỹ tiền lương, quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn1.4.2.Kết cấu tài khoản 3382, 3383, 3384, 33861.4.3 Tài khoản sử dụng1.4.4 Phương pháp hạch toán1.4.5 Sơ đồ hạch toán

Chương 2: Tổng quan về công ty

2.1 Lịch sử hình thành và phát triển2.2 Thông tin công ty2.3 Ngành nghề kinh doanh2.4 Sơ đồ tổ chức2.5 Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban2.6. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán ở Công ty2.7. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty

Chương 3: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty

3.1. Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty

3.1.1 Lao động, tiền lương3.1.2 Các khoản trích theo lương3.1.3 Kế toán tiền lương3.1.4 Kế toán các khoản trích theo lương tại Công ty

3.2. Nhận xét

3.2.1 Những thành tựu đạt được3.2.2 Những hạn chế và khó khăn của công ty

3.3. Kiến nghị

3.3.1 Về lao động3.3.2 Phương thức trả lương3.3.3 Hình thức trả lương3.3.4 Điều kiện và môi trường làm việc3.3.5 Về đãi ngộ thông qua công việc

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trên đây là 15 Đề Tài Kế Toán Viết Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Xây DựngĐề Cương Kế Toán Tại Công Ty Xây Dựng Viết Báo Cáo Thực Tập được mình chia sẻ lại với các bạn sinh viên