Biên bản bàn giao cơ sở vật chất

Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất nhà trường là mẫu biên bản được lập ra để bàn giao cho nhân viên bảo vệ về cơ sở vật chất của nhà trường trong thời gian nghỉ hè. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin người tham gia, nội dung bàn giao, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất nhà trường tại đây.Mẫu biên bản bàn giao tài sản, công cụMẫu biên bản bàn giao tài liệuBiên bản bàn giao tài sản

Biên bản bàn giao CSVC

1. Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất nhà trường số 12. Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất nhà trường số 2

PHÒNG GD VÀ ĐT .............

You watching: Biên bản bàn giao cơ sở vật chất

TRƯỜNG.............CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢNBàn giao cơ sở vật chất lớp học năm học...........I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:- Thời gian: Vào hồi ....... giờ........ phút, ngày ........ tháng ...... năm.......- Địa điểm: Tại lớp ........., Chi xóm:..............................Trường PTDT Bán trú TH&THCS Lạc Sỹ, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.II. THÀNH PHẦN1. Bên bàn giao- Ông: ...................................... – Phụ trách lao động Trường......................2. Bên nhận bàn giao- Ông (bà): .............................................................- Giáo viên chủ nhiệm lớp: .........- Học sinh ..............................................................- Lớp trưởngIII. NỘI DUNG BÀN GIAOHai bên đã tiến hành bàn giao cơ sở vật chất lớp học năm học .......... với các nội dung cụ thể sau:STTTên loạiSLĐVTTình trạng (Còn sử dụng tốt hay hư hỏng)Ghi chú1Bảng lớpChiếc2Bàn ghế học sinhBộ3Bàn ghế giáo viênBộ4Tủ sáchChiếc5Ảnh BácChiếc6Khẩu hiệuChiếc7Biển lớpChiếc8Khóa lớpChiếc9Quạt trầnChiếc10Ổ điệnChiếc11Công tắcChiếc12Tường lớpm213Cửa sổ 2 lớp(kính+chớp gỗ)Bộ14Cửa ra vàoBộ
Bên nhận bàn giao có trách nhiệm bảo quản, sử dụng đúng mục đích các cơ sở sở vật chất lớp học đã được giao. Nếu làm hư hỏng cơ sở vật chất lớp học phải tự tu sửa lại.Vào cuối năm học, bên nhận bàn giao có trách nhiệm bàn giao lại cơ sở vật chất lớp học cho nhà trường.Hai bên đã nhất trí với các nội dung đã nêu ở trên.Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau:- Người bàn giao giữ 01 bản;- Người nhận bàn giao giữ 01 bản;- Lưu tại Trường PTDT Bán trú TH&THCS Lạc Sỹ 01 bản.Buổi bàn giao kết thúc vào hồi ........... giờ ......... phút ....... cùng ngày.

See more: Nơi Bán Iphone 5, 5S Lock Và Tất Cả Những Điều Cần Biết Khi Đi Mua Hàng

NGƯỜI BÀN GIAOKý, ghi rõ họ và tên)NGƯỜI NHẬN BÀN GIAO(Ký, ghi rõ họ và tên)

2. Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất nhà trường số 2

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất nhà trường như sau:
PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO ...........TRƯỜNG .....................CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------------Số: ............/BB......., ngày....tháng....năm....
BIÊN BẢNBÀN GIAO CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA NHÀ TRƯỜNG CHO NHÂN VIÊN BẢO VỆ TRONG THỜI GIAN HÈ NĂM HỌC ........ - .......Thời gian bắt đầu: .... giờ ..... ngày .... tháng ..... năm .....Địa điểm: Tại phòng Hội đồng trường ..........................Thành phần tham dự:1. Ông ....................................................................................................................2. Ông ....................................................................................................................3. Giáo viên chủ nhiệm các lớp;4. Ban kiểm kê cơ sở vật chất nhà trường;5. Ông Nguyễn Văn Nhất - Nhân viên bảo vệA. Nội dung:Bàn giao cơ sở vật chất của nhà trường cho nhân viên bảo vệ trong thời gian hè năm học ...... – .......* Danh mục và hiện trạng tài sản cố định:- Gồm: ...... phòng học, trong đó có ........ phòng học nhà 2 tầng và 03 phòng học nhà cấp 4. (Hiện trạng và tài sản trong các phòng học như biên bản bàn giao).- Các phòng còn lại như sau:+ Phòng làm việc của hội đồng 01 phòng: (Các tài sản trong phòng có biên bản kèm theo).+ 01 phòng Thư viện+ 01 thiết bị: chứa tất cả Sách giáo khoa, sách tham khảo và thiết bị dạy và học (có biên bản kèm theo)+ 01 phòng tin học. (Các tài sản trong phòng có biên bản kèm theo)+ 02 Phòng làm việc của Hiệu trưởng và P Hiệu trưởng. (Các tài sản trong phòng có biên bản kèm theo)+ 01 nhà công vụ với 04 phòng ở và 02 nhà vệ sinh.+ Khuân viên nhà trường gồm hệ thống cây cảnh, khẩu hiệu.+ 01 bộ chìa khóa của tất cả các phòng nói trên được giao cho nhân viên bảo vệ.

See more: Bản Ngã Là Gì ? Làm Cách Nào Để Vượt Qua Bản Ngã

B. Yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ:1. Quản lý, bảo quản số tài sản như trên trong thời hè để tiếp tục sử dụng trong năm học mới.2. Niêm phong chặt các cửa đi và cửa sổ. Cắt cầu giao điện ở các phòng học ở nhà cấp 4 và dãy 2 tầng để bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.3. Nếu có việc gì xảy ra phải báo cáo với Ban giám hiệu, với các đoàn thể trong nhà trường để có hướng xử lý kịp thời.4. Nếu có mất mát, hư hỏng số tài sản của nhà trường, bảo vệ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.5. Trong thời gian hè, nhà trường phân công cán bộ quản lý và nhân viên trực theo lịch cụ thể có đính kèm)Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, được thông qua và được sự nhất trí của tất cả các thành viên tham gia.Biên bản kết thúc vào .... giờ ..., ngày .... tháng ... năm ....../.NHÂN VIÊN BẢO VỆHIỆU TRƯỞNGĐẠI DIỆN BAN KIỂM KÊ

Mẫu biên bản bàn giao hàng chuyển cửa khẩu Biên bản bàn giao hàng chuyển cửa khẩu Mẫu biên bản bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương Biên bản bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương
*
Mẫu biên bản bàn giao xe Biên bản bàn giao xe