Biên Bản Bàn Giao Lớp Chủ Nhiệm

PHÒNG GD&ĐT………………TRƯỜNG………………………CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————

BIÊN BẢN BÀN GIAO LỚP HỌC

(V/v bàn giao lớp……….)

Căn cứ Quyết định số…. của Ban giám hiệu Trường…… về việc………………………

Vào lúc… giờ ngày… tháng… năm……. tại lớp…… Trường………………………., chúng tôi gồm những người có tên sau đây tiến hành họp, bàn giao lớp học, giáo dục từ lớp ….. năm học…… cho giáo viên chủ nhiệm trong năm học……….

Bạn đang xem: Biên bản bàn giao lớp chủ nhiệm

I – Thành phần tham dự

1 – Đại diện BGH Trường…………………………..

– Ông/Bà………………………… – Chức vụ:……………………………….

– Ông/Bà………………………… – Chức vụ:……………………………….

2 – Đại diện Ban kiểm kê cơ sở vật chất Trường………….

Xem thêm: Cách Cài Skin Minecraft Pe Trên Android Và Ios Đơn Giản Từng Bước

– Ông/Bà………………………… – Chức vụ:……………………………….

– Ông/Bà………………………… – Chức vụ:……………………………….

3 – Giáo viên chủ nhiệm nhận bàn giao

– Ông/Bà………………………… – Chức vụ:……………………………….

II – Danh mục cơ sở vật chất bàn giao


STTTên Thiết bịSLTình trạngGhi chú
1Bảng lớp
2Bàn + Ghế giáo viên
3Bàn + Ghế học sinh
4Bảng điện
5Quạt trần
6Quạt tường
7Bóng điện
8Cánh cửa chính
9Cánh cửa sổ
10Đồng hồ lớp
11Biển trang trí lớp

III – Kết quả bàn giao

……………………………………

Kể từ ngày… tháng… năm… số cơ sở vật chất trên do đại diện……….. chịu trách nhiệm quản lý và chịu trách nhiệm đền bù nếu có thất thoát, hư hỏng. Biên bản bàn giao kết thúc vào lúc… giờ ngày… tháng… năm…. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý tương đương nhau và được các bên ký xác nhận dưới đây.

BAN GIÁM HIỆU BAN KIỂM KÊ GIÁO VIÊN NHẬN BÀN GIAO

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Tài liệu trên là tài sản của Công ty Luật LVN, chỉ được sử dụng để tham khảo, việc tự áp dụng trong mọi trường hợp sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất, vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật