Biên bản bàn giao xe ô tô là văn bản xác lập việc chuyển giao tài sản theo thỏa thuận tại hợp đồng giữa chủ sở hữu xe và người được nhận quản lý xe. Luật sư Trí Nam chia sẻ mẫu biên bản giao nhận, bàn giao xe và cách sử dụng trong thực tiễn để Quý vị tham khảo.

Bạn đang xem: Biên bản bàn giao tài sản xe ô tô


Lập biên bản bàn giao xe trong những trường hợp nào?

Biên bản bàn giao xe xác lập thời điểm chuyển giao, hiện trạng xe chuyển giao và đối tượng chuyển giao nên thường được lập kèm theo một thỏa thuận, hợp đồng giữa các bên. Thực tiễn biên bản bàn giao xe thường sử dụng trong các trường hợp sau:

✔ Bàn giao xe theo hợp đồng ủy quyền sử dụng xe ô tô

✔ Bàn giao xe theo hợp đồng thuê, mượn xe ô tô

✔ Bàn giao xe theo hợp đồng lao động đối với lái xe, nhân viên công ty

✔ Bàn giao xe theo hợp đồng gửi giữ xe ô tô

Để tìm hiểu cặn kẽ hơn về các loại hợp đồng, thỏa thuận dân sự và cách soạn thảo Quý vị tham khảo thêm nội dung đường dẫn sau

Tham khảo:

*

Nội dung mẫu biên bản bàn giao xe ô tô thông dụng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO XE

Hôm nay, ngày tháng năm 2021 tại địa chỉ , chúng tôi gồm

I. BÊN BÀN GIAO XE (BÊN A)

1. Trường hợp bên ủy quyền là tổ chức: TÊN TỔ CHỨC | Mã số thuế | Địa chỉ | Đại diện |Chức danh :

2. Trường hợp bên ủy quyền là cá nhân: Họ và tên | Ngày sinh | CMTND/ Hộ chiếu | Địa chỉ

II. BÊN NHẬN BÀN GIAO XE (BÊN B)

1. Trường hợp bên ủy quyền là tổ chức: TÊN TỔ CHỨC | Mã số thuế | Địa chỉ | Đại diện |Chức danh :

2. Trường hợp bên ủy quyền là cá nhân: Họ và tên | Ngày sinh | CMTND/ Hộ chiếu | Địa chỉ

Căn cứ theo thỏa thuận tại Hợp đồng ủy quyền/ Hợp đồng gửi giữ xe/ Hợp đồng mua bán xe/ ... chúng tôi cùng tiến hành kiểm tra, xác nhận và đồng ý ký vào biên bản này bàn giao cho Bên nhận một (01) xe ………. như dưới đây:

1.

Xem thêm: Cách Kiểm Tra Máy Có Card Màn Hình Hay Không, Cách Kiểm Tra Card Màn Hình Có Bị Lỗi Hay Không

Loại xe 2. Model xe

3. Số khung 4. Số máy

5. Màu sơn 6. Biển số

7. Tình trạng xe:

8. Giấy tờ bàn giao theo xe:

Đại diện bên giao giải thích kĩ các nội dung trên cho đại diện bên nhận. Biên bản này lập thành hai bản (02) mỗi bên giữ một bản, có giá trị pháp lý như nhau.

XÁC NHẬN CỦA BÊN GIAO XE XÁC NHẬN CỦA BÊN NHẬN XE

Công ty Luật Trí Nam luôn sẵn sáng tư vấn, trợ giúp pháp lý cho Quý vị theo yêu cầu. Thông tin liên hệ vui lòng gọi

✔ Tư vấn pháp luật qua điện thoại:19006196


Ngày được nghỉ việc hàng năm là chế độ người lao động được hưởng theo luật định, người lao động sẽ không phải đi làm và hưởng nguyên lương. Luật Trí Nam hướng dẫn chi tiết quy định về số ngày nghỉ việc hàng năm của người lao động để mọi người tham khảo.