BIÊN BẢN CUỘC HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO

*

*

*

*

*
*
*
*
*

BIÊN BẢN Họp để ý của lãnh đạo về Hệ thống làm chủ chất lượng theo tiêu chuẩn chỉnh ISO 9001:2015 Năm 2021

Hôm nay, vào hồi 14 tiếng 00 phút, ngày thứ 8 tháng 10 năm 2021, trên Hội trường ủy ban nhân dân xã Quảng Thái, chỉ huy xã tiến hành tổ chức họp kiểm tra về hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015.

Bạn đang xem: Biên bản cuộc họp xem xét của lãnh đạo

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Ông Phạm Công Phước – quản trị UBND xóm - chủ trì cuộc họp;

2. Bà è Thị Lữ - công sở thống kê - Thư ký cuộc họp;

3. Những ông (bà) là thành viên Ban chỉ huy ISO, đại diện lãnh đạo về chất lượng lượng, thay mặt đại diện các thành phần có tương quan gồm:

- Ông:Phạm Công Phước - Phó chủ tịch UBND thôn - Đại diện lãnh đạo về chất lượng lượng;

- Ông: Hoàng Chương – Công chức tứ pháp hộ tịch

- Ông: trần Nam Thanh – Công chức Văn phòng- thống kê

- Bà: Văn Thị Phương – Công chức tư pháp-Hộ tịch

- Bà: Nguyễn Thị Cúc – Công chức văn hóa xã hội

- Ông: Hoàng Minh Ngọc– Công chức văn hóa xã hội

- Ông: Lê Hùng – Công chức Địa chính nông nghiệp xây dựng

- Ông: Văn Đức Quyền – Công chức Địa chính nông nghiệp trồng trọt xây dựng và môi trường

- Bà: Hoàng Thị Biên Thùy – Công chức Địa chính nông nghiệp trồng trọt xây dựng cùng môi trường

-Ông: Lê Quốc Bình – Trưởng Công an xã

-Ông: hồ nước Viết quang – Phụ trách quân sự xã

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- tình hình duy trì, áp dụng khối hệ thống QLCL;

- Tình hình tiến hành mục tiêu unique năm 2021;

- tác dụng đánh giá nội bộ năm 2021 cùng tình hình tiến hành các hành động khắc phục và phòng ngừa;

- các thông tin ý kiến của tổ chức, cá nhân;

- hầu như cải tiến, biến đổi liên quan mang lại hệ thống làm chủ chất lượng;

- những nguồn lực cần thiết để phục vụ cho buổi giao lưu của hệ thống QLCL.

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Đồng chí Phạm Công Phước – chủ tịch UBND xã nhà trì cuộc họp tuyên tía lý do, reviews thành phần và trải qua nội dung cuộc họp.

2. Đồng chí nai lưng Thị Lữ - Công chức văn phòng thống kê xã report kết quả đánh giá unique nội cỗ và thực trạng thực hiện khối hệ thống QLCL năm 2021.

3.Các bộ phận chuyên môn thuộc ubnd xã báo cáo tình hình thực hiện HTQLCL tại bộ phận mình; các khó khăn, lời khuyên cải tiến; tình hình triển khai mục tiêu quality của cỗ phận; tình hình thực hiện các yêu cầu khắc phục hoặc cải tiến tại cỗ phận; sự phản nghịch hồi của các tổ chức, cá thể và những bên tương quan đến buổi giao lưu của bộ phận.

IV. KẾT LUẬN

1. Tình hình bảo trì áp dụng khối hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn chỉnh 9001:2015

Các phần tử chuyên môn thuộc ubnd xã sẽ thực hiện tráng lệ và trang nghiêm việc bảo trì áp dụng những quy trình quá trình theo khối hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn chỉnh ISO 9001:2015; Đã thi công và phát hành mục tiêu quality năm 2021 của xã; phát hành kế hoạch đánh giá quality nội bộ năm 2021; tư vấn lãnh đạo phát hành Quyết định kiện toàn lại BCĐ hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015 của xã.

2. Kết quả đánh giá nội bộ

1. Bộ phận Địa chính nông nghiệp xây dựng và môi trường: Kính ý kiến đề xuất cấp trên đưa vảo thủ tục hành chính nghành nghề đo đạc khu đất đai.

2. Bộ phận văn hóa – làng hội: lĩnh vực Bảo trợ làng mạc hội, cung cấp huyện cấu quá thời hạn quy định, dẫn đến trễ hứa hẹn hồ sơ của cấp cho xã.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Dấu Hiệu Ổ Cứng Bị Hư Ổ Cứng Và Cách Kiểm Tra, Ổ Cứng Laptop Bị Hư, Lỗi Hỏng

3. Bộ phận tư pháp hộ tịch: lĩnh vực đăng ký khai sinh ý kiến đề nghị thêm thời gian giải quyết và xử lý từ 1 ngày lên 03 ngày. Vì hiện thời đợi rước mã định danh cá thể chậm cần dẫn cho trễ hứa hồ sơ. Đề nghị vứt 4 giấy tờ thủ tục Có yếu đuối tố nước ngoài tại xã. Vì các thủ tục này xã không áp dụng.

4. Bộ phận văn phòng-lĩnh vực ISO:

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đối với Ban lãnh đạo ISO của xã

- Tiếp tục thống kê giám sát thực hiện các quy trình làm chủ hệ thống: kiểm soát hồ sơ, tài liệu, kiểm soát sự không phù hợp, hành vi khắc phục, hành động phòng ngừa, tàng trữ hồ sơ khi thực hiện các tiến trình tác nghiệp của các bộ phận.

2. Đối với các bộ phận chuyên môn thuộc ubnd xã

- Tiếp tục duy trì áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn chỉnh ISO 9001:2015

- thường xuyên thực hiện rất đầy đủ quy định của quy trình kiểm soát tài liệu và kiểm soát điều hành hồ sơ.

- triển khai khắc phục đều tồn tại, hạn chế.

- hay xuyên cập nhật các căn cứ pháp lý mới ban hành để xử lý các giấy tờ thủ tục hành chính, thực hiện rà soát và triển khai chỉnh sửa, bổ sung cập nhật những thay đổi vào HTQLCL đúng quy định.

- liên tiếp rà soát, ý kiến đề xuất BCĐ sửa đổi, bửa sung, bãi bỏ, diệt bỏ, phát hành mới các quy trình đến phù hợp.

- Thực hiện tráng lệ việc gia hạn áp dụng, cách tân HTQLCL thích hợp yêu mong của tiêu chuẩn chỉnh và phép tắc của HTQLCL đang áp dụng, nhất là những quy trình giải quyết các giấy tờ thủ tục hành thiết yếu tại các phần tử chuyên môn .