*

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TSCĐ

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

 

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TSCĐ

 

Ngày…. tháng…. năm….

Bạn đang xem: Biên bản đánh giá lại tài sản

Số:………………….

Nợ:………………….

Có:…………………..

- Cnạp năng lượng cứ Quyết định số: …… ngày…… tháng…… năm……

Của…………………………………………………… Về câu hỏi đánh giá lại TSCĐ

- Ông/Bà………… Chức vụ………… Đại diện……………… Chủ tịch Hội đồng

- Ông/Bà………… Chức vụ……………… Đại diện……………… Ủy viên

- Ông/Bà………… Chức vụ……………… Đại diện……………… Ủy viên

Đã thực hiện reviews lại quý giá những TSCĐ sau đây:

STT

Tên, cam kết mã hiệu, qui giải pháp (cấp cho hạng) TSCĐ

Số hiệu TSCĐ

Số thẻ TSCĐ

Giá trị đã ghi sổ

Giá trị còn sót lại theo review lại

Chênh lệch

Nguyên ổn giá

Hao mòn

Giá trị còn lại

Tăng

Giảm

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

X

X

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Cột 4 “Giá trị sót lại theo review lại”. Nếu đánh giá lại cả giá trị hao mòn thì Cột 4 phải bóc ra 3 cột tương xứng cột 1, 2, 3.

Kết luận:...........................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Xem thêm: Tài Liệu Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Tiểu Học, Please Wait

 

Ủy viên/người lập (Ký, bọn họ tên)

Kế toán trưởng (Ký, bọn họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ... Chủ tịch Hội đồng (Ký, bọn họ tên)

HƯỚNG DẪN CÁCH GHI BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TSCĐ

Góc bên trên phía bên trái của Biên bản đánh giá lại TSCĐ ghi rõ thương hiệu đơn vị chức năng (hoặc đóng lốt 1-1 vị), thành phần thực hiện. lúc tất cả ra quyết định reviews lại TSCĐ, đơn vị nên Thành lập Hội đồng review TSCĐ. học tập xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Cột A, B, C, D: Ghi số đồ vật tự, thương hiệu, cam kết mã hiệu, qui bí quyết (cấp hạng) số hiệu cùng số thẻ của TSCĐ.

Cột 1, 2, 3: Ghi nguim giá, quý hiếm hao mòn với quý giá còn sót lại của TSCĐ bên trên sổ kế tân oán trên thời gian Đánh Giá.

Cột 4: Ghi quý hiếm còn lại của TSCĐ sau khoản thời gian Review lại. Trường thích hợp Đánh Giá lại cả quý giá hao mòn thì cột này được tạo thành 3 cột khớp ứng cột 1, 2, 3 để ghi.

Cột 5, 6: Ghi số chênh lệch thân giá chỉ Reviews so với giá trị đã ghi bên trên sổ kế tân oán vào trường vừa lòng kiểm kê nhận xét lại cả nguyên ổn giá bán, quý giá hao mòn và cực hiếm còn sót lại thì những cột này được chia nhỏ ra 3 cột khớp ứng để đưa số liệu ghi sổ kế tân oán.

Sau Khi Reviews kết thúc, Hội đồng gồm trách rưới nhiệm lập biên bạn dạng ghi khá đầy đủ các câu chữ với các thành viên vào Hội đồng cam kết, ghi rõ chúng ta tên vào Biên bạn dạng Reviews lại TSCĐ.

Biên phiên bản review lại TSCĐ được lập thành 2 phiên bản, 1 bạn dạng lưu lại tại phòng kế toán thù để ghi sổ kế tân oán và 1 bản lưu lại với hồ sơ chuyên môn của TSCĐ.

Với chủng loại biên bản review lại TSCĐ trên phía trên với lí giải chi tiết phương pháp ghi từ bỏ kế toán Lê Ánh ước ao rằng sẽ giúp đỡ chúng ta tất cả thêm kiến thức và kỹ năng để giao hàng công việc kế tân oán của mình.

Kế toán Lê Ánh chúc chúng ta thành công!

Từ khóa liên quan: ra quyết định thành lập và hoạt động hội đồng Reviews lại gia tài, biên phiên bản Review tài sản cố định và thắt chặt theo thông tứ 200, giấy tờ thủ tục đánh giá lại gia sản thắt chặt và cố định, mẫu bien phiên bản đánh giá lại gia sản theo thông tứ 200, biên bạn dạng họp hội đồng định vị tài sản vậy định

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

Chuyên đào tạo và huấn luyện các khóa đào tạo và huấn luyện kế toán thù tổng vừa lòng thực hành thực tế với làm cho các dịch vụ kế toán thù full cực tốt thị trường

 (Được đào tạo và giảng dạy và tiến hành bởi vì 100% các kế tân oán trưởng trường đoản cú 13 năm mang đến 20 năm ghê nghiệm)