Biên bản đối chiếu công nợ theo thông tư 200

*


*
*
*

⇒ Khóa Học Kế Toán Online Trực Tuyến 1 Kèm 1 Theo Yêu Cầu⇒ Khóa học giáo viên kế tân oán tận nhà 1 kèm 1 dạy dỗ theo yêu cầu
Mẫu biên bạn dạng đối chiếu nợ công năm 2021 mới nhất

Mẫu biên bản đối chiếu nợ công năm 2021 tiên tiến nhất và giải đáp bí quyết trình bày biên phiên bản này

Mẫu biên bạn dạng đối chiếu công nợ năm 2021

CÔNG TY .......................................

You watching: Biên bản đối chiếu công nợ theo thông tư 200

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:...............

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

thủ đô hà nội, ngày ...... Tháng ...... năm ......

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ

Cùng nhau so sánh công nợ từ ngày ......... mang lại ngày ................. rõ ràng nlỗi sau:1. Đối chiếu công nợ

STT

Diễn giải

Số tiền

1

Số dư đầu kỳ

0

2

Số gây ra tăng trong kỳ

...................

See more: # Kcs Là Gì ? Công Việc, Kỹ Năng Cần Có Và Mức Lương Của Nhân Viên Kcs

3

Số tạo nên giảm vào kỳ

........................

4

Số dư cuối kỳ

.........................

(Bằng chữ: Năm mươi nhị triệu đ chẵn).2. Công nợ cụ thể.- .......................................................................................................................................................- .......................................................................................................................................................

See more: Hàng Lcl Là Gì ? Thuật Ngữ Chuyên Sử Dụng Cho Ngành Vận Tải Hàng Lcl Là Gì

3. Kết luận: Tính đến khi xong ngày ................ CÔNG TY ................ (mặt A )cònnên thanh khô tân oán mang lại Công ............... (mặt B) số tiền là: ...................(Bằng chữ:................................................)- Biên bản này được lập thành 02 phiên bản có mức giá trị như nhau. Mỗi mặt duy trì 01 bản làm cơ sở cho vấn đề tkhô hanh toán trong tương lai giữa phía 2 bên.