Biên bản nghiệm thu bàn giao hàng hóa

chotsale.com.vn xin trình làng chủng loại Biên bạn dạng kiểm tra và chuyển giao thành phầm, hình thức dịch vụ của doanh nghiệp sau khoản thời gian xong xuôi thủ tục lắp đặt, phục vụ vừa đủ theo đúng theo đồng hoặc deals trước đó.

You watching: Biên bản nghiệm thu bàn giao hàng hóa

CÔNG TY …………………………………………….

ISO 9001:2000

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VÀ BÀN GIAO SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

- Sản phẩm/Dịch vụ:..........................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….............


- Thuộc vừa lòng đồng/Đơn hàng số: .....................................................................................................

- Địa điểm chu chỉnh, bàn giao: ..................................................................................................

- Thời gian : Ngày .... tháng ..... năm 200..

See more: Chim Làm Tổ Trong Nhà Là Điềm Báo Gì? Tốt Hay Xấu Đây! Chim Bay Vào Nhà Là Điềm Báo Gì

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN GỒM:1. Trưởng Ban kiểm nghiệm: ................................................ Chức vụ: ...........................................2. Các member Ban kiểm tra, ban giao, gồm:

Ông (bà) : .....................................……. Chức vụ : ...............................................…………...

Ông (bà) : ………………...........……….. Chức vụ : ………………...............……………………


Ông (bà) : .........................................…. Chức vụ : ................................................…………...3. Đại diện mặt cung ứng: ............................................................................................................……

Ông (bà) : ......................................……. Chức vụ : .................................................…………..4. Đại diện mặt sử dụng / kho:.............................................................................................................

Ông (bà) : ......................................……. Chức vụ : ..............................................................…………..

5. Kết trái kiểm tra:

Số TT

MÔ TẢ SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Đơn vị tính

Số lượng

Yêu cầu của HĐ/Đơn hàng

Kết trái kiểm tra


kết luận của Ban kiểm nghiệm :.......................................................................................

See more: Mẫu Đơn Xin Việc Viết Tay Vào Ngân Hàng Sacombank Đầy Đủ Thông Tin

TRƯỞNG BAN CÁC THÀNH VIÊN BÊN CUNG ỨNG BÊN SỬ DỤNG/KHO (Ký cùng ghi rõ họ tên) (Ký cùng ghi rõ họ tên) (Ký cùng ghi rõ bọn họ tên) (Ký cùng ghi rõ bọn họ tên)

chotsale.com.vn tư liệu để xem văn bản chi tiết.


Chia sẻ bởi:
*
Nguyễn Thị Cúc
chotsale.com.vn
Mời bạn tấn công giá!
Lượt tải: 15.664 Lượt xem: 24.118 Dung lượng: 82,6 KB
Liên kết tải về

Link chotsale.com.vn chính thức:

Biên bạn dạng sát hoạch và chuyển giao thành phầm, hình thức dịch vụ chotsale.com.vn Xem

Các phiên phiên bản khác cùng liên quan:


Tài liệu tham khảo khác
Chủ đề liên quan
Mới duy nhất vào tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA