Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

*

...loại rủi ro pháp lý, ráng thời cơ làm giàu...

You watching: Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần


*
Sơ thiết bị WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn áp dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
Phần mượt THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
Mẫu phù hợp đồng

Mẫu phù hợp đồng => BIÊN BẢN THANH LÝ HỢPhường ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN Tải về Ấn vào đây để tạo đúng theo đồng này


BIÊN BẢN THANH LÝ HỢPhường ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Số: ............/đôi mươi......../TLHDCN

- Căn uống cứ Hợp đồngchuyển nhượng số ...../trăng tròn......./HĐCNCP-.................. ký ngày ...../...../đôi mươi....

- Căn uống cứ thực trạng thực tiễn triển khai Hợp đồng chuyển nhượng.

Hôm ni, ngày ..... mon ..... năm trăng tròn......, trên Trụ snghỉ ngơi CÔNG TY CỔ PHẦN..................................

Chúng tôi gồm:

1. Bên chuyển nhượng cổ phần:

Ông/bà:.............................. Giới tính: .....................

Sinch ngày:....../......./19...... Dân tộc: ..................... Quốc tịch: ............................

Số CMND: ...................... Ngày cấp: ......./....../20... Nơi cấp: ................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................................................

Chỗ ngơi nghỉ hiện nay tại: ..........................................................................................................................

(Đượcgọilà bên A tại các điều khoản của Hợp đồng)

2.Bên nhấn chuyển nhượng:

Ông/Bà:............................ Giới tính: .....................

See more: Muốn Cắt Ảnh / Crop Ảnh Trong Word? Dùng 3 Cách Chỉnh Sửa Ảnh Trong Word 2010

Sinc ngày:....../......./19...... Dân tộc: ..................... Quốc tịch: ............................

Số CMND: ...................... Ngày cấp: ......./....../đôi mươi... Nơi cấp: ................................

Nơi ĐK hộ khẩu thường xuyên trú: ................................................................................................

Chỗ nghỉ ngơi hiện tại: ..........................................................................................................................

(Đượcgọilà mặt B trên các luật pháp của Hợp đồng)

Bên ủy quyền cùng bên nhận ủy quyền sẽ triển khai khá đầy đủ nhiệm vụ vào phù hợp đồng chuyển nhượng số ....../trăng tròn......./HĐCNCP-...... cam kết ngày ...../...../đôi mươi...., ví dụ như sau:

Ông ......................... đã thanh hao toán thù tương đối đầy đủ mang lại Ông ............................... số chi phí ..............000.000 đồng (Bằng chữ:.............triệu đ Việt Nam) và .................................. vẫn chuyển nhượng .....................000 CP (Bằng chữ: .....................nghìn cổ phần) của bản thân mình mang lại ông ...................theo hợp đồng ủy quyền số......../đôi mươi......./HĐCNCP-................ ký ngày ....../......../trăng tròn.........

Kể từ ngày ........../............/20............., phù hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền số ........../20................./HĐCNCP-...........

ký ngày ............./......./đôi mươi...... được tkhô nóng lý dứt. Hai mặt vẫn hoàn thành không thiếu những nghĩa vụ cam đoan trong Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền và không hề thắc mắc xuất xắc năng khiếu kiện về Việc tiến hành nhiệm vụ của nhau.

Bản thanh khô lý vừa lòng đồng này được lập thành 02 phiên bản bởi Tiếng Việt có mức giá trị pháp luật hệt nhau, mỗi mặt giữ lại 01 phiên bản. Đại diện hai Bên cùng hiểu và cam kết thương hiệu sau đây.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY:

CÔNG TY CỔ PHẦN ................................... gật đầu đồng ý câu chữ chuyển nhượng ủy quyền bên trên với chứng thực những mặt đã thực hiện xong Việc gửi nh­ượng.

See more: How To Install D3Dcompiler_47, Can'T Play On Ptr, It Gives Me D3Dcompiler_47

CÔNG TY CỔ PHẦN ..................................................................................................................

Giám đốc: ……………………………………………………………………………………………………