Biên bản thanh lý tài sản trường học

*

Đăng cam kết học tập HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆPhường VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP.. LUẬT MỚI
Mẫu Biên bản thanh khô lý TSCĐ theo Thông tư 200 - Mẫu02-TSCĐ và Mẫu biên phiên bản tkhô cứng lý TSCĐ theo Thông tứ 133 mới nhất. Biên bản tkhô giòn lý Tài sản cố định mục đích là xác thực bài toán thanh lý TSCĐ với làm địa thế căn cứ để ghi sút TSCĐ bên trên sổ kế toán.

You watching: Biên bản thanh lý tài sản trường học

TSCĐ tkhô nóng lý là đông đảo TSCĐ hỏng hư cấp thiết thường xuyên thực hiện được, đầy đủ TSCĐ xưa cũ về kỹ thuật hoặc không tương xứng với kinh nghiệm cung ứng, sale. khi gồm TSCĐ thanh lý, doanh nghiệp bắt buộc ra đưa ra quyết định thanh khô lý, ra đời Hội đồng thanh lý TSCĐ. Hội đồng tkhô nóng lý TSCĐ tất cả trọng trách tổ chức thực hiện việc thanh khô lý TSCĐ theo đúng trình từ bỏ, thủ tục dụng cụ trong cơ chế làm chủ tài bao gồm và lập “Biên bạn dạng tkhô cứng lý TSCĐ" theo chủng loại hiện tượng. Biên phiên bản được lập thành 2 phiên bản, 1 bản gửi mang đến chống kế tân oán nhằm theo dõi và quan sát ghi sổ, 1 bạn dạng giao đến phần tử làm chủ, thực hiện TSCĐ.

Căn cứ vào Biên bản tkhô cứng lý và các triệu chứng từ tất cả tương quan mang đến những khoản thu, đưa ra tkhô cứng lý TSCĐ,... kế tân oán ghi sổ nhỏng trường vừa lòng nhượng phân phối TSCĐ.

(Theo điểm 3.2 khoản 3 điều 35 Thông bốn 200/2014/TT-BTC)

1. Mẫu Biên bản thanh hao lý TSCĐ theo Thông tư 133:

Đơn vị: Kế toán Thiên Ưng

Sở phận: ………………

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Ngày….. tháng….. năm…..

Số:…….….…..

Nợ:….….….

Có:….….….

See more: Ngành Thiết Kế Đồ Họa Fpt Lấy Bao Nhiêu Điểm, Lấy Bao Nhiêu Điểm

Căn uống cứ đọng Quyết định số: ….….….…. ngày…. tháng…. năm…. của….….….….….

….….….….….….………………….….….…. Về bài toán thanh lý tài sản thắt chặt và cố định.

I. Ban thanh khô lý TSCĐ gồm:

Ông/Bà: ………………….… Chức vụ…………..… Đại diện………. Trưởng ban

Ông/Bà: ………………….… Chức vụ…………..… Đại diện………. Ủy viên

Ông/Bà: …………………..… Chức vụ…………..… Đại diện………. Ủy viên

II. Tiến hành tkhô cứng lý TSCĐ:

- Tên, ký mã hiệu, qui giải pháp (cấp cho hạng) TSCĐ......................................................

- Số hiệu TSCĐ ...........................................................................................

- Nước sản xuất (xây dựng).......................................................................

- Năm sản xuất..........................................................................................

- Năm gửi vào sử dụng…………………….. Số thẻ TSCĐ................................

- Ngulặng giá TSCĐ...............................................................................

- Giá trị hao mòn đang trích mang đến thời gian tkhô hanh lý..................................

- Giá trị còn sót lại của TSCĐ........................................................

III. kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:

................................................................................................

...................................................................................................

Ngày….. tháng…… năm……Trưởng Ban thanh lý(Ký, bọn họ tên)

IV. Kết trái tkhô hanh lý TSCĐ:

- Ngân sách chi tiêu tkhô cứng lý TSCĐ: …………………………… (viết bởi chữ)..........................

- Giá trị thu hồi: ………………………………….….. (viết bởi chữ)..........................

- Đã ghi bớt sổ TSCĐ ngày…… tháng…… năm……

Giám đốc(Ký, chúng ta tên, đóng dấu)

Ngày…… tháng…… năm……Kế toán thù trưởng(Ký, bọn họ tên)

Tải mẫu mã Biên bản tkhô cứng lý TSCĐ theo Thông bốn 133:

TẢI VỀ

2. Mẫu Biên bản tkhô hanh lý TSCĐ theo Thông bốn 200:

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐNgày .....mon...... năm ......

Số: ............. Nợ: ............. Có: .............Căn cđọng Quyết định số :........ngày ......tháng ......năm...... của ...........................................................................................Về Việc thanh khô lý tài sản thắt chặt và cố định.I. Ban tkhô giòn lý TSCĐ gồm:Ông/Bà: ............................Chức vụ..................Đại diện ..........................Trưởng banÔng/Bà:.............................Chức vụ..................Đại diện ...........................Uỷ viênÔng/Bà: ............................Chức vụ..................Đại diện .........................Uỷ viênII. Tiến hành tkhô cứng lý TSCĐ:- Tên, ký kết mã hiệu, qui phương pháp (cung cấp hạng) TSCĐ ...............................................- Số hiệu TSCĐ .............................................................................................- Nước chế tạo (xây dựng)..................................................................- Năm sản xuất .........................................................................................- Năm đưa vào sử dụng ....................................Số thẻ TSCĐ .............................- Nguyên giá TSCĐ ................................................................................- Giá trị hao mòn đã trích mang đến thời gian thanh khô lý.............................................- Giá trị còn sót lại của TSCĐ...........................................................III. kết luận của Ban tkhô giòn lý TSCĐ:........................................................................................................................................................................................................................

See more: Outfit Là Gì - Đồ Có Những Loại Nào, Chụp

Ngày .........mon .........năm ......
Trưởng Ban tkhô cứng lý
(Ký, bọn họ tên)

IV. Kết quả tkhô giòn lý TSCĐ:- Ngân sách chi tiêu tkhô hanh lý TSCĐ :...............................(viết bởi chữ) ......................- Giá trị tịch thu :..............................................(viết bởi chữ) ........................- Đã ghi bớt sổ TSCĐ ngày ...........tháng ..........năm ..........

Ngày .........tháng .........năm ......
Giám đốcKế toán trưởng
(Ký, bọn họ thương hiệu, đóng góp dấu) (Ký, chúng ta tên)