BIỂU ĐỒDOWNLOADATLATCHUYÊN ĐỀĐỀ-ĐÁPTHI TỐT NGHIỆP THPT.ĐIỀU CHỈNH ND DẠY HỌCCHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 (Mới)BẢN ĐỒ

a. Dấu hiệu nhận biết biểu đồ Miền (địa lý)

b. Giải pháp vẽ biểu trang bị Miền (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-20)

" data-medium-file="https://chotsale.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-20.png?w=300" data-large-file="https://chotsale.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-20.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9532" src="https://chotsale.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-20.png" alt="T-20" width="772" height="754" srcset="https://chotsale.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-20.png 772w, https://chotsale.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-20.png?w=150&h=147 150w, https://chotsale.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-20.png?w=300&h=293 300w, https://chotsale.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-20.png?w=768&h=750 768w" sizes="(max-width: 772px) 100vw, 772px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-20)

c. Giải pháp nhận xét biểu đồ dùng Miền (địa lý)

d. Hầu như lỗi thường chạm mặt khi vẽ biểu đồ vật Miền (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-18)

" data-medium-file="https://chotsale.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-18.png?w=300" data-large-file="https://chotsale.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-18.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9521" src="https://chotsale.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-18.png" alt="T-18" width="792" height="768" srcset="https://chotsale.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-18.png 792w, https://chotsale.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-18.png?w=150&h=145 150w, https://chotsale.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-18.png?w=300&h=291 300w, https://chotsale.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-18.png?w=768&h=745 768w" sizes="(max-width: 792px) 100vw, 792px" />Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-18)

*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-19)

" data-medium-file="https://chotsale.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-19.png?w=300" data-large-file="https://chotsale.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-19.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9527" src="https://chotsale.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-19.png" alt="T-19" width="842" height="618" srcset="https://chotsale.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-19.png 842w, https://chotsale.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-19.png?w=150&h=110 150w, https://chotsale.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-19.png?w=300&h=220 300w, https://chotsale.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-19.png?w=768&h=564 768w" sizes="(max-width: 842px) 100vw, 842px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-19)" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-74)

" data-medium-file="https://chotsale.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-74-1.png?w=300" data-large-file="https://chotsale.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-74-1.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9841" src="https://chotsale.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-74-1.png" alt="T-74" width="770" height="768" srcset="https://chotsale.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-74-1.png 770w, https://chotsale.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-74-1.png?w=150&h=150 150w, https://chotsale.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-74-1.png?w=300&h=300 300w" sizes="(max-width: 770px) 100vw, 770px" />Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-74)

e. Ví dụ minh họa ví dụ biểu đồ dùng Miền (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-75)

" data-medium-file="https://chotsale.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-75.png?w=300" data-large-file="https://chotsale.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-75.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9844" src="https://chotsale.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-75.png" alt="T-75" width="888" height="768" srcset="https://chotsale.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-75.png 888w, https://chotsale.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-75.png?w=150&h=130 150w, https://chotsale.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-75.png?w=300&h=259 300w, https://chotsale.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-75.png?w=768&h=664 768w" sizes="(max-width: 888px) 100vw, 888px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-75)

 Ví dụ khác

Bài 1.

Bạn đang xem: Biểu đồ miền vẽ như thế nào

mang lại bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH LÚA CẢ NĂM PHÂN THEO MÙA VỤ CỦA VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 1995-2014

(Đơn vị: ngàn ha)

Lúa

Năm

Lúa Đông xuân

Lúa Hè thu

Lúa Mùa

1995

2 421,3

1 742,4

2 601,9

2005

2 942,1

2 349,3

2 037,8

2010

3 085,9

2 436,0

1 967,5

2014

3 116,5

2 734,2

1 963,1

Vẽ biểu đồ phù hợp nhất bộc lộ sự biến hóa cơ cấu diện tích s lúa phân theo mùa vụ của Việt Nam, giai đoạn 1995-2014.

Xem thêm: Câu Hỏi Phỏng Vấn Kế Toán Trưởng : Câu Hỏi Phỏng Vấn Thường Gặp

Cách vẽ:

*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-68)

" data-medium-file="https://chotsale.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-68.png?w=300" data-large-file="https://chotsale.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-68.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9813" src="https://chotsale.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-68.png" alt="T-68" width="838" height="768" srcset="https://chotsale.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-68.png 838w, https://chotsale.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-68.png?w=150&h=137 150w, https://chotsale.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-68.png?w=300&h=275 300w, https://chotsale.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-68.png?w=768&h=704 768w" sizes="(max-width: 838px) 100vw, 838px" />Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-68)

Bài 2. đến bảng số liệu sau:

TỶ SUẤT NHẬP CƯ VÀ TỶ SUẤT XUẤT CƯ VÙNG ĐÔNG nam giới BỘ, GIAI ĐOẠN 2005-2014

(Đơn vị: ‰)

Năm

Tỷ suất

2005

200820102012

2014

Tỷ suất nhập cư

10,3

14,224,815,5

18,5

Tỷ suất xuất cư

3,1

4,84,93,8

7,3

Vẽ biểu đồ thích hợp nhất miêu tả tỷ suất nhập cư, tỷ suất xuất cư và gia tăng cơ học của dân số vùng Đông phái mạnh Bộ, quá trình 2005 – 2014.

Cách vẽ:

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-07)

" data-medium-file="https://chotsale.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-07.png?w=300" data-large-file="https://chotsale.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-07.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9457" src="https://chotsale.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-07.png" alt="T-07" width="812" height="742" srcset="https://chotsale.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-07.png 812w, https://chotsale.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-07.png?w=150&h=137 150w, https://chotsale.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-07.png?w=300&h=274 300w, https://chotsale.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-07.png?w=768&h=702 768w" sizes="(max-width: 812px) 100vw, 812px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-07)