Hướng dẫn cách cho phép Chốt Sale truy cập vào fanpage để nhận tin nhắn

Đã đăng vào ngày 26/02/2019 17:41 170 lượt xem

Bắt đầu từ tháng 2, nhằm bảo vệ các thông tin và bảo mật trên Fanpage của người dùng, Từ nay các ứng dụng sử dụng API của Facebook (như Chốt Sale) sẽ chỉ được phép truy cập và lấy những dữ liệu khi đã được sự đồng ý của người dùng.

Do đó

Khi đăng xuất ra và đăng nhập lại Chốt Sale bạn làm theo các bước sau:

 

Bước 1:

Truy cập vào website chotsale.com.vn và Đăng nhập tài khoản sử dụng phần mềm.

Khi đó, bạn đăng nhập tài khoản Facebook sử dụng Chốt Sale và ấn “ Tiếp tục “ để đăng nhập.

Bước 2:

Click chọn những Fanpage mà bạn muốn quản lý bằng phầm mềm Chốt Sale và ấn “ Tiếp”Lưu ý: Nếu bạn bỏ tích chọn Fanpange nào thì Chốt Sale sẽ không nhận được tất cả các dữ liêu về Fanpage đó (tin nhắn page, lượt bình luật mới…)

 

Bước 3:

Chọn ““ và ấn “Xong” để tiếp tục.
Bước 4:

Ấn “OK” để đăng nhập vào trang quản trị Chốt Sale và hoàn thành quá trình đăng nhập.

Bài viết liên quan