Hướng dẫn đăng ký sử dụng phần mềm Chốt Sale

Đã đăng vào ngày 12/08/2018 00:23 1655 lượt xem

Phần I. Hướng dẫn đăng ký/đăng nhập Chốt Sale

1.1. Đăng ký

Để đăng ký sử dụng Chốt Sale, bạn làm theo các bước như sau:

Bước 1: Truy cập https://chotsale.com.vn/

Bước 2: Chọn “Đăng ký ngay”

Hướng-dẫn-đăng-ký-chốt-sale-1_2

Bước 3: Đăng nhập Facebook để quản lý Fanpage (Chọn tiếp tục hoặc đăng nhập tài khoản Facebook khác)

Hướng-dẫn-sử-dụng-chốt-sale-đăng-ký-2

Bước 4: Chọn “OK” để cho phép Chốt Sale truy cập và lấy dữ liệu từ các Fanpage của bạn.

Hướng-dẫn-sử-dụng-chốt-sale-đăng-ký-3_1

Lưu ý: Ở bước này có thể tài khoản Facebook của bạn đang cài đặt chế độ xác nhận 2 yếu tố. Khi đó, bạn chỉ cần nhập mã xác thực của bạn là được. Trong trường hợp bạn quên mã xác thực 2 yếu tố bạn có thể lấy lại mã mới bằng cách sau:

B1: Đăng nhập tài khoản Facebook của bạn

B2: Vào tab “Cài đặt” → “Bảo mật và đăng nhập” → “Xác thực 2 yếu tố” → “Chỉnh sửa”

B3: Bạn chọn “thiết lập” trong phần ‘thêm phương thức dự phòng”

B4: Nhận mã xác thực mới

Bước 5: Chọn Fanpage và điền thông tin tài khoản sau đó click “Xác nhận”

Hướng-dẫn-đăng-ký-chốt-sale-4_1

Bạn có thể thêm các tài khoản nhân viên hỗ trợ vào hệ thống Chốt Sale. Xem hướng dẫn thêm nhân viên hỗ trợ vào Chốt Sale

Hướng-dẫn-đăng-ký-chốt-sale-5_1

Còn nếu bạn không có nhân viên hỗ trợ thì có thể bỏ qua bước này và chọn “Vào trang quản trị” để bắt đầu sử dụng

 

1.2. Đăng nhập

Để đăng nhập Chốt Sale, bạn làm theo các bước như sau:

Bước 1: Truy cập vào trang web của Chốt Sale: https://chotsale.com.vn/

Bước 2: Chọn “Vào ứng dụng”

Bước 3: Đăng nhập tài khoản Facebook mà bạn đã đăng ký với Chốt Sale.

Xem thêm Hướng dẫn quản lý bình luận tin nhắn bằng Chốt Sale

Bài viết liên quan