Hướng dẫn quản lý tồn kho bằng Chốt Sale

Đã đăng vào ngày 13/08/2018 16:07 572 lượt xem

Phần V. Quản lý sản phẩm - tồn kho miễn phí

5.1. Quản lý danh mục

Danh mục chứa các sản phẩm, bạn hãy nhóm các sản phẩm cùng loại vào 1 danh mục để dễ dàng theo dõi và quản lý.

Thêm mới danh mục: Sản phẩm  Quản lý danh mục thêm danh mục Đặt tên và mô tả cho danh mục

Hướng-dẫn-quản-lý-tồn-kho-1

5.2. Thêm và quản lý sản phẩm

 • Muốn tạo sản phẩm mới bạn cần điền đầy đủ các thông tin:

 • danh mục,

 • tên sản phẩm,

 • hình ảnh,

 • mã sản phẩm (nêu không điền thì hệ thống sẽ tự động tạo),

 • giá nhập,

 • giá bán,

 • số lượng nhập lần đầu (các lần nhập sau bạn sẽ vào mục “Nhập hàng” để nhập thêm).

1_2

[1] Thêm sản phẩm không có thuộc tính

Sản phẩm  Quản lý sản phẩm thêm sản phẩm:

Bước 1: Chọn danh mục cho sản phẩm (Click “thêm mới” nếu bạn chưa có danh mục)

Bước 2: Nhập các trường: “Tên sản phẩm, Mã sản phẩm, Giá nhập, Đơn giá bán, Số lượng”

Bước 3: Thêm ảnh đại diện cho sản phẩm

Bước 4: Nếu sản phẩm có nhiều ảnh, bạn có thể thêm nhiều ảnh ở bước này

Bước 5: Kiểm tra lại các thông tin và “Xác nhận”

Hướng-dẫn-quản-lý-tồn-kho-2

[2] Sản phẩm có chứa thuộc tính

Sản phẩm  Quản lý sản phẩm thêm sản phẩm:

Bước 1: Chọn danh mục cho sản phẩm

Bước 2: Nhập trường: “Tên sản phẩm”

Bước 3: Thêm ảnh đại diện cho sản phẩm

Bước 4: Chọn thuộc tính cho sản phẩm, nếu chưa có thuộc tính, bạn có thể click vào

“thêm mới” và tạo 1 trường thuộc tính hoặc vào “Quản lý thuộc tính” để nhập trước các trường thuộc tính hay sử dụng như size, màu sắc,...

Bước 5: Thêm mẫu mã cho sản phẩm bằng cách chọn “Thêm sản phẩm”, sản phẩm có bao nhiêu mẫu mã, bạn chọn thêm mới từng đó mẫu mã.

Bước 6: Bạn nhập đầy đủ các trường: “Ảnh, Mã sản phẩm, chọn giá trị thuộc tính, số lượng, giá nhập, đơn giá bán”.

Bước 7: Kiểm tra lại thông tin và xác nhận

Hướng-dẫn-quản-lý-tồn-kho-3

Chú ý:

 • Nếu bạn không nhập mã sản phẩm, hệ thống sẽ tự động tạo 1 mã cho sản phẩm

 • Số lượng tổng của sản phẩm chính là tổng số lượng của sản sẩm đó ban đầu có trong các kho hàng.

 • Nếu xóa sản phẩm có số thứ tự n thì sản phẩm tiếp theo sau khi thêm vào sẽ có số thứ tự là n+1 chứ không phải thứ n thay thế sản phẩm n đã xóa.

 • Sau khi tạo xong sản phẩm bạn cũng có thể chỉnh sửa lạicác thông tin của sản phẩm đó nhưng không thể chỉnh sửa số lượng (muốn sửa số lượng bạn phải tạo phiếu nhập/xuất hàng)

5.3. Quản lý thuộc tính

Bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa thuộc tính tại mục “quản lý thuộc tính”

Lưu ý: Phần giá trị thuộc tính, giữa các giá trị cách nhau bởi dấu enter.

Hướng-dẫn-quản-lý-tồn-kho-4

5.4. Quản lý nhập kho/xuất kho

Sản phẩm  Quản lý nhập kho

Bước 1: Chọn sản phẩm cần nhập thêm

Bước 2: Điền số lượng nhập thêm và giá nhập mới (nếu có), bạn có thể chỉnh sửa đơn giá bán mới của sản phẩm nhập thêm tại trang chi tiết của sản phẩm đó.

Bước 3: Xác nhận

Hướng-dẫn-quản-lý-tồn-kho-7

Lưu ý: Phiếu nhập sau khi được tạo sẽ không thể thay đổi bất cứ thông tin gì. Vì thế nếu có sai bất kỳ thông tin gì ở phiếu nhập bạn phải hủy phiếu nhập đó để tạo mới.

Hướng-dẫn-quản-lý-tồn-kho-8_1

Tương tự như phần nhập kho, phiếu xuất kho sau khi được tạo sẽ không thể chỉnh sửa hay thay đổi.

5.5. Lịch sử xuất nhập kho

Theo dõi tình trạng xuất nhập kho, thông báo khi sắp hết hàng

5.6. Thêm khuyến mãi

Sản phẩm  Quản lý Khuyến mãi

Bước 1: Đặt tên chiến dịch khuyến mãi

Bước 2: Chọn mức giảm giá

Bước 3: Chọn thời gian diễn ra khuyến mãi. Bạn có thể chọn thời gian hoặc chọn đến khi nào hết sản phẩm đó thì thôi.

Bước 4: Chọn các sản phẩm khuyến mãi

Bước 5: Xác nhận

Hướng-dẫn-quản-lý-tồn-kho-9

Lưu ý: Bạn có thể sửa các thông tin trong chương trình khuyến mãi đã cài đặt, hoặc dừng chạy chương trình khuyến mãi. Tuy nhiên những sản phẩm khuyến mãi trong đơn hàng đã tạo trước đó sẽ không thay đổi. (Ví dụ: Bạn cài đặt áo phông cổ tim khuyến mãi 50%, sau đó sửa thành 70%, thì những đơn hàng đã tạo trước thời gian sửa khuyến mãi sẽ giữ nguyên mức giảm giá là 50%).

Bài viết liên quan