C&b là gì

Visual Studio 2010 Visual Studio 2012 Visual Studio 2013 Visual Studio 2015 Visual Studio 2017 Visual Studio 2019 Xem thêm...Ít hơn

Thông báo

Một số cài xuống được đề cập trong bài viết này hiện tại tất cả sẵn tại My.VisualStudio.com. Đảm nói rằng bạn đăng nhập bằng thông tin tài khoản có đăng ký Visual Studio nhằm bạn cũng có thể truy cập các link tải xuống.

You watching: C&b là gì

Nếu chúng ta được đòi hỏi nhập thông báo đúng đắn, hãy thực hiện thông tin tài khoản ĐK Visual Studio hiện tại gồm hoặc chế tạo một tài khoản miễn phí bằng phương pháp chọn "Tạo tài khoản chotsale.com.vn bắt đầu."


Tóm tắt

Bài viết này liệt kê những link cài xuống phiên bạn dạng chotsale.com.vn Visual C++ tiên tiến nhất.

Visual Studio 2015, 2017 và 2019

Tải xuống gói chotsale.com.vn Visual C++ rất có thể phân păn năn lại dành cho Visual Studio 2015, 2017 và 2019. Các bạn dạng update sau đây là gói Visual C++ hoàn toàn có thể phân pân hận lại tiên tiến nhất cung ứng mang đến Visual Studio năm ngoái, 2017 với 2019. Bao bao gồm là một phiên phiên bản đại lý của Universal C Runtime xem MSDoanh Nghiệp để tìm hiểu cụ thể.

Lưu ý Visual C++ năm ngoái, 2017 cùng 2019 tất cả share cÙng một tệp Redistributable.

ví dụ như, cài đặt Visual C++ 2019 Redistributable đã ảnh hưởng cho công tác được chế tạo với Visual C++ năm ngoái và 2017. Tuy nhiên, thiết lập Visual C++ năm ngoái có thể phân pân hận lại sẽ không thay thế các phiên bản mới hơn của những tập tin thiết lập Visual C++ 2017 với 2019 rất có thể phân phối lại.

Vấn đề này khác cùng với toàn bộ những phiên bạn dạng Visual C++ trước kia bởi chúng gồm các tệp thời gian chạy đơn nhất, không chia sẻ cùng với các phiên phiên bản không giống.

See more: Kinh Nghiệm Cho Bài Thi Gmat Là Gì ? Dạng Đề Thi Gmat Kinh Nghiệm Thi Gmat

Visual Studio 2013 (VC++ 12.0)

Tải xuống .

Để biết thêm thông báo, xem Thời gian chạy C++ cho đa số Ứng dụng Windows 8.1 được sở hữu từ bỏ mối cung cấp xung quanh trên Blog của Nhóm VC++.

Visual Studio 2012 (VC++ 11.0)

Tải xuống Gói chotsale.com.vn Visual C++ rất có thể phân phối lại giành cho Visual Studio 2012 Bản update 4. Đây là gói Visual C++ hoàn toàn có thể phân pân hận lại tiên tiến nhất được cung ứng cho Visual Studio 2012.

Visual Studio 2010 (VC++ 10.0) SP1

Tải xuống . Đây là phiên bản cập nhật gói có thể phân pân hận lại tiên tiến nhất được cung cấp của Visual C++ dành riêng cho Visual Studio 2010.

Visual Studio 2008 (VC++ 9.0) SP1

Các gói Visual C++ hoàn toàn có thể Phân păn năn lại

Các gói Visual C++ rất có thể phân pân hận lại thiết đặt các cấu phần thời hạn chạy của Tlỗi viện Visual C++ trên máy tính không setup Visual C++. Các tlỗi viện này phải chạy các ứng dụng được cải cách và phát triển bằng cách sử dụng phiên bạn dạng tương xứng của Visual C++.

See more: Nghĩa Của Từ Said Là Gì - Said Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

Dành đến Visual Studio 2008

Các gói này thiết đặt các cấu phần thời gian chạy của thư viện C Runtime (CRT), Standard C++, ATL, MFC, OpenMP. với MSDIA. Chúng được thiết đặt vào bộ đệm ẩn hợp mã cội, còn được biết đến là thư mục WinSxS. Chúng được mua để lên trên các phiên bản hệ quản lý Windows hỗ trợ các tổ hợp tuy vậy tuy nhiên, dành cho các thư viện cung cấp mô hình triển khai song song (CRT, STL, ATL, MFC, OpenMP). 

Cập Nhật Bảo Mật Tlỗi viện chotsale.com.vn Foundation Class

Một vấn đề bảo mật thông tin đã có xác định. Sự vắt này chế tạo một lỗ hổng bảo mật thông tin bên trên ứng dụng Thư viện chotsale.com.vn Foundation Class vào hệ thống Windows sử dụng Visual C++ Redist. Các gói Cập nhật Bảo mật giành riêng cho Tlỗi viện chotsale.com.vn Foundation Class nhắc tới vào nội dung bài viết này có những tệp hiện hành tuyệt nhất giành riêng cho Visual Studio mà lại hoàn toàn có thể phân pân hận lại.