Thường thấy tại các tập đoàn hoặc doanh nghiệp lớn, sau khi CV được chấp thuận, những ứng viên được chọn sẽ kết thúc một bài bác kiểm tra. Thông thường là kiểm soát IQ, khả năng xử lý tình huống hoặc review logic để reviews năng lực thực tế ứng viên. Đôi khi, còn tồn tại bài kiểm tra IQ bởi tiếng anh để cùng lúc đánh giá trình đô nước ngoài ngữ của ứng viên. Do vậy nội dung bài viết này đã cũng cấp cho bộ thắc mắc test IQ đến tuyển dụng mà có thể các bạn sẽ cần.

Bạn đang xem: Các bài test iq tuyển dụng có đáp án

BỘ 1Câu 1. Trong bài bác test của công ty có một số trong những câu hỏi. Bạn đã trả lời sai 10 câu hỏi. Hiệu quả thang điểm của doanh nghiệp chỉ đạt 60%. Vậy bài test của chúng ta có tất cả bao nhiêu câu hỏi?

A. 20B. 25C. 30D. 35

Câu 2. Điền hình không đủ vào khu vực trống.
*
Câu 3. Hình tiếp theo sau sẽ là hình nào?
*
Câu 4. Trong 4 loại sau đây, nhiều loại nào gồm đặc tính ít giống như với 3 một số loại còn lại?

A. Tỏi

B. Nho

C. Rau diếp cá

D. Nấm

Câu 5. Trời âm u, đất tù mù, tất cả 3 người gù, chung một cây dù. Hỏi người nào ướt?

A. Người thứ nhất

B. Tín đồ thứ hai

C. Tín đồ thứ ba

D. Không có người làm sao ướt

Câu 6. Hình tiếp theo là hình nào?
*
Câu 7. Các bạn có 84 quả táo bị cắn đựng vào 12 giỏ, nếu còn muốn ăn 1/3 số táo trong mỗi giỏ thì các bạn cần ít nhất bao nhiêu lần cắn, biết rằng mỗi lần bạn cắm được 1/3 của 50% quả táo.

A. 168B. 121C. 144D. 225

Câu 8. Tám người sơn được 3 cái nhà vào 6 giờ. Hỏi với 12 bạn sẽ đánh được bao nhiêu cái bên trong 12 giờ?

A. 3 cái

B. 5 cái

C. 7 cái

D. 9 cái

Câu 9. Fan ta đổ nước vào một trong những bể cạn theo phần trăm không đổi, sau 8 giờ đồng hồ thì đổ được 3/5 thể tích của bể. Hỏi đề xuất thêm thời hạn là bao lâu nữa để đổ đầy bồn nước đó?

A. 5 giờ 30 phút

B. 5 giờ đôi mươi phút

C. 4 tiếng 48 phút

D. 3 giờ 12 phút

Câu 10. Sắp tới xếp những chữ cái: “HÙCYẬNUC” bạn được tên

A. Một tỉnh giấc thành

B. Một đơn vị thơ

C. Một bài bác hát

D. Một vị vua

ĐÁP ÁN:

1. B

2. A

3. A

4. B

5. D

6. Hình 2

7. A

8. D

9. B

10. B

BỘ 2 – MẪU BÀI chạy thử IQ TUYỂN DỤNG NGÂN HÀNGCâu hỏi 1: Điền chữ số còn thiếu vào hình sau.

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Kỹ Sư Thiết Kế Ô Tô, Trường Thiết Kế Ô Tô Tốt Nhất Ở Mỹ Là Gì

*

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

Câu hỏi 2: Trước nửa đêm là từng nào phút nếu trước kia 32 phút thời gian này vội vàng 3 lần số phút sau 22 giờ?

A. 22 phút

B. đôi mươi phút

C. 24 phút

D. 18 phút

Câu hỏi 3: Hình nào khác với hầu hết hình còn lại?
*

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

E. Hình E

Câu hỏi 4: cho hình bên dưới đây:
*

Điền hình không đủ vào địa điểm trống: 

*

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

E. Hình E

Câu hỏi 5: Số này khác đặc thù với những số còn lại?

9678, 4572, 5261, 3527, 6895, 7768

A. 9678

B. 4572

C. 5261

D. 3527

E. 7768

Câu hỏi 6: mang đến hình sau:
*

Điền hình không đủ vào vệt ?

*

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

E. Hình E

Câu hỏi 7: trong những mảnh ghép A, B, C với D dưới đây, miếng nào khi ghép với hình phía trái thì tạo ra hình vuông.

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình D

E. Hình E

Câu hỏi 8: Hình tiếp sau đây có bao nhiêu đường thẳng?

A. 10

B. 11

C. 21

D. 25

Câu hỏi 9:

Công tắc A nhảy đèn hàng đầu và 2 sáng/ tắt hoặc tắt/ sáng


B bật đèn sáng số 2 và 4 sáng/ tắt hoặc tắt/ sáng

Công tắc C bật đèn số 1 và 3 sáng/ tắt hoặc tắt/ sáng

A. Công tắc nguồn A

B. Công tắc nguồn B

C. Công tắc nguồn C

Câu hỏi 10: tìm kiếm số thích hợp điền vào ?

0, 1, 2, 4, 6, 9, 12, 16, ?

A. 20

B. 21

C. 23

D. 28

 BỘ 3. TEST IQ BẰNG TIẾNG ANHCâu 1:

What numbers should replace the question marks?

100, 95, ?, 79, 68, ?, 40, 23

a. 70 và 55

b. 80 & 55

c. 88 & 50

d. 88 and 55

Câu 2:

a. A

b. B

c. C

d. D

e. E

Câu 3:

a. 343

b. 267

c. 150

d. 80

e. 20

Câu 4:

What numbers should replace the question marks?

a. 2 và 10

b. 1 & 2

c. 10 và 6

Câu 5: 

a. 9 4 7 5

b. 7 8 4 5

c. 7 5 4 2

d. 6 8 7 1

Câu 6:

a. A

b. B

c. C

d. D

e. E

Câu 7:

a. A

b. B

c. C

d. D

e. E

f. F

Câu 8:

a. A

b. B

c. C

d. D

e. E

Câu 9: Fill in the missing number (s) indicated by the question mark (s) in question.

14, 16, 28, 32, 42, 48, 56, 64, ? , ?

a. 68, 92

b. 70, 80

c. 73, 85

d. 78, 87

Câu 10: 3829718 is khổng lồ 87283 & 642735 is khổng lồ 5346 therefore 6917 is to lớn ?

a. 67

b. 76

c. 69

d. 91

———

ĐÁP ÁN

1 – d

2 – c

3 – a

4 – c

5 – a

6 – e

7 – b

8 – b

9 – b

10 – b

BỘ 4 BỘ CÂU HỎI kiểm tra IQ DÀNH đến TUYỂN DỤNG CÁC NGÀNH KHÁC1. Điền số vào lốt chấm hỏi: 1, 2, 4, 8, 16, ?A. 32B. 28C. 26D. 34E. 40F. 432. Điền vào dấu cha chấm: “Tre già … mọc.”A. MăngB. NgôC. TrúcD. Liễu3. Bây chừ bạn 10 tuổi, 8 năm nữa bạn sẽ gấp song tuổi em ruột các bạn bây giờ, hỏi bây chừ em các bạn bao nhiêu tuổi?A. 8B. 9C. 10D. 12E. 18F. Chưa phải các câu trả lời trên.4. Một thành phầm được hạ giá chỉ 40%, hỏi thành phầm đó phải tăng lên bao nhiêu xác suất để trở về với cái giá ban đầu?A. 40%B. 53,3%C. 66,66667%D. 83,3%E. 25%F. 33,3%5. 8 bạn sơn được 3 dòng nhà trong 6 giờ. Hỏi cùng với 12 bạn sẽ sơn được bao nhiêu cái bên trong 12 giờ?A. 3 cáiB. 5 cáiC. 7 cáiD. 8 cáiE. 9 cáiF. 10 cái6. Điền số vào lốt chấm hỏi: 4312, 5420, 6530, 7642, ?A. 3232B. 2867C. 2655D. 3234E. 8756F. 96477. Bạn cho thấy thêm cái nào dưới đây không cùng loại: mặt Trời, Trái Đất, sao Chổi, phương diện Trăng, ngôi sao, sao HỏaA. Khía cạnh TrờiB. Trái ĐấtC. Sao ChổiD. Mặt TrăngE. Ngôi saoF. sao Hỏa8. Các bạn có 84 quả táo bị cắn dở đựng trong 12 giỏ, nếu như muốn ăn 1/3 số táo trong mỗi giỏ thì các bạn cần tối thiểu bao nhiêu lần cắn, biết rằng các lần bạn cắm được 1/3 của một nửa quả táo.A. 108 lầnB. 121 lầnC. 144 lầnD. 168 lầnE. 196 lầnF. 225 lần9. Một con sóc khiêu vũ theo một giỏ phân tử dẻ nằm tại tay bạn. Trả sử rằng cứ từng cú nhảy nhỏ sóc tiến được 30cm, từng bước một bạn đi là 20cm. Hỏi buộc phải tối thiểu từng nào bước khiêu vũ để bé sóc mang được phân tử dẻ nếu khoảng cách giữa các bạn và nhỏ sóc thuở đầu là 1,8m và cứ sau một cách nhảy của con sóc thì chúng ta mới tiến một bước.A. 6 bước nhảyB. 16 cách nhảyC. 17 cách nhảyD. 18 cách nhảyE. 19 cách nhảyF. đôi mươi bước nhảy10. Chuẩn bị xếp các chữ cái: “HÙCYẬNUC” bạn được tên:A. Một tỉnh giấc thànhB. Một đơn vị thơC. Một win cảnhD. Một bài hátE. Một vị vuaF. Một quyển sách