tin tức support học thức Tin VP bảo mật thông tin Mạng Máy cỗ ứng dụng

Mỗi hình hình ảnh có size khác nhau vì thế mỗi khi chèn hình hình ảnh nào các bạn lại phải điều chỉnh lại theo cách thủ công .

Bạn đang xem: Cách cố định hình ảnh trong word

Muốn bao gồm hình hình ảnh kích thước thắt chặt và cố định nhanh trong Microsoft Word , bạn phải dùng macro .

Mở Microsoft Word bạn thao tác làm việc , bấm tổ hợp phím Alt_F11 , khi ấy hành lang cửa số Microsoft Visual Basic xuất hiện thêm , bấm menu Insert > Module , bạn xào nấu nội dung dưới .

 

Sub ResizePics() Dim shp As Word.Shape Dim ishp As Word.InlineShape If Word.Selection.Type wdSelectionInlineShape và _ Word.Selection.Type wdSelectionShape Then Exit Sub End If If Word.Selection.Type = wdSelectionInlineShape Then Set ishp = Word.Selection.Range.InlineShapes(1) ishp.LockAspectRatio = False ishp.Height = InchesToPoints(1.78) ishp.Width = InchesToPoints(3.17) Else If Word.Selection.Type = wdSelectionShape Then Set shp = Word.Selection.ShapeRange(1) shp.LockAspectRatio = False shp.Height = InchesToPoints(1.78) shp.Width = InchesToPoints(3.17) End If End If End Sub

 

Kích thước của hình ảnh tính theo inch , độ cao được khai báo trong ishp.Height = InchesToPoints(1.78) 

và chiều rộng trong mục ishp.Width = InchesToPoints(3.17) hiện tại đang đặt ví dụ là 1.78 x 3.17 –inch

Quay quay trở về Word , bấm lựa chọn hình hình ảnh bạn ý muốn đổi lại size rồi lựa chọn tab Developer > Macro rồi chạy macro có tên là ResizePics

Bạn hoàn toàn có thể tạo nút nhấn chạy macro này trên thanh Ribbon để triển khai cho cấp tốc , phương pháp làm như sau .

Xem thêm: Hiểu Toàn Tập Về Cách Tính Tiền Youtube Tính Tiền Như Thế Nào Và Bao Nhiêu ?

Vẫn trong file Word trên , sau khoản thời gian làm xong xuôi macro .

Bấm nút Customize Quick Access Toolbar > More Commands …

 

*

 

Trong mục Choose commands from , lựa chọn Macro . Lúc ấy bên dưới bạn sẽ thấy tên của macro này là Project.Module1.ResizePics , bấm lựa chọn nó rồi bấm Add

 

*

 

Bạn hoàn toàn có thể bấm lựa chọn thêm phần Modify để đổi khác biểu tượng của Macro này , rồi bấm OK .

Khi ấy trên thanh Quick Access Toolbar bạn sẽ thấy nút nhằm chạy macro này và chỉ cần nhấp chuột nó nhằm thực hiện thay đổi kích thước hình ảnh đã lựa chọn .