Hoạt cồn thanh lý tài sản cố định diễn ra khá phổ cập tại các doanh nghiệp và là 1 trong các nội dung đặc biệt kế toán tài sản cố định và thắt chặt cần quan tiền tâm. Kế toán đề xuất nắm rõ những hồ sơ buộc phải thiết, thủ tục tiến hành thanh lý và giải pháp hạch toán thanh lý tài sản cố định.

Bạn đang xem: Cách hạch toán thanh lý tài sản cố định


1. Làm hồ sơ thanh lý gia tài cố định

Theo điểm 3.2.2, điều 35 thông tứ 200/2014/TT-BTC quy định, Tài sản thắt chặt và cố định thanh lý là những tài sản như sau:

TSCĐ hư hư không thể liên tiếp sử dụng đượcTSCĐ xưa cũ về kỹ thuật hoặc không tương xứng với yêu ước sản xuất, kinh doanh. 

Doanh nghiệp tự ra quyết định việc thanh lý gia tài cố định, bao gồm cả thanh lý tài sản cố định chưa khấu hao không còn hay vẫn khấu hao hết.

Hoạt cồn thanh lý tài sản cố định phải có “Biên phiên bản thanh lý TSCĐ” theo mẫu mã quy định. 

Hồ sơ thanh lý tài sản cố định cần bao gồm: 

Biên bản họp hội đồng thanh lý TSCĐ.Quyết định Thanh lý TSCĐ.Biên phiên bản kiểm kê gia tài cố địnhBiên bạn dạng đánh giá bán lại TSCĐBiên bạn dạng thanh lý tài sản cố định và thắt chặt (Biên bản được lập thành 2 bản, 1 phiên bản chuyển đến phòng kế toán để theo dõi ghi sổ, 1 phiên bản giao cho thành phần quản lý, thực hiện TSCĐ)Hợp đồng kinh tế tài chính bán TSCĐ được thanh lý.Hóa đối chọi bán TSCĐBiên bản giao thừa nhận TSCĐBiên bản hủy gia tài cố địnhThanh lý phù hợp đồng 

2. Biện pháp hạch toán thanh lý gia tài cố định

TSCĐ là phép tắc lao rượu cồn quan trọng hàng đầu trong quá trình sản xuất ghê doanh, trực tiếp thâm nhập vào chu trình sản xuất tạo ra ra sản phẩm của doanh nghiệp. Vậy lúc TSCĐ bị hỏng, không triển khai được mục đích của mình, dn sẽ triển khai thanh lý TSCĐ đó. 

2.1. Hạch toán thanh lý tài sản cố định dùng cho chuyển động sản xuất, khiếp doanh

Khi hạch toán thanh lý tài sản thắt chặt và cố định dùng mang đến sản xuất, khiếp doanh, kế toán tài chính ghi theo nguyên tắc:

Giảm hết tài khoản nguyên giá, hao mòn lũy kế của gia tài đóThu nhập từ hoạt động thanh lý tài sản cố định được hạch toán vào thông tin tài khoản 711 – thu nhập cá nhân khácCác túi tiền phát sinh trong quá trình thanh lý tài sản cố định và thắt chặt hạch toán vào tài khoản 811 – ngân sách khác

*Trường hợp thanh lý gia sản cố định đang khấu hao hết, kế toán tài chính hạch toán giảm hết nguyên giá bán (TK 211) cùng hao mòn lũy kế (TK 214) của tài sản đó.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Logic Là Gì ? Vai Trò Của Tư Duy Logic Và Cách Rèn Luyện

* Trường vừa lòng thanh lý tài sản cố định không khấu hao hết, giá chỉ trị còn lại của tài sản được hạch toán vào tài khoản 811.

Đồng thời theo phương pháp tại điều 38 thông tư 200/2014/TT-BTC, những TSCĐ chưa tính đầy đủ khấu hao (chưa thu hồi đủ vốn) nhưng đã hỏng hỏng, nên thanh lý, thì phải xác định nguyên nhân, nhiệm vụ của tập thể, cá thể để xử lý đền bù và phần giá chỉ trị còn sót lại của TSCĐ chưa thu hồi, không được bồi thường buộc phải được bù đắp thông qua số thu vày thanh lý của chính TSCĐ đó.Số tiền bồi thường do lãnh đạo doanh nghiệp quyết định. Nếu số thu thanh lý và số thu bồi hoàn không đủ bù đắp phần giá bán trị còn lại của TSCĐ không thu hồi, hoặc giá trị TSCĐ bị mất thì chênh lệch còn lại được coi là lỗ về thanh lý TSCĐ với kế toán vào chi phí khác. Riêng doanh nghiệp Nhà nước được cách xử lý theo chế độ tài chính hiện hành ở trong phòng nước.
*