Số thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ = Dư Nợ TK133 ở thời điểm đầu kỳ + gây ra Nợ TK133 vào kỳ – phạt sinh tất cả TK133 trong kỳ.

Bạn đang xem: Cách kết chuyển thuế gtgt đầu vào và đầu ra

3. Triển khai bút toán kết đưa thuế

TH1: Số thuế GTGT áp sạc ra phải nộp to hơn số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ. Kết dịch số thuế GTGT đầu vào, số chênh lệch nên nộp.

Nợ TK 3331 (Số thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ)

Có TK 133

TH2: Số thuế GTGT đầu ra bé dại hơn số thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ. Kết dịch số thuế GTGT đầu ra phải nộp, số chênh lệch gửi sang kỳ sau khấu trừ tiếp.

Nợ TK 3331 (Số thuế GTGT cổng đầu ra phải nộp)

Có TK 133

4. Kiểm tra hiệu quả việc kết đưa thuế GTGT

TH 1: Số thuế GTGT áp sạc ra phải nộp to hơn Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:

Kiểm tra số dư Có cuối kỳ TK 3331 (Sau khi kết chuyển, ko kể bút toán nộp thuế) = tiêu chí <40> trên tờ khai thuế GTGT.

TH2: ví như số thuế GTGT đầu ra phải nộp lớn hơn số thuế GTGT nguồn vào thì:

Số dư Nợ TK133 = Số liệu ở chỉ tiêu <43> trên tờ khai thuế GTGT.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Trò Chơi Trả Lời Câu Hỏi Trên Powerpoint Cực Đơn Giản

** Chú ý: Nguyên tắc kết chuyển thuế GTGT: là kết đưa theo số nhỏ tuổi .

TH1: Số dư thời điểm đầu kỳ TK 133 (+) số tạo ra TK 133 trong kỳ mà to hơn số tạo ra TK 3331 trong kỳ thì: “số Thuế GTGT được kết đưa trong kỳ là TK 3331”.

TH2: Số dư vào đầu kỳ TK 133 cộng (+) số phát sinh TK 133 vào kỳ mà nhỏ dại hơn số phát sinh TK 3331 vào kỳ thì: “số thuế GTGT được kết chuyển trong kỳ là số dư thời điểm đầu kỳ TK 133 cùng (+) số tạo nên TK 133 vào kỳ”.

+ căn cứ vào tờ khai thuế mỗi tháng kế toán so sánh với các chỉ tiêu trên.

+ TK 133 được phép cùng dồn số dư

+ TK 3331 không được phép cùng dồn số dư với khi dư bên có TK 3331 thì họ phải với tiền đi nộp ngay vào kho bội nghĩa Nhà nước nơi công ty đóng trụ sở.

Bài viết: Cách kết chuyển thuế GTGT nguồn vào và áp ra output cuối kỳ

*
*

Tags từ khóa: kết gửi thuế gtgt cuối tháng – kết chuyển thuế gtgt phải nộp – hạch toán khấu trừ thuế gtgt đầu vào và cổng output – kết đưa thuế gtgt theo quý – kết đưa thuế gtgt hàng nhập khẩu – kết chuyển thuế gtgt trong fast – cây viết toán kết chuyển vào cuối kỳ – kết chuyển cuối kỳ tt133