Cách khắc phục lỗi the memory could not be written, lỗi memory could not be written

Máy em khởi động khi chạy hết màn hình welcom xong nó hiện ra hộp thoại báo lỗi như sau:logonui.exe application error:The instruction at "0x00600259" Referenced memory at "0x00600259". The memory could not be "written"Sau hiện ra"Click on Ok to terminate the programClick on CANCEL to debug the programBấm các phím vô tác dụng, ko nhúc nhích gì?Em xài Win XP SP2, e nghi là RAM đã tháo ra vệ sinh chân và khe RAM nhưng cũng ko được.Bro nào biết giúp e với nhé>>Xin đa tạ..


You watching: Cách khắc phục lỗi the memory could not be written, lỗi memory could not be written

>\r\nXin \u0111a t\u1ea1..","product_id":0,"type":0,"date":1253331644,"date_text":"12 n\u0103m","link":"\/hoidap\/5527\/137683\/loi-khi-bat-may-the-instruction-at-quot-0x00600259-quot-not-be-quot-written-quot-ai-giup-e-voi.html","num_reply":1,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"luutuyet","name":"jkfshrjkg","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"ukukuk
*See more: " Bestie Là Gì - What Is The Meaning Of My Bestie

Bạn có thể dùng đĩa Win bỏ vào ổ và vào Run gõ: sfc /scannow (sau "c" có dấu cách)--> OK và chờ chương trình khôi phục lại file lỗi này sau đó Reset máy xem sao.Nếu k đc bạn có thể làm bằng cách sử dụng các soft thay đổi logonui.exe xem ví dụ TuneUp 2009 chẳng hạn.Ngoài ra bạn hãy thử vào Run--> Gõ: regedit--> OK.Tìm đến khóa: HOT_KEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinlogonRồi tìm đến UIHost ở bên phải, click đúp vào đó và nhập lại Data cho nó là: C:\WINDOWS\system32\logonui.exeSau đó đóng Regedit lại và Reset xem


See more: Access Denied - Loan The Cuong Dao

OK v\u00e0 ch\u1edd ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh kh\u00f4i ph\u1ee5c l\u1ea1i file l\u1ed7i n\u00e0y sau \u0111\u00f3 Reset m\u00e1y xem sao.\r\n\r\nN\u1ebfu k \u0111c b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 l\u00e0m b\u1eb1ng c\u00e1ch s\u1eed d\u1ee5ng c\u00e1c soft thay \u0111\u1ed5i logonui.exe xem v\u00ed d\u1ee5 TuneUp 2009 ch\u1eb3ng h\u1ea1n.\r\n\r\nNgo\u00e0i ra b\u1ea1n h\u00e3y th\u1eed v\u00e0o Run--> G\u00f5: regedit--> OK.\r\nT\u00ecm \u0111\u1ebfn kh\u00f3a: HOT_KEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion\\Winlogon\r\nR\u1ed3i t\u00ecm \u0111\u1ebfn UIHost \u1edf b\u00ean ph\u1ea3i, click \u0111\u00fap v\u00e0o \u0111\u00f3 v\u00e0 nh\u1eadp l\u1ea1i Data cho n\u00f3 l\u00e0: C:\\WINDOWS\\system32\\logonui.exe\r\nSau \u0111\u00f3 \u0111\u00f3ng Regedit l\u1ea1i v\u00e0 Reset xem","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"12 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":137683,"user":{"id":1,"login_name":"linhhh","name":"thuy linh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"linhthaibinh2208