Hướng dẫn lập report lưu chuyển khoản tệ mới nhất theo thông tư 200/2014/TT-BTC.Báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ là 1 trong những report quan trọng bội phản ánh dòng tiền đi ra và vào của doanh nghiệp. Đối với báo cáo Lưu chuyển khoản tệ bao gồm cách lập là theo phương thức trực tiếp hoặc con gián tiếp. Bài viết dưới trên đây xin share với các bạn cách lập báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo Thông tứ 200 theo phương pháp trực tiếp cùng gián tiếp.

Bạn đang xem: Cách làm bảng lưu chuyển tiền tệ

1. Vẻ ngoài lập với trình bày báo cáo lưu chuyển khoản tệ

Việc lập với trình bày report lưu chuyển tiền tệ hàng năm và những kỳ kế toán giữa niên độ phải vâng lệnh các chế độ của chuẩn mực kế toán tài chính số 24 “Báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ” .

Các khoản đầu tư ngắn hạn được coi là tương đương tiền trình diễn trên report lưu chuyển khoản tệ chỉ bao hàm các khoản đầu tư chi tiêu ngắn hạn bao gồm thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không thực sự 3 tháng tất cả khả năng thay đổi dễ dàng thành một lượng tiền khẳng định và không có rủi ro trong thay đổi thành tiền tính từ lúc ngày download khoản đầu tư đó tại thời khắc báo cáo. Ví dụ kỳ phiếu ngân hàng, tín phiếu kho bạc, chứng từ tiền gửi… bao gồm thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua.

Doanh nghiệp phải trình diễn các luồng tiền trên report lưu chuyển tiền tệ theo cha loại hoạt động: chuyển động kinh doanh, hoạt động chi tiêu và chuyển động tài chủ yếu theo chính sách của chuẩn chỉnh mực kế toán số 24 ” report lưu giao dịch chuyển tiền tệ”.

– Luồng chi phí từ hoạt động kinh doanh là luồng tiền gây ra từ các chuyển động tạo ra doanh thu chủ yếu của người tiêu dùng và các hoạt động khác không hẳn là là những hoạt động đầu tư chi tiêu hay hoạt động tài chính

– Luồng tiền từ hoạt động đầu tự là luồng tiền tạo ra từ các chuyển động mua sắm, xây dựng, thanh lý, nhượng bán các tài sản lâu năm và các khoản đầu tư khác ko thuộc những khoản tương đương tiền;

– Luồng chi phí từ vận động tài chính là luồng tiền phát sinh từ các chuyển động tạo ra các biến hóa về quy mô và kết cấu của nguồn vốn chủ cài và vốn vay của doanh nghiệp.

Các luồng tiền tạo ra từ các hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính tiếp sau đây được report trên đại lý thuần:

– Thu tiền và đưa ra trả chi phí hộ quý khách như tiền mướn thu hộ, bỏ ra hộ cùng trả lại mang lại chủ thiết lập tài sản.

– Thu tiền và bỏ ra tiền đối với các khoản có vòng xoay nhanh, thời hạn đáo hạn ngắn như: mua, buôn bán ngoại tệ; Mua, bán những khoản đầu tư; những khoản đi vay hoặc cho vay thời gian ngắn khác có thời hạn thanh toán không quá 3 tháng.

Các luồng tiền gây ra từ những giao dịch bởi ngoại tệ đề xuất được qui đổi ra đồng xu tiền chính thức áp dụng trong ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chủ yếu theo tỷ giá hối hận đoái tại thời điểm phát sinh giao dịch.

Xem thêm: Code Võ Thần Tam Quốc Mới Nhất Tháng 02/2022, Cách Nhập Code

Các thanh toán giao dịch về chi tiêu và tài bao gồm không trực tiếp sử dụng tiền hay các khoản tương đương tiền ko được trình diễn trong báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ, Ví dụ:

– việc mua tài sản bằng phương pháp nhận những khoản nợ tương quan trực tiếp hoặc trải qua nghiệp vụ cho mướn tài chính.

– việc chuyển nợ thành vốn công ty sở hữu

Các khoản mục tiền và tương tự tiền vào đầu kỳ và cuối kỳ, tác động của thay đổi tỷ giá hối hận đoái quy thay đổi ngoại tệ đề xuất được trình diễn thành những chỉ tiêu đơn lẻ trên báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ để đối chiếu số liệu với các khoản mục khớp ứng trên bảng bằng phẳng kế toán.

Doanh nghiệp phải trình bày giá trị và vì sao của những khoản tiền và tương tự tiền gồm số dư cuối kỳ lớn bởi doanh nghiệp nắm giữ nhưng ko được áp dụng do gồm sự hạn chế của luật pháp hoặc các ràng buột khác mà doanh nghiệp bắt buộc thực hiện.

2. Cơ sở lập báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ

Việc lập report lưu chuyển khoản tệ được căn cứ vào:

– Bảng bằng phẳng kế toán

– báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

– bản thuyết minh report tài chính

– báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước

– những tài liệu kế toán tài chính khác, như: Sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán đưa ra tiết, các tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gởi ngân hàng”, “Tiền đã chuyển”; Sổ kế toán tài chính tổng hợp với sổ kế toán cụ thể của các tài khoản liên quan khác, bảng tính và phân chia khấu hao TSCĐ và những tài liệu kế toán cụ thể khác…

*

Hình ảnh: biện pháp lập bảng lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo thông tư 200

3. Yêu ước về mở với ghi sổ kế toán phục vụ lập báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ

– Sổ kế toán cụ thể các thông tin tài khoản phải thu, nên trả yêu cầu được mở cụ thể theo 3 một số loại hoạt động: vận động kinh doanh, hoạt động chi tiêu và chuyển động tài chính.

– Đối với sổ kế toán chi tiết các tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gởi ngân hàng”, “Tiền vẫn chuyển” cần có cụ thể để theo dõi được 3 các loại hoạt động: chuyển động kinh doanh, vận động đầu tư, hoạt động tài chủ yếu làm địa thế căn cứ tổng đúng theo khi lập report lưu giao dịch chuyển tiền tệ. Ví dụ, đối với khoản chi phí trả bank về nơi bắt đầu và lãi vay, kế toán bắt buộc phản hình ảnh riêng số tiền trả lãi vay cùng số chi phí trả cội vay bên trên sổ kế toán chi tiết.

– Tại thời khắc cuối niên độ kế toán, lúc lập báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ, công ty phải xác minh các khoản đầu tư ngắn hạn tất cả thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng tính từ lúc ngày mua thỏa mãn định nghĩa được xem là tương đương tiền phù hợp với phép tắc của chuẩn chỉnh mực “Báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ” để loại trừ ra khỏi những khoản mục liên quan đến hoạt động đầu tư chi tiêu ngắn hạn. Giá trị các khoản tương tự tiền được cộng (+) vào tiêu chuẩn “Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ” trên report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ.

– Đối với các khoản đầu tư chứng khoán và quy định nợ ko được coi là tương đương tiền, kế toán phải căn cứ vào mục đích đầu tư để lập bảng kê cụ thể xác định các khoản chi tiêu chứng khoán và qui định nợ giao hàng cho mục đích dịch vụ thương mại (mua vào nhằm bán) và giao hàng cho mục đích nắm giữ đầu tư chi tiêu để thu lãi.

4. Phía dẫnlập báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo Thông tư 200 theo phương pháp trực tiếp với gián tiếp