Cách làm số thứ tự trong excel

Cách đánh số thứ tự trong excel giúp cho quá trình tạo bảng trong excel được dễ dàng và nhanh chóng, tiết kiệm được tối đa thời gian. Nhưng nếu như bạn chưa biết cài đặt đúng cách công việc sẽ trở khó khăn. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn đánh số thứ tự trong excel đơn giản nhé!

Microsoft Excel là một ứng dụng xử lý bảng tính và nằm trong bộ Microsoft Office của hãng Microsoft. Chương trình này hỗ trợ tối đa con người trong quá trình tính toán, phân tích dữ liệu, tự động hóa công việc. Bên cạnh đó, hỗ trợ công việc một cách tối ưu nhất là với dân văn phòng không thể bỏ qua ứng dụng này.

You watching: Cách làm số thứ tự trong excelSee more: Quy Trình Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Với 7 Bước, Chi Tiết Về Quy Trình Đào Tạo Nhân Sự

Chính sự quan trọng này bạn cần trang bị cho mình những kỹ năng văn phòng cơ bản thật vững chắc.


NỘI DUNG BÀI VIẾT

Cách 1: Cách kéo số thứ tự trong excel bằng chuột

Cách 1: Cách kéo số thứ tự trong excel bằng chuột

Tạo số thứ tự trong excel bằng con trỏ chuột là cách đánh số theo thứ tự sắp xếp trong danh sách ngắn và danh sách dài. Với phương pháp này có 2 cách để bạn áp dụng như sau:

Đánh số thứ tự trong excel trong bằng chuột cho danh sách ngắn

Bước 1: Trong bảng số liệu cần đánh thứ tự, bạn chọn số bắt đầu trước khi đánh thứ tự vào ô đầu tiên (Ví dụ: số 1)

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh – gọn - Ảnh 1" width="600" height="277" srcset="https://chotsale.com.vn/cach-lam-so-thu-tu-trong-excel/imager_1_14263_700.jpg 600w, https://img.chotsale.com.vn.com.vn/2020/08/nhap-so-thu-tu-trong-excel-danh-sach-ngan-1-500x231.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh – gọn - Ảnh 1"> Nhập số thứ tự trong excel danh sách ngắn

Bước 2: Nhấn giữ phím “Ctrl” dùng chuột rê vào bên phải của ô đầu tiên góc dưới, bạn nhập số bắt đầu cho đến khi con trỏ chuột chuyển sang dấu “+” và xuất hiện một dấu “+” nhỏ giống ảnh minh họa phía dưới.

See more: " Send Off Là Gì ? Nghĩa Của Từ Send Off Trong Tiếng Việt Send Off Là Gì

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh – gọn - Ảnh 2" width="600" height="281" srcset="https://chotsale.com.vn/cach-lam-so-thu-tu-trong-excel/imager_2_14263_700.jpg 600w, https://img.chotsale.com.vn.com.vn/2020/08/thao-tac-chuyen-dau-trong-excel-danh-sach-ngan-500x234.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh – gọn - Ảnh 2"> Thao tác chuyển dấu trong excel danh sách ngắn

Bước 3: Tiếp tục nhấn giữ chuột trái di chuyển đến hết danh sách cần đánh số thứ tự

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh – gọn - Ảnh 3" width="600" height="309" srcset="https://chotsale.com.vn/cach-lam-so-thu-tu-trong-excel/imager_3_14263_700.jpg 600w, https://img.chotsale.com.vn.com.vn/2020/08/di-chuyen-chuot-tu-diem-dau-den-cuoi-danh-sach-ngan-500x258.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh – gọn - Ảnh 3"> Di chuyển từ điểm đầu đến điểm cuối danh sách ngắn

Sau đó bạn sẽ thấy kết quả số thứ tự tăng dần:

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh – gọn - Ảnh 4" width="600" height="309" srcset="https://chotsale.com.vn/cach-lam-so-thu-tu-trong-excel/imager_4_14263_700.jpg 600w, https://img.chotsale.com.vn.com.vn/2020/08/ket-qua-hien-thi-danh-so-thu-tu-danh-sach-ngan-500x258.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh – gọn - Ảnh 4"> Kết quả hiển thị danh sách ngắn

Đánh số thứ tự trong excelbằng chuột cho danh sách dài

Đối với những danh sách dài hàng trăm, nghìn số, dòng bạn muốn đánh số thứ tự có thể áp dụng cách điền số thứ tự trong excel:

Bước 1: Nhập số thứ tự bắt đầu số 1 tiếp theo số 2 (lần lượt theo thứ tự tăng dần)

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh – gọn - Ảnh 5" width="600" height="440" srcset="https://chotsale.com.vn/cach-lam-so-thu-tu-trong-excel/imager_5_14263_700.jpg 600w, https://img.chotsale.com.vn.com.vn/2020/08/nhap-so-thu-tu-trong-excel-danh-sach-dai-500x367.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh – gọn - Ảnh 5"> Nhập số thứ tự trong excel danh sách dài

Bước 2: Kéo con trỏ chuột chọn vào hai ô bạn vừa thao tác nhập số di chuyển con trỏ chuột tới ô bên phải của ô thứ 2 bên dưới đến khi chuyển dấu “+”

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh – gọn - Ảnh 6" width="600" height="435" srcset="https://chotsale.com.vn/cach-lam-so-thu-tu-trong-excel/imager_6_14263_700.jpg 600w, https://img.chotsale.com.vn.com.vn/2020/08/thao-tac-chuyen-dau-trong-excel-danh-sach-dai-500x363.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh – gọn - Ảnh 6"> Thao tác chuyển dấu trong excel danh sách dài

Bước 3: Sau đó nhấn chuột trái để excel tự động đánh số theo thứ tự. Bạn sẽ thấy kết quả ngay sau đó:

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh – gọn - Ảnh 7" width="600" height="437" srcset="https://chotsale.com.vn/cach-lam-so-thu-tu-trong-excel/imager_7_14263_700.jpg 651w, https://img.chotsale.com.vn.com.vn/2020/08/ket-qua-danh-so-thu-tu-danh-sach-dai-1-500x364.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh – gọn - Ảnh 7"> Kết quả đánh số thứ tự danh sách dài

Cách 2: Công thức đánh số thứ tự trong excel

Bước 1: Ô đầu tiên trong bảng ở cột STT, nhập số bắt đầu (một số bất kỳ bạn muốn, thường là số 1)

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh – gọn - Ảnh 8" width="600" height="282" srcset="https://chotsale.com.vn/cach-lam-so-thu-tu-trong-excel/imager_8_14263_700.jpg 600w, https://img.chotsale.com.vn.com.vn/2020/08/nhap-so-thu-tu-trong-excel-bang-cong-thuc-500x235.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh – gọn - Ảnh 8"> Nhập số thứ tự trong excel bằng công thức

Bước 2:Nhập công thức vào ô tiếp theo (Ví dụ: =A5+1)

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh – gọn - Ảnh 9" width="600" height="282" srcset="https://chotsale.com.vn/cach-lam-so-thu-tu-trong-excel/imager_9_14263_700.jpg 600w, https://img.chotsale.com.vn.com.vn/2020/08/nhap-cong-thuc-danh-so-tu-tu-trong-excel-500x235.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh – gọn - Ảnh 9"> Nhập công thức đánh số thứ tự trong excel

(Trong đó: A5 đây là ô chứa số đầu tiên như bước 1; 1 chính là đơn vị bắt đầu; 2 chính là đơn vị gia tăng,…)

Bước 3: Khi đã nhập xong số bắt đầu bạn di chuyển con trỏ chuột vào bên phải góc dưới của ô công thức. Con trỏ chuột sẽ chuyển sang dấu “+” thì bạn di chuyển chuột xuống dưới để copy lại công thức đánh số thứ tự trong excel

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh – gọn - Ảnh 10" width="600" height="288" srcset="https://chotsale.com.vn/cach-lam-so-thu-tu-trong-excel/imager_10_14263_700.jpg 600w, https://img.chotsale.com.vn.com.vn/2020/08/sao-chep-lai-cong-thuc-danh-so-thu-tu-trong-excel-500x240.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh – gọn - Ảnh 10"> Sao chép lại công thức đánh số thứ tự trong excel

Kết quả hiển thị sau khi thao tác xong:

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh – gọn - Ảnh 11" width="600" height="287" srcset="https://chotsale.com.vn/cach-lam-so-thu-tu-trong-excel/imager_11_14263_700.jpg 600w, https://img.chotsale.com.vn.com.vn/2020/08/ket-qua-hien-thi-danh-so-thu-tu-bang-cong-thuc-500x239.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh – gọn - Ảnh 11"> Kết quả hiển thị đánh số thứ tự bằng công thức

Cách 3: Cách đánh số thứ tự trong excel có điều kiện với hàm COUNTA

Bên cạnh những cách tạo số thứ tự trong excel thủ công thì sử dụng hàm đánh số thứ tự cũng đem lại kết quả nhanh và chính xác. Ví dụ cụ thể dưới đây sẽ giúp bạn dễ dàng hình dung và áp dụng hàm vào trong thao tác tạo số thứ tự trong excel.

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh – gọn - Ảnh 12" width="600" height="357" srcset="https://chotsale.com.vn/cach-lam-so-thu-tu-trong-excel/imager_12_14263_700.jpg 700w, https://img.chotsale.com.vn.com.vn/2020/08/danh-thu-tu-co-dieu-kien-trong-excel-voi-ham-counta-500x297.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh – gọn - Ảnh 12"> Đánh thứ tự số có điều kiện trong excel với hàm counta

Sử dụng hàm Counta đánh số thứ tự có điều kiện: B2=IF(C2=””,0,COUNTA($C$2:C2))

Trong đó: Ô C2 cố định điểm đầu, điểm cuối không cố định

Với công thức trên đây bạn thực hiện ngay tại ô B2 khi kéo xuống công thức đến kết thúc bảng, với ô không có giá trị sẽ trả về kết quả bằng 0 và tiếp tục đếm số thứ tự với những ô có giá trị ta sẽ có bảng kết quả như như sau: