Cách lập bảng lưu chuyển tiền tệ trực tiếp theo quyet dinh 48

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆPhường - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
*

Mẫu report lưu lại giao dịch chuyển tiền tệ thẳng với con gián tiếp theo Thông bốn 133/2016/TT-BTC cùng Mẫu báo lưu chuyển khoản tệ theo Thông bốn 200/2014/TT-BTC trực tiếp cùng loại gián tiếp, có cả bản word cùng Excel, hướng dẫn cách lập Báo cáo lưu lại giao dịch chuyển tiền tệ.

You watching: Cách lập bảng lưu chuyển tiền tệ trực tiếp theo quyet dinh 48

Bạn sẽ xem: Cách thức làm report lưu giữ chuyển khoản tệ trực tiếp theo ra quyết định 48

1. Mẫu report lưu lại chuyển tiền tệ theo Thông tư 133:

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ(Theo phương thức trực tiếp)Năm ...Đơn vị tính: ………….
Chỉ tiêuMã sốTmáu minhNăm nayNăm trước
12345
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tởm doanh
1. Tiền thu từ bỏ bán sản phẩm, hỗ trợ hình thức với lợi nhuận khác01
2. Tiền bỏ ra trả cho người cung ứng hàng hóa, dịch vụ02
3. Tiền bỏ ra trả cho những người lao động03
4. Tiền lãi vay mượn đã trả04
5. Thuế thu nhập công ty lớn vẫn nộp05
6. Tiền thu không giống từ hoạt động kinh doanh06
7. Tiền bỏ ra không giống mang lại hoạt động kinh doanh07
Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần tự vận động kinh doanh20
II. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng trường đoản cú chuyển động đầu tư
1. Tiền bỏ ra để buôn bán, xuất bản TSCĐ, BĐSĐT cùng những gia tài lâu năm khác21
2. Tiền thu tự tkhô cứng lý, nhượng cung cấp TSCĐ, BĐSĐT với các tài sản lâu năm khác22
3. Tiền đưa ra cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác23
4. Tiền thu hồi cho vay vốn, chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác24
5. Tiền thu lãi giải ngân cho vay, cổ tức với ROI được chia25
Lưu giao dịch chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư30
III. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng từ chuyển động tài chính
1. Tiền thu từ bỏ xây đắp CP, dìm vốn góp của chủ ssống hữu31
2. Tiền trả lại vốn góp cho các công ty cài đặt, thâu tóm về cổ phiếu của khách hàng vẫn vạc hành32
3. Tiền thu tự đi vay33
4. Tiền trả nợ cội vay mượn cùng nợ thuê tài chính34
5. Cổ tức, ROI vẫn trả mang lại công ty sở hữu35
Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần tự chuyển động tài chính40
Lưu giao dịch chuyển tiền thuần vào kỳ (50 = 20+30+40)50
Tiền với tương tự chi phí đầu kỳẢnh hưởng của thay đổi tỷ giá bán ân hận đoái quy thay đổi ngoại tệ6061
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(70 = 50+60+61)70
Lập, ngày ... mon ... năm ...NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, chúng ta tên)KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, chúng ta tên)NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP. LUẬT(Ký, họ tên, đóng dấu)Ghi chú:(1) Các tiêu chí không tồn tại số liệu thì doanh nghiệp chưa hẳn trình diễn dẫu vậy ko được đánh lại “Mã số” tiêu chuẩn.(2) Đối với ngôi trường hợp thuê các dịch vụ làm kế toán thù, làm kế toán trưởng thì đề nghị ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề hình thức dịch vụ kế toán, thương hiệu đơn vị chức năng cung cấp hình thức dịch vụ kế tân oán.

See more: Remitano Là Gì - Remitano Có Lừa Đảo Không

------------------------------------------------------------------------------

2. Mẫu report lưu chuyển tiền tệ theo Thông bốn 200:

Đơn vị báo cáo:……………….

Mẫu số B 03 - DN

(Ban hành theo Thông tứ 200/2014/TT-BTC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp) (*)

Năm ......

Đơn vị tính: ...........

Chỉ tiêu

Mã số

Thuyết minh

Năm nay

Năm trước

1

2

3

4

5

I. Lưu chuyển khoản từ chuyển động tởm doanh

1. Tiền thu trường đoản cú bán sản phẩm, cung ứng hình thức dịch vụ với lợi nhuận khác

01

2. Tiền đưa ra trả cho tất cả những người cung cấp hàng hóa và dịch vụ

02

3. Tiền đưa ra trả cho người lao động

03

4. Tiền bỏ ra trả lãi vay

04

5. Tiền bỏ ra nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

05

6. Tiền thu khác trường đoản cú vận động tởm doanh

06

7. Tiền bỏ ra khác cho vận động khiếp doanh

07

Lưu chuyển tiền thuần trường đoản cú chuyển động ghê doanh

20

II. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng từ bỏ vận động đầu tư

1. Tiền chi để buôn bán, thành lập TSCĐ với các gia tài lâu dài khác

21

2. Tiền thu từ bỏ tkhô giòn lý, nhượng phân phối TSCĐ với những tài sản dài hạn khác

22

3. Tiền đưa ra cho vay, download những luật nợ của đơn vị khác

23

4. Tiền thu hồi cho vay vốn, chào bán lại các cách thức nợ của đơn vị khác

24

5. Tiền bỏ ra chi tiêu góp vốn vào đơn vị chức năng khác

25

6. Tiền thu hồi đầu tư chi tiêu góp vốn vào đơn vị chức năng khác

26

7. Tiền thu tiền lãi giải ngân cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia

27

Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần từ chuyển động đầu tư

30

III. Lưu chuyển tiền tự hoạt động tài chính

1. Tiền thu trường đoản cú xây dựng CP, nhận vốn góp của nhà ssống hữu

31

2. Tiền đưa ra trả vốn góp cho các chủ cài đặt, mua lại CP của công ty vẫn vạc hành

32

3. Tiền vay thời gian ngắn, lâu dài dìm được

33

4. Tiền chi trả nợ gốc vay

34

5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính

35

6. Cổ tức, lợi tức đầu tư sẽ trả mang lại công ty sở hữu

36

Lưu chuyển khoản thuần từ hoạt động tài chính

40

Lưu chuyển khoản thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)

50

Tiền và tương đương chi phí đầu kỳ

60

Hình ảnh hưởng của chuyển đổi tỷ giá hối hận đoái quy thay đổi nước ngoài tệ

61

Tiền cùng tương tự tiền thời điểm cuối kỳ (70 = 50+60+61)

70

VII.34

Ghi chú: Các tiêu chí không tồn tại số liệu thì công ty lớn không phải trình diễn tuy vậy ko được tấn công lại “Mã số” chỉ tiêuLập, ngày .... mon .... năm .....

See more: Kiến Thức Cơ Bản Và Cách Tạo Wbs Là Gì ? Wbs Work Breakdown Structure Là Gì

Người lập biểu

(Ký, chúng ta tên)

Kế toán thù trưởng

(Ký, chúng ta tên)

Giám đốc

(Ký, họ thương hiệu, đóng góp dấu)

- Số chứng chỉ hành nghề;- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toánĐối với người lập biểu là những đơn vị các dịch vụ kế tân oán yêu cầu ghi rõ Số chứng từ hành nghề, tên cùng địa chỉ Đơn vị cung ứng hình thức kế tân oán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

------------------------------------------------------------------------------

Tải chủng loại báo cáo lưu giữ chuyển khoản qua ngân hàng tệ về trên đây:1. Tải Mẫu report giữ chuyển khoản tệ bản Word: