Hiện nay, tiến trình làm report tài thiết yếu theo thông tư 133 và thông tư 200 đang trở nên dễ dàng và đơn giản hơn khi nào hết. Nhờ những công cầm cố kiểm tra tài liệu và lập báo cáo tài chính của phần mềm kế toán, kế toán thậm chí còn chỉ mất không tới 1 tiếng để dứt bộ báo cáo tài chính.

Bạn đang xem: Cách lập bctc theo thông tư 200

Tuy nhiên, để sở hữu một bộ báo cáo tài chính “không tỳ vết”, kế toán tài chính cũng đề xuất trang bị mang lại những kỹ năng và kiến thức cơ bản để đầy niềm tin khi nộp bộ report tài chủ yếu cho Doanh nghiệp. Hãy cùng tò mò cách có tác dụng và đánh giá bộ báo cáo tài bao gồm theo thông tứ 200 trong nội dung bài viết này nhé.


*

Bộ report tài chủ yếu theo Thông tứ 200 tất cả những gì?

Mẫubáo cáo tài chủ yếu theo Thông tứ 200 gồm những báo cáo:

Bảng phẳng phiu kế toán (Mẫu số B01- DN)Báo cáo kết quả vận động kinh doanh (Mẫu số B02- DN)Báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ (Mẫu số B03-DN)Bản thuyết minh report tài chính (Mẫu số B09-DN)

Theo Thông bốn 200, các report này được lập dựa theo những sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết của tài khoản trong thời gian tài chính.

Với các báo cáo tài chính được lập bằng ứng dụng kế toán 1A, kế toán trả toàn hoàn toàn có thể dựa vào theo Bảng bằng phẳng số phát sinh để soát sổ kết quả report tài bao gồm đã lập. (Nếu bạn chưa biết cách lập report tài thiết yếu trên phần mềm kế toán 1A, hãy tham khảo bài viết này).

Số liệu lên report tài chủ yếu được tínhnhư sau:

Bảng bằng vận kế toán: Số dư Nợ/Có cuối kỳ của các tài khoản đầu 1, 2, 3 với 4. Chũm thể, trừ những trường hòa hợp tài khoản kiểm soát và điều chỉnh (229, 214, 352), phần Tài sản bao hàm Số dư Nợ cuối kỳ, phần nguồn vốn bao hàm các Số dư gồm cuối kỳ.Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Đối ứng tạo ra giữa những tài khoản đầu 5,6,7,8 với tài khoản 911.Báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ (trực tiếp): Đối ứng tạo ra trong kỳ của nhị tài khoàn 111 và 112.

Cách lập và đánh giá Bảng bằng phẳng kế toán (Mẫu số B01- DN)

A. Phương pháp lập Bảng cân đối kế toán theo Thông tứ 200

Do đặc thù của Bảng bằng phẳng kế toán theo Thông tư 200là mẫu báo cáo trình bày theo dạng ngắn hạn và lâu dài nên:

Trước khi lập báo cáokế toán cần được phân loại chi tiết NGẮN & DÀI HẠN đối với chi tiết của các tài khoản tài sản và công nợ.Yếu tố ngắn và dài hạn được giới hạn trong 12 tháng hoặctrong một chu kỳ sản xuất, marketing thông thường tại thời điểm báo cáo. (Ngắn hạn 12 tháng)Khi phân loạiNgắn hạn với Dài hạn, cần ghi nhớ:Với các tài khoản vay, đầu tư, ..: xét theo kỳ hạn còn lạiđến ngày đáo hạn.Với các khoản công nợ phải thu: xét theokỳ hạn thu hồi còn lại hoặc thời hạn nhận được tài sản, thương mại dịch vụ với những khoản trả trước cho người bán.Với những khoản công nợ phải trả: xét theothời hạn giao dịch hoặc thời hạn hỗ trợ tài sản, thương mại & dịch vụ với những khoản người mua trả tiền trước.Với các khoản hàng hóa tồn kho: xét theo thời hạn luân chuyển.

Xem thêm: Anh Lang Thang Góc Phố Một Mình, Noo Phước Thịnh

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNTại ngày... Mon ... Năm ...(Áp dụng cho bạn đáp ứng mang định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: ...

Chỉ tiêuMã sốThuyết minhSố cuối nămSố đầu năm
12345
TÀI SẢN
TÀI SẢN NGẮN HẠN100
I. Chi phí và các khoản tương tự tiền110111 + 112
Tiền111Nợ cuối kỳ (NCK) của TK111, 112, 113
Các khoản tương đương tiền112Nợ vào cuối kỳ (NCK) của TK 1281 (các khoản tất cả kỳ hạn gốc không thực sự 3 tháng), 1288 (các khoản tương tự tiền)
II. Các khoản chi tiêu tài bao gồm ngắn hạn120121 + 122 + 123
1. Chứng khoánkinh doanh121NCK của TK 121
2. Dự phòng ưu đãi giảm giá chứng khoán tởm doanh(*)122Có thời điểm cuối kỳ (CCK) của TK 2291 (ghi số âm)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn123NCK của TK 1281,1282, 1288 (trừ những khoản vẫn liệt kê vào Mã số 110)
III. Các khoản nên thu ngắn hạn130131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 139
1. Buộc phải thu thời gian ngắn của khách hàng131NCK của TK 131 (Các khoản có kỳ hạn tịch thu dưới 12 tháng)
2. Trả trước cho tất cả những người bán ngắn hạn132NCK của TK 331 (Các khoản trả trước bên dưới 12 tháng)
3. Bắt buộc thu nội bộ ngắn hạn133NCK của TK 1362, 1363, 1368(Các khoản bao gồm kỳ hạn thu hồi dưới 12 tháng)
4.Phải thu theo tiến trình kế hoạch hợp đồng xây dựng134NCK của TK 337
5.Phải thu về cho vay ngắn hạn135NCK của TK 1283
6. đề xuất thu thời gian ngắn khác136NCK của TK 1385, 1388, 334, 338, 141, 244(Các khoản bao gồm kỳ hạn thu hồi dưới 12 tháng)
7. Dự phòng phải thu thời gian ngắn khó đòi (*)137CCK của TK 2293 (ghi số âm)
8. Gia tài thiếu ngóng xử lý139NCK của TK 1381
IV. Sản phẩm tồn kho140141 + 142
1. Mặt hàng tồn kho141

NCK của TK151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158

Không bao gồm:

Khoản chi tiêu sản xuất, sale dở dang vượt vượt một chu kỳ marketing thông thường.Khoản thiết bị, đồ tư, phụ tùng thay thế sửa chữa trên 12 tháng.
2. Dự trữ giảm đưa hàng tồn kho (*)149CCK của TK 2294(ghi số âm)
V. Tài sản thời gian ngắn khác150151 + 152 + 153 + 154 + 155
1. Chi tiêu trả trước ngắn hạn151NCK của TK 242
2. Thuế GTGT được khấu trừ152NCK của TK 133
3. Thuế và những khoản yêu cầu thu đơn vị nước153NCK của TK 333 (Dựa bên trên Sổ kế toán chi tiết TK 333)
4. Thanh toán mua bán lại trái phiếu chủ yếu phủ154NCK của TK 171
5. Tài sản ngắn hạn khác155NCK của TK 2288
B - TÀI SẢN DÀI HẠN200210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260
I.Các khoản bắt buộc thu dài hạn210211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 219
1. Bắt buộc thu lâu năm của khách hàng hàng211NCK của TK 131(Các khoản có kỳ hạn tịch thu trên 12 tháng)
2. Trả trước cho người bán dài hạn212NCK của TK 331
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị chức năng trực thuộc213NCK của TK 1361
4. Bắt buộc thu nội bộ dài hạn214NCK của TK 1362, 1363, 1368(Các khoản bao gồm kỳ hạn thu hồi trên 12 tháng)
5. đề nghị thu về cho vay dài hạn215NCK của TK 1283(Các khoản gồm kỳ hạn thu hồi trên 12 tháng)
6. Buộc phải thu lâu năm khác216NCK của TK 1385, 1388, 334, 338, 141, 244(Các khoản bao gồm kỳ hạn tịch thu trên 12 tháng)
7. Dự phòng phải thu nhiều năm hạn khó đòi219CCK của TK 2293 (ghi số âm)
II. Gia tài cố định220221 + 224 + 227
Tài sản cố định hữu hình221222 + 223
- Nguyên giá222NCK của TK 211
- quý giá hao mòn lũy kế (*)223CCK của TK2141(ghi số âm)
Tài sản cố định thuê tài chính224225 + 226
- Nguyên giá225NCK của TK 212
- cực hiếm hao mòn lũy kế (*)226CCK của TK 2142(ghi số âm)
Tài sản cố định và thắt chặt vô hình227228 + 229
- Nguyên giá228NCK của TK 213
- giá trị hao mòn lũy kế (*)229CCK của TK 2143(ghi số âm)
III. Bđs nhà đất đầu tư230231 + 232
- Nguyên giá231NCK của TK 217
- quý hiếm hao mòn lũy kế (*)232CCK của TK 2147 (ghi số âm)
IV. Tài sản dở dang dài hạn240241 + 242
Chi giá thành sản xuất, sale dở dang nhiều năm hạn241NCK của TK 241 và CCK của TK 2294
Chi phí tạo cơ bạn dạng dở dang242NCK của TK 241
V. Đầu bốn tài chủ yếu dài hạn250251 + 252 + 253 + 254 + 255
1. Đầu tứ vào công ty con251
2. Đầu tứ vào doanh nghiệp liên doanh, liên kết252NCK của TK 222
3. . Đầu bốn góp vốn vào đơn vị khác253NCK của TK 2281
4. . Dự phòng tổn thất đầu tư chi tiêu vào đơn vị khác (*)254CCK của TK 2292 (ghi số âm)
5.Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn lâu năm hạn255NCK của TK 1281, 1282, 1288(Các khoản có kỳ hạn gốc trên 12 tháng)
VI. Gia tài dài hạn khác260261 + 262 + 268
Chi giá tiền trả trước nhiều năm hạn261NCK của TK 242 (Thời gian trả trước sót lại dưới 12 tháng)
Tài sản thuế thu nhập cá nhân hoãn lại262NCK của TK 243
Thiết bị, đồ gia dụng tư, phụ tùng thay thế dài hạn263NCK của TK 1534 cùng CCK của TK 2294
Tài sản lâu năm khác268NCK của TK 2288 (Các không gian có dự định bán trong khoảng 12 tháng từ thời khắc báo cáo)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN270100 + 200
NGUỒN VỐN
A - NỢ PHẢI TRẢ300310 + 320
I. Nợ ngắn hạn310311 + 312 + 313 + 314 + 315 + 316 + 317 + 318 + 319 + 320 + 321 + 322 + 323 + 324
1. đề nghị trả người cung cấp ngắn hạn311CCK của TK 331(Các khoản gồm kỳ hạn giao dịch dưới 12 tháng)
2. Người mua trả chi phí trước ngắn hạn312CCK của TK 131(Các khoản có kỳ hạn hỗ trợ dưới 12 tháng)
3. Thuế và các khoản bắt buộc nộp bên nước313CCK của TK 333
4. Cần trả người lao động314CCK của TK 334
5. Chi tiêu phải trả315CCK của TK 335(Các khoản gồm kỳ hạn giao dịch dưới 12 tháng)
6. Yêu cầu trả nội bộ316CCK của TK 3362, 3363, 3368(Các khoản tất cả kỳ hạn thanh toán dưới 12 tháng)
7. đề xuất trả theo giai đoạn kế hạch đúng theo đồng xây dựng317CCK của TK 337
8. Lệch giá chưa thực hiện ngắn hạn318CCK của TK 3387(Các khoản bao gồm kỳ hạn cung ứng dưới 12 tháng)
9. Buộc phải trả thời gian ngắn khác319CCK củaTK 338, 138, 344(Các khoản có kỳ hạn giao dịch dưới 12 tháng)
10. Vay cùng nợ thuê tài chủ yếu ngắn hạn320CCK của TK 341, 34311(Các khoản tất cả kỳ hạn giao dịch thanh toán dưới 12 tháng)
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn321CCK của TK 352(Các khoản dự kiến yêu cầu trả dưới 12 tháng)
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi322CCK của TK 353
13. Quỹ bất biến giá323CCK của TK 357
14. Giao dịch mua cung cấp lại trái phiếu chính phủ324CCK của TK 171
II. Nợ nhiều năm hạn330331 + 332 + 333 + 334 + 335 + 336 + 337 + 338 + 339 + 340 + 341 + 342 + 343
1. đề nghị trả người phân phối dài hạn331CCK của TK 331(Các khoản gồm kỳ hạn giao dịch trên 12 tháng)
2. Người mua trả chi phí trước nhiều năm hạn332CCK của TK 131(Các khoản có thời hạn cung cấp trên 12 tháng)
Chi phí đề xuất trả lâu năm hạn333CCK của TK 335(Các khoản tất cả kỳ hạn giao dịch thanh toán trên 12 tháng)
3. Bắt buộc trả nội bộ về vốn ghê doanh334CCK của TK 3361
4. Cần trả nội bộ dài hạn335CCK của TK 3362, 3363, 3368(Các khoản có kỳ hạn thanh toán trên 12 tháng)
5. Lệch giá chưa triển khai dài hạn336CCK của TK 3387
6. Nên trả lâu năm khác337CCK của TK 338, 344(Các khoản tất cả kỳ hạn thanh toán trên 12 tháng)
7. Vay cùng nợ thuê tài thiết yếu dài hạn338CCK của TK 341, 34311, 34313 trừ CCK của TK 34312(Các khoản gồm kỳ hạn thanh toán trên 12 tháng)
8. Trái phiếu gửi đổi339CCK của TK 3432
9. Cp ưu đãi340CCK của TK 41112
10. Thuế thu nhập cá nhân hoãn lại đề xuất trả341CCK của TK 347
11. Dự trữ phải trả dài hạn342CCK của TK 352(Các khoản dự kiến phải trả sau 12 tháng)
12. Quỹ phát triển khoa học với công nghệ343CCK của TK 356
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU400410 + 430
I. Vốn công ty sở hữu410411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417 + 418 + 419 + 420 + 421 + 422
1. Vốn góp của công ty sở hữu411411a + 411b
Cổ phiếu phổ thông bao gồm quyền biểu quyết411aCCK của TK 41111
Cổ phiếu ưu đãi411bCCK của TK 41112
2. Thặng dư vốn cổ phần412CCK của TK 4112 (Hoặc ghi số âm NCK của TK 4112)
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu413CCK của TK 4113
4. Vốn không giống của nhà sở hữu414CCK của TK 4118
5. Cổ phiếu quỹ (*)415NCK của TK 419 (ghi số âm)
6. Chênh lệch reviews lại tài sản416CCK của TK 412 (Hoặc ghi số âm NCK của TK 412)
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái417CCK của TK 413 (Hoặc ghi số âm NCK của TK 413)
8. Quỹ chi tiêu phát triển418CCK của TK 414
9. Quỹ cung cấp sắp xếp doanh nghiệp419CCK của TK 417
10. Quỹ khác thuộc vốn công ty sở hữu420CCK của TK 418
11. Roi sau thuế chưa phân phối421421a + 421b
Lợi nhuận sau thuế chưa trưng bày lũy kế đến thời điểm cuối kỳ trước421aCCK của TK 4211 (Hoặc ghi số âm NCK của TK 4211)
Lợi nhuận sau thuế chưa cung cấp kỳ này421bCCK của TK 4212 (Hoặc ghi số âm NCK của TK 4212)
12. Nguồn vốn chi tiêu XDCB422CCK của TK 441
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác430431 + 432
1. Nguồn khiếp phí431CCK của TK 461 (Hoặc ghi số âm NCK của TK 161)
2. Nguồn ghê phí đã hình thành TSCĐ432CCK của TK 466
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN440300 + 400

Lập, ngày ... Tháng ... Năm ...

NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, bọn họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, họ tên, đóng dấu)

B. Biện pháp kiểm tra Bảng bằng phẳng kế toántheo thông bốn 200

Do thực chất là đối ứng Nợ - Có của những tài khoản nên hầu như khi Bảng cân đối số gây ra đúng thì Bảng cân đối kế toánsẽ đúng. Kế toán phải lưuý một số trường hợp sau:

Tổng gia sản và Tổng nguồn vốnluôn luôn bằng nhau. Trường hòa hợp Bảng bằng phẳng phát sinh hợp lý nhưng Tổng gia sản khác Tổng nguồn vốn, bắt buộc kiểm tra lại những bút toán bất thường trong kỳ.Trường hợp công ty lớn có sử dụng ngoại tệ, cần để ý Đanh giá chênh lệch tỷ giá cho những khoản có gốc nước ngoài tệ thời điểm cuối kỳ (Thể hiện tại ở Mã số 417)

Cách lập báo cáo kết quả chuyển động kinh doanhtheo thông tư 200

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG tởm DOANHNăm ...

Đơn vị tính: ...

Chỉ tiêuMã sốThuyết minhNăm nayNăm trước
12345
1. Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ01Lũy kế phát sinh bên bao gồm (CPS) của TK 511
2. Những khoản giảm trừ doanh thu02Số phạt sinh mặt Nợ của TK 511 đối ứng (NPSDU)với CóTK 521
3. Lợi nhuận thuần về bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)1001 - 02
4. Giá vốn hàng bán11Số tạo ra bên bao gồm của TK 632 đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911
5. Lợi tức đầu tư gộp về bán hàng và cung ứng dịch vụ (20 = 10 - 11)2010 - 11
6. Doanh thu vận động tài chính21Số phạt sinh bên Nợ của TK 515 đối ứng (NPSDU)với CóTK 911
7. Chi phí tài chính22Số gây ra bên bao gồm của TK 635 đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911
- vào đó: túi tiền lãi vay23
9. Túi tiền bán hàng25Số gây ra bên có của TK 641đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911
10. đưa ra phí làm chủ kinh doanh26Số tạo nên bên có của TK 642đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = trăng tròn + 21 - 22 - 25 - 26)3020 + 21 - 22 - 25 - 26
12. Các khoản thu nhập khác31Số phát sinh mặt Nợ của TK 711*đối ứng (NPSDU)với CóTK 911
13. Ngân sách khác32Số tạo ra bên bao gồm của TK 811*đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911
14. Lợi nhuận không giống (40 = 31 - 32)4031 - 32
15. Tổng lợi nhuận kế toán tài chính trước thuế (50 = 30 + 40)5030 + 40
16. Chi tiêu thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hiện hành51

Số gây ra bên tất cả của TK 8211đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911

Số phân phát sinh mặt Nợ của TK 8211đối ứng (NPSDU)với CóTK 911 (ghi số âm)

16. Ngân sách chi tiêu thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hoãn lại52

Số tạo nên bên tất cả của TK 8212đối ứng (CPSDU) vớiNợ TK 911

Số phát sinh mặt Nợ của TK 8212đối ứng (NPSDU)với CóTK 911 (ghi số âm)

15. Lợi tức đầu tư sau thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - (51 + 52))6050 - (51 + 52)

Lập, ngày ... Mon ... Năm ...

NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, chúng ta tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, bọn họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, bọn họ tên, đóng góp dấu)

*Lưu ý: Đối với các giao dịch thanh lý, nhượng chào bán TSCĐ, chỉlấy giá bán trị cụ thể TK 711 với TK 811 theo khoản chênh lệch giữakhoản thu từ các việc thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ với tổnggiá trị còn sót lại của TSCĐ và chi phí thanh lý.

B. Biện pháp kiểm tra báo cáo kết quả hoạt động kinh doanhtheo thông tư 200

Trước lúc làm báo cáo này, kế toán cần thực hiện không thiếu các cây bút toán kết chuyển lợi nhuận và lợi nhuận thời điểm cuối kỳ để bảo vệ số liệu đúng (Các TK đầu 5, 6, 7, 8, 9 không còn số dư cuối kỳ)

Kiểm tra số liệubáo cáo kết quả vận động kinh doanh như sau:

Mã số 60.Lợi nhuận sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp tương ứng số số dư cuối kỳ TK 4121Mã số 01.Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ đề nghị khớp với doanh thu trên các tờ khai thuế hàng tháng

Các các bạn có thể tham khảo thêm cách kiểm tra dữ liệu và chế tác nhanh report tài bao gồm bằng phần mềm kế toán 1A trong bài viết này.