Cách sử dụng hàm or trong excel

Hàm OR là 1 hàm lô ghích. Hàm trả về hiệu quả TRUE ví như cực hiếm thỏa mãn nhu cầu một hoặc một vài, toàn bộ trong các những ĐK được chỉ dẫn.

Nếu không tồn tại ĐK như thế nào đúng, kết quả sẽ là FALSE.

You watching: Cách sử dụng hàm or trong excel

ĐỊNH NGHĨA HÀM OR

Trả về kết quả TRUE trường hợp quý hiếm thỏa mãn một trong số những ĐK được giới thiệu.

CÚ PHÁP

=OR (logical1, , …)

Trong đó:

Logical1, logical2, …: Là các quý hiếm xúc tích và ngắn gọn (hoàn toàn có thể lên đến mức 255 điều kiện không giống nhau)

CÁCH SỬ DỤNG

Cùng thực hành qua một trong những ví dụ sau để biết phương pháp thực hiện hàm:

lấy ví dụ cố kỉnh thể:

*

Giải thích: Hàm OR trả hiệu quả TRUE nếu điểm môn 1 rộng 70 cùng điểm môn 2 là 100. Còn lại trả kết quả FALSE.

HÀM OR KẾT HỢP. VỚI IF

*

Giải thích: Nếu OR trả công dụng là TRUE, IF hiển thị “Đỗ”. Kết trái FALSE hiển thị “Trượt”.

See more: Tải Về Phân Tích Chứng Khoán Ebook Pdf Epub, Phân Tích Chứng Khoán Benjamin Graham Download

SỬ DỤNG OR NHIỀU ĐIỀU KIỆN

*

Giải thích: OR trả công dụng TRUE nếu như có tối thiểu 1 môn đạt 90 điểm, còn nếu như không trả hiệu quả FALSE. Hàm OR hoàn toàn có thể đánh giá về tối nhiều 255 ĐK. Trả công dụng FALSE ví như toàn bộ phần lớn ĐK mọi không nên (hàng 6).

AND KẾT HỢPhường VỚI OR

*

Giải thích: AND trả tác dụng TRUE ví như tất cả những điều kiện được thỏa mãn, trả FALSE ví như 1 trong số ĐK ko đạt. AND tất cả 2 đối số ngăn cách vày vệt chnóng phẩy (Bàn, Xanh lá cây hoặc Xanh domain authority trời). AND trả TRUE giả dụ Sản phđộ ẩm là “Bàn” cùng Màu là “Xanh lá cây” hoặc “Xanh domain authority trời”.

See more: Bài Tiếp Theo Hướng Dẫn Cài Win 10 Trực Tiếp Từ Ổ Cứng Chi Tiết

WEEKDAY KẾT HỢP VỚI OR

*

Giải thích: WEEKDAY trả hiệu quả là số từ 1 đến 7 khớp ứng với các ngày vào tuần. Có nhiều chắt lọc ngày tương xứng số 1, được biểu lộ bởi đối số thứ hai trong WEEKDAY. Đối số này là 1 trong, tương tự số 1 bởi công ty nhật cùng số 7 bằng thứ 7. OR trả công dụng TRUE giả dụ ngày nghỉ ngơi cột A lâm vào vào ngày cuối tuần.


Hàm excel

Post navigation


Previous Previous post: HÀM IFS – Hàm Nếu…thì… các điều kiện, Cách thực hiện hàm IFS