Như các bạn đã biết, hàm VLOOKUP với hàm IF trong Excel là hai hàm có giá trị không giống nhau. Hàm VLOOKUP là một hàm dùng để tra cứu tác dụng trả về theo sản phẩm dọc. Vậy, làm thế nào để hàm IF kết hợp với hàm VLOOKUPchuẩn? nội dung bài viết này sẽ trả lời cho các bạn và góp bạnhọc Excel hiệu quả.

Bạn đang xem: Cách sử dụng hàm vlookup kết hợp hàm if

1. Hàm IF vào Excel là gì?

Hàm IF vào excel hay được sử dụng với mục đích kiếm những giá trị thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại được đến trước trong chuỗi. Trong trường hợp nếu thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại thì hàm trả về giá trị TRUE ko hàm trả về quý hiếm FALSE

Cú pháp hàm IF vào excel:

=IF(logical_test, , )

Trong đó:

- logical_test: đk được chuyển ra

- value_if_true: nếu thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại sẽ hiện ra giá trị này

- value_if_false: không thỏa mãn điều kiện sẽ hiện ra giá trị này

Bạn cũng hoàn toàn có thể hiểu như sau:

=IF (điều kiện, giá trị 1, quý hiếm 2)

Nếu như thỏa mãn nhu cầu “điều kiện” thì hiệu quả hàm trả về là “giá trị 1”, ngược lại trả về “giá trị 2.

Ví dụ:

*

Cách thực hiện hàm If

Trong đó: C2 là địa chỉ ô của vấn đề cần xét, giả dụ điểm to hơn 8 thì vẫn hiện quý giá “Giỏi”, còn lại là “Khá”. Chú ý vì giỏi, khá là chữ bởi vì vậy cần phải cho vào ngoặc kép trường hợp không sẽ bị báo lỗi.

*

Kết trái khi áp dụng hàm If

2. Hàm Vlookup trong Excel

Hàn vloolup mang tên gọi là hàm dò tìm giá bán trị, được sử dụng trong trường đúng theo 2 bảng,bảng 1 cần dò tìm giá trị, bảng 2 là bảng cất giá trị chuẩn. để ý hàm Vlookup là hàm dò tìm kiếm theo cột khác với Hlookup là dò tìm quý hiếm theo hàng.

Cú pháp

=Vlookup(lookup_value, table_array, col_index_num,

Trong đó:

-lookup_value: giá chỉ trị dùng để dò tìm

-table_array: Bảng quý hiếm dò

-col_index_num: Là sản phẩm tự cột nên lấy dữ liệu trên bảng báo giá trị dò.

-range_lookup: Là phạm vi tra cứu kiếm giá chỉ trị. TRUE tương tự với hàng đầu (dò search tương đối), FALSE tương đương với 0 (dò tìm giỏi đối).

Ví dụ: Bảng điểm thi đại học của các học sinh thuộc những khối thi không giống nhau. Bảng 1 là danh sách các học sinh và điểm thi, bảng 2 là điểm chuẩn. Yêu mong dò tìm giá trị từ bảng 2 để điền thông tin vào bảng 1 những học sinh đỗ.

=> Cú pháp:=VLOOKUP(D6,$D$17:$E$20,2,0)

Trong đó:

- D6: ô chứa giá trị phải tìm ở bảng 1(ô đầu tiên ở bảng 1 chứa giá trị tương đương với quý giá ô đầu tiên ở bảng 2).

-$D$17:$E$20: phạm vi ô đựng bảng 2

- 2: sản phẩm công nghệ tự cột ban đầu cần đem ở bảng 1 nhằm dò

- 0: dò tìm hay đối

*

Hàm Vlookup

*

Kết quả khi thực hiện hàm Vlookup

3. Bí quyết hàm IF kết hợp với hàmVLOOKUP

Hàm VLOOKUP trong EXcel là 1 trong những hàm có tác dụng tra cứu vãn theo mặt hàng dọc cho đến khi tìm thấy hiệu quả tra cứu vãn khớp. Còn hàm IF tiến hành kiểm tra logic và trả về một cực hiếm cho tác dụng TRUE và cực hiếm khác cho kết quả FALSE.

Cú pháp:

=If(Vlookup(lookuo_value, table_array, col, index_num, )

Trong đó:

- Lookup value: Giá trị này đề cập đến giá trị ô hoặc văn bạn dạng mà bọn họ đang tìm kiếm kiếm.

- Table_ array: xác định phạm vi ô hoặc vùng tài liệu mà họ muốn tra cứu kiếm giá trị.

- Col_index_number: số cột mà họ muốn trả về giá chỉ trị.

- Range_lookup: tham số này là True hoặc False, nhận hiệu quả khớp đúng chuẩn hoặc tài liệu tương tự.

4. Các trường hợpsử dụng hàm IF kết hợp với hàmVLOOKUP

Hàm VLOOKUP kết phù hợp với hàm IF có 3 ngôi trường hợp đề nghị chú ý, cụ thể như sau:

+ Trường vừa lòng 1: dùng làm so sánh hiệu quả VLOOKUP,

+ Trường vừa lòng 2: cách xử lý lỗi

+ Trường đúng theo 3: giúp tra cứu dựa trên hai giá bán trị.

Lưu ý: Để sử dụng các hàm IF và VLOOKUP thuộc nhau, chúng ta nên lồng hàm VLOOKUP phía bên trong hàm IF.

5. Tạo ra cú pháp cho hàm VLOOKUP

- xác minh giá trị bạn có nhu cầu tra cứu

- xác minh dải ô cất giá trị bạn muốn tra cứu. ( lưu ý: cực hiếm tra cứu luôn luôn nằm nghỉ ngơi cột đầu tiên của dải ô để hàm VLOOKUP new trả về giá chỉ trị đúng mực )

- Số cột chứa giá trị trả về vào dải ô. Hoặc có thể chỉ định TRUE nếu kết quả khớp kha khá hoặc FALSE với cùng một kết quả chính xác ở giá trị trả về. Tuy vậy nếu không chỉ định bất cứ giá trị như thế nào thì Excel sẽ mặc định là TRUE hoặc kết quả trả về tương đối

Sau khi xác định được các giá trị ta tổng hòa hợp lại theo cách làm hàm VLOOKUP như sau:

= VLOOKUP (giá trị tra cứu, dải ô cất giá trị tra cứu, số cột vào dải ô đựng giá trị trả về, công dụng khớp xấp xỉ (TRUE) hoặc hiệu quả khớp chính xác (FALSE)).

Xem thêm: #Top9 Sách Kinh Doanh Bất Động Sản Hay Nhât Nên Đọc Nhất, Không Tìm Thấy Trang

6. Ví dụ về sự kết hợp của IF kết phù hợp với hàmVLOOKUP

Ví dụ 1: Hàm VLOOKUP kết phù hợp với hàm IF để đối chiếu giá trị

Có lấy một ví dụ sau: sử dụng hàm VLOOKUP kết phù hợp với hàm IF

Mô tả: nhờ vào cột tài liệu có trong những ô A1: B6, hãy mày mò xem tên được nói trong ô D2 gồm phần thưởng dựa trên doanh số lớn hơn 2500$ xuất xắc không?

Các cách thực hiện:

- cách 1: Kích loài chuột vào địa chỉ ô E2

- cách 2: Áp dụng vào hàm ta dìm đượccông thức tính:=IF(VLOOKUP(D2,A2:B6,2,FALSE)>2500,“Yes”,“No”)

- bước 3: nhận Enter được công dụng trả về như hình phía mặt dưới

*
Hàm VLOOKUP kết hợp với hàm IF để so sánh giá trị

Ví dụ 2: Hàm VLOOKUP kết phù hợp với hàm IF để cách xử trí lỗi

Yêu cầu: áp dụng hàm VLOOKUP kết hợp với hàm IF để tìm ra những lỗi

Mô tả:

- bước 1: Gán quý hiếm Jason Williams cho ô D2.

- cách 2: Để tìm kiếm doanh số, hãy gán công thức: =VLOOKUP(D2,A2:B6,2,FALSE) cho ô E2.

Khi thực hiện chấm dứt sẽ trả về lỗi #N/A. Tức là tên Jason Williams ko tồn tại trong số ô A2:A6.

Vì vậy, để giải pháp xử lý lỗi này, ta thực hiện bằng cách lồng hàm VLOOKUP cùng ISNA vào phía bên trong hàm IF.

- cách 1: Kích chuột vào ô E2

- cách 2: Nhập công thức: =IF(ISNA(VLOOKUP(D2,A2:B6,2,FALSE)), “Name not found”, VLOOKUP(D2,A2:B6,2,FALSE)) vào ô E2.

- bước 3: nhấn Enter được kết quả trả về như hình dưới

*
Hàm VLOOKUP kết hợp với hàm IF để xử trí lỗi

Cách làm cho này đang trả lại tên không tìm thấy. Thực hiện hàm ISNA để giúp kiểm tra xem tác dụng của VLOOKUP bao gồm phải bị lỗi #N/A hay là không và triển khai điều khiếu nại IF tương ứng. Chúng ta có thể đặt tin nhắn văn bạn dạng khác hoặc thậm chí là một 0 hoặc trống ( “” ) như đầu ra.

Ví dụ 3: Hàm VLOOKUP kết phù hợp với hàm IF để tra cứu vớt hai giá chỉ trị

Xét ví dụ, các ô A1:A6 cất giá trị cho các thành phầm ở nhị hàng không giống nhau.

Để tìm quý hiếm của sản phẩm trong ô E2, bạn thực hiện như sau:

- bước 1: Kích chuột vào ô E2.

- bước 2: Trong ô G2 nhập công thức sau: =IF(F2= “Shop 1”,VLOOKUP(E2,A2:C6,2,FALSE),VLOOKUP(E2,A2:C6,3,FALSE))

- bước 3: Ấn Enter được hiệu quả như hình dưới.

*

Hàm VLOOKUP kết hợp với hàm IF nhằm tra cứu hai giá trị

Khi thực hiện cách này sẽ trả lại $ 3,50. Hàm IF khám nghiệm xem quý giá trong ô F2 là cửa hàng 1 hay 2. Theo điều kiện này, VLOOKUP tiếp nối trả về giá tương ứng cho sản phẩm.

Ví dụ 4: Hàm Vlookup kết hợp với hàm IF để trả về cực hiếm TRUE/FALSE hoặc 1 cùng 0

Quan gần cạnh bảng tài liệu dau, phụ thuộc số lượng dánh sách sản phẩm & hàng hóa trong kho và số lượng các loại hàng hóa này, nếu coi con số 0 là hết hàng, to hơn 0 là còn sản phẩm thì bạn cũng có thể áp dụng bí quyết như sau:

= IF(VLOOKUP(E1,A2:B6,2,FLASE)>0,"Còn hàng","Hết hàng")

Công thức trên dùng để làm tra cứu con số của sản phẩn NHO, nếu như số lượng lớn hơn 0 thì có nghĩa là "còn hàng", nếu như không công dụng sẽ là "hết hàng".

*

Hàm Vlookup kết hợp với hàm IF để trả về quý hiếm TRUE/FALSE hoặc 1 với 0

7. Một số chú ý khi sử dụng hàm IF kết phù hợp với Vlookup

- Để hàm Vlookup hiển thị đúng kết quả, cực hiếm Lookup luôn phải phía bên trong cột bên ngoài cùng bên trái của bảng dữ liệu khi chúng ta nhập bí quyết Vlookup.

- chúng ta có thể sử dụng hàm Vlookup kết hợp với hàm IF nhằm sửa những lỗi vào Excel.

Đặc biệt, chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể nắm trọnhệ thống kỹ năng hàm excel với khóa học "Chinh phục excel công sở" của giảng viên Nguyễn Thành Đông bên trên chotsale.com.vn,giúp cải thiện hiệu suất công việc và quy trình làm việc một cách hiệu quả nhất.

Khóa học tập "Chinh phục excel công sở"

Khóa học tập Excel công sởonline bao gồm 34 bài bác giảng với thời lượng học là 02 giờ đồng hồ 25 phút giúp học viên giải quyết và xử lý được những vụ việc thường gặp mặt trong thực tiễn như cáchlập kế hoạch, sắp tới xếp công việc hiệu quả góp phần thống trị tối ưu thời gian làm việc; giải pháp phân tích, xử lý, định dạng, trình bày số liệu bài bản và đầu tiên là cải thiện hiệu quả công việc với tốc độ siêu nhanh trên Microsoft Excel. Sử dụng các hàm cơ bạn dạng và nâng cap, định dạng bảng tính chăm nghiệp,thu hút sự chăm chú của tín đồ xem cùng đạt công dụng thuyết trình, báo cáo số liệu.

XEM TOÀN BỘ KHÓA HỌC TẠI ĐÂY

Trên đây, mình đã hướng dẫn chúng ta cách sử dụng hàm IF kết hợp với hàmVLOOKUP chuẩn chỉnh một cách ví dụ qua các ví dụ. Mong muốn rằng với ví dụ như minh hoạ và lời giải cụ thể về hàm VLOOKUP chắc chắn đã khiến cho bạn hiểu được tác dụng cũng như vận dụng hàm VLOOKUP hiệu quả nhất.Ngoài ra, cửa hàng chúng tôi còn hỗ trợ đến độc giả những kỹ năng và kiến thức hữu ích luân phiên quang chủ thể tin học văn phòng và công sở cơ bảnnhưkhoá học tập Word, học tập thiết kế Powerpoint chăm nghiệp sẽ được rất nhiều người niềm nở nhất hiện tại nay.