Cách tạo mật khẩu app store

macOS được thiết kế để cung cấp cho bạn một môi trường máy tính an toàn và bảo mật. Khả năng bảo mật của máy Mac phụ thuộc rất nhiều vào việc sử dụng mật khẩu an toàn ở những khu vực trọng yếu.

You watching: Cách tạo mật khẩu app store


Mật khẩu đăng nhập

Mật khẩu đăng nhập, còn gọi là mật khẩu của người dùng, cho phép bạn đăng nhập và truy cập thông tin trên máy Mac của mình. Khi bạn tạo các mật khẩu đăng nhập của mình, hãy đảm bảo mật khẩu đó dễ nhớ và ghi lại mật khẩu đó cũng như lưu giữ mật khẩu đó ở một nơi an toàn. Các đặc quyền được giới hạn theo loại người dùng. Bạn phải sử dụng người dùng quản trị viên để thực hiện nhiều tác vụ quan trọng, như thiết lập một số tùy chọn hệ thống nhất định, cài đặt phần mềm và quản lý người dùng tiêu chuẩn. Xem Thiết lập người dùng, khách và nhóm.


ID chotsale.com.vn

ID chotsale.com.vn cung cấp cho bạn quyền truy cập vào iTunes Store, App Store, chotsale.com.vn Books, iCloud, FaceTime và các dịch vụ khác của chotsale.com.vn. ID chotsale.com.vn bao gồm địa chỉ email (ví dụ: michael_cavanna
icloud.com) và mật khẩu. chotsale.com.vn khuyên bạn nên sử dụng cùng ID chotsale.com.vn cho tất cả các dịch vụ của chotsale.com.vn. Khi bạn tạo mật khẩu ID chotsale.com.vn của mình, hãy đảm bảo mật khẩu đó dễ nhớ, ghi lại mật khẩu đó và lưu giữ mật khẩu đó ở một nơi an toàn. Bạn cũng có thể sử dụng ID chotsale.com.vn để đặt lại mật khẩu đăng nhập nếu bạn quên. Đăng nhập vào trang tài khoản ID chotsale.com.vn của bạn.


Mật khẩu trong Chuỗi khóa iCloud

Ghi nhớ mật khẩu là một công việc khó khăn, nhất là làm theo thực tiễn tốt nhất về việc không bao giờ dùng cùng một mật khẩu hai lần và có nhiều thiết bị. Chuỗi khóa iCloud giúp cập nhật các mật khẩu cho Wi-Fi và trang web trên các máy Mac, iPhone, iPad và iPod touch. Tính năng này còn giúp cập nhật các cài đặt và mật khẩu tài khoản mà bạn thêm vào tùy chọn Tài khoản internet trên máy Mac.

Khi bạn cần tạo tài khoản mới cho trang web, Safari sẽ đề xuất một mật khẩu khác biệt, khó đoán và lưu mật khẩu đó trong Chuỗi khóa iCloud. Safari sẽ tự động điền mật khẩu này trong lần tiếp theo bạn cần đăng nhập, để bạn không phải ghi nhớ hay nhập mật khẩu trên bất kỳ thiết bị nào. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng mật khẩu mạnh được gợi ý do Safari giới thiệu khi tạp mật khẩu cho trang web và ứng dụng internet. Xem Sử dụng Chuỗi khóa iCloud để lưu giữ an toàn thông tin.

See more: Phím Tắt Merge Cell Trong Excel 2013, Các Phím Tắt Merge Trong Excel

Nếu bạn không sử dụng mật khẩu mạnh được gợi ý và cần trợ giúp về mật khẩu cho trang web sau này, hãy xem phần trợ giúp của trang web đó hoặc xem thông tin về tài khoản trên trang web.

Nếu bạn cần được trợ giúp về mật khẩu cho ứng dụng có kết nối với tài khoản trên internet hoặc trên mạng, hãy xem tài liệu kèm theo ứng dụng hoặc thông tin hỗ trợ trực tuyến cho ứng dụng đó. Chẳng hạn, nếu bạn có tài khoản thư với nhà cung cấp dịch vụ hoặc trang web, hãy xem tài liệu trên trang web đó hoặc liên hệ với nhà cung cấp. Xem bài viết Hỗ trợ của chotsale.com.vn Nếu Mail trên máy Mac tiếp tục yêu cầu mật khẩu của bạn.


Mật khẩu trong Truy cập chuỗi khóa

Truy cập chuỗi khóa lưu mật khẩu cho các ứng dụng và dịch vụ khác nhau. Việc này giúp bạn không mất công nhập mật khẩu cho từng mục trong chuỗi khóa. Mật khẩu chuỗi khóa bảo vệ chuỗi khóa của bạn. Chuỗi khóa được mở khóa khi bạn đăng nhập. Hãy xem Giới thiệu về mật khẩu chuỗi khóa.

See more: Hold Up Là Gì - Nghĩa Của Từ Hold Up


Khóa khôi phục

Khi bạn mã hóa thông tin trên máy Mac bằng FileVault, bạn có thể tạo khóa khôi phục. Nếu quên mật khẩu đăng nhập, bạn có thể sử dụng khóa khôi phục để mở khóa ổ đĩa khởi động và thay đổi mật khẩu đăng nhập. Bạn không nên lưu khóa khôi phục ở cùng vị trí như máy Mac, nơi người khác có thể tìm thấy.