Google Forms là 1 công gắng tạo biểu mẫu trực tuyến trọn vẹn miễn tầm giá được cải tiến và phát triển bởi Google do đó bạn cần phải có một tài khoản Google như Gmail. Nếu chưa có các bạn có thể đăng ký kết theo link sau: https://accounts.google.com/signup?hl=vi


Bước 1: truy cập Google Forms

Sau lúc đã tài năng khoản Google, các bạn đăng nhập Google Drive -> nhấp lựa chọn New -> More -> lựa chọn Google Forms

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Trên đây là 7 bước hướng dẫn đưa ra tiết các bạn cách chế tạo ra phiếu khảo sát bằng phương tiện Google Forms. Ứng dụng online này, giúp người dùng thống kê, nghiên cứu/đánh giá chỉ số liệu khảo sát, lưu giữ trữ thông tin từ các cuộc khảo sát một cách tất cả hệ thống.