Trong ứng dụng Lời nhắc

*
, bạn có thể dễ dàng tạo danh sách nhắc việc cho những thứ như mua hàng tạp hóa, công việc xung quanh nhà và dự án tại công ty. Khi bạn thêm một mục vào danh sách, bạn có thể đính kèm hình ảnh; đặt cờ; nhận cảnh báo dựa trên thời gian, ngày và vị trí, v.v.

Bạn đang xem: Cách thêm lời nhắc trên iphone


Ghi chú: Tất cả các tính năng Lời nhắc được mô tả trong hướng dẫn này khả dụng khi bạn sử dụng lời nhắc được nâng cấp. Một số tính năng không khả dụng khi sử dụng các tài khoản khác.


*

Bắt đầu một danh sách mới


Chạm vào Thêm danh sách, sau đó chọn một tài khoản (nếu bạn có nhiều tài khoản). Nếu bạn không nhìn thấy Thêm danh sách, hãy chạm vào Danh sách ở trên cùng bên trái.

Nhập tên, sau đó chọn một màu và biểu tượng cho danh sách.


*

Thêm một mục vào danh sách


Chọn một danh sách, chạm vào Lời nhắc mới, sau đó nhập văn bản.

Chạm vào Thêm ghi chú, sau đó nhập bất kỳ thông tin bổ sung nào.


Bạn có thể được nhắc vào một ngày cụ thể, tại một thời gian hoặc vị trí cụ thể hay khi bạn đang nhắn tin với người nào đó trong Tin nhắn.

Xem thêm: Bỏ Password Khi Vào Máy Tính Khác Trong Cùng Mạng Lan (Win 10)

Đặt lịch trình ngày và giờ: Chạm vào

*
.

Thêm địa điểm: Chạm vào

*
, sau đó chọn nơi bạn muốn được nhắc – ví dụ: khi bạn về nhà hoặc vào trong ô tô có kết nối Bluetooth với iPhone của bạn.


Ghi chú: Để nhận lời nhắc dựa trên vị trí, bạn phải cho phép Lời nhắc sử dụng vị trí chính xác của mình. Đi tới Cài đặt

*
 > Quyền riêng tư & Bảo mật > Dịch vụ định vị. Bật Dịch vụ định vị, chạm vào Lời nhắc, chọn Khi dùng ứng dụng, sau đó bật Vị trí chính xác.


Nhận lời nhắc trong Tin nhắn: Chạm vào nút , bật Khi nhắn tin, sau đó chọn một người từ danh sách liên hệ của bạn. Lời nhắc xuất hiện trong lần tiếp theo bạn trò chuyện với người đó trong Tin nhắn.


Gắn cờ một mục quan trọng: Chạm vào

*
.

Đặt mức ưu tiên: Chạm vào , chạm vào Mức ưu tiên, sau đó chọn Thấp, Trung bình hoặc Cao.