Cách Tính Hệ Số Lương Cơ Bản

Tiền lương hàng tháng người lao động được nhận có thể tính theo nhiều cách khác nhau. Một trong số đó là tính lương theo hệ số. Vậy hệ số lương là gì? Cách tính lương theo hệ số cụ thể như thế nào? Cùng Tuyencongnhan.vn tìm hiểu trong bài viết sau đây nhé!


Bạn đang xem: Cách tính hệ số lương cơ bản

*
Theo bạn, hệ số lương là gì?

Xem thêm: Mẫu Hợp Đồng Thuê Khoán Nhân Công Xây Dựng Nhà Ở 2021, Hợp Đồng Giao Khoán Nhân Công Xây Dựng Nhà Ở 2021

► Hệ số lương là gì?

Hệ số lương là chỉ số thể hiện sự chênh lệch về ngạch lương, bậc lương của người lao động dựa trên yếu tố về bằng cấp, trình độ, cấp bậc. Hệ số lương dùng để tính mức lương cho người làm việc trong các cơ quan nhà nước hoặc cũng có thể là căn cứ tính lương cơ bản, chế độ phụ cấp cho nhân viên trong khối doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Hệ số lương sẽ phụ thuộc vào chức vụ - ngành nghề và lĩnh vực. Khi chỉ số này càng cao thì chứng tỏ người lao động ở bậc lương cao và giữ vị trí quan trong cơ quan, doanh nghiệp. Chỉ số hệ số lương sẽ được điều chỉnh theo từng thời kỳ, phù hợp với sự phát triển kinh tế của đất nước.

► Cách tính lương theo hệ số người lao động cần biết

Theo Nghị định 49/2013 của Chính phủ, cách tính lương theo hệ số được áp dụng thống nhất theo quy định về thang lương - bảng lương. Công thức chung như sau:

Mức lương hiện hưởng = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng

- Cụ thể, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng dần qua các năm:

Năm áp dụng

Thời gian áp dụng

Mức lương cơ sở

2013 - 2016

1.150.000 đồng/tháng

2016 - 2017

1.210.000 đồng/tháng

2017 - 2018

1.300.000 đồng/tháng

2018 - 2019

1.390.000 đồng/tháng

2019 - 2020

1.490.000 đồng/tháng

2020

1.600.000 đồng/tháng

(Chưa áp dụng do tác động của đại dịch Covid - 19)

Ví dụ với mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/ tháng, với người lao động hưởng hệ số lương 3,33 thì:

Mức lương được hưởng = 1.490.000 đồng x 3,3 = 4.917.000 đồng/tháng

► Chi tiết về bảng hệ số lương theo bậc của từng chức danh nghề nghiệp

- Bảng hệ số lương áp dụng cho chuyên gia cao cấp


*

- Bảng hệ số lương theo chuyên môn nghiệp vụ áp dụng cho cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước