Cách tính thuế nhập vào - xuất khẩu với thuế GTGT của sản phẩm nhập khẩu.

Bạn đang xem: Cách tính thuế vat hàng nhập khẩu

Thuế xuất-nhập khẩu là các loại thuế loại gián thu, thu vào các loại hàng hóa được phép xuất, nhập vào qua biên cương Việt Nam, tự do trong hệ thống lao lý thuế vn và những nước trên nỗ lực giới. Nội dung bài viết này đã hướng dẫn chúng ta cách tính thuế xuất-nhập khẩu cùng thuế gtgt của mặt hàng nhập khẩu.

*

1. Đối tượng chịu đựng thuế

Hàng hóa xuất, nhập khẩu của các tổ chức kinh tế Việt phái mạnh thuộc các thành phần kinh tế được phép trao đổi, mua, bán, vay nợ cùng với nước ngoài.Hàng hóa xuất, nhập khẩu của những tổ chức tài chính nước ngoài, các hiệ tượng đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.Hàng hóa được phép xuất khẩu vào khu công nghiệp tại vn và công ty lớn trong khu chế xuất được phép nhập khẩu vào thị trường Việt Nam.Hàng hóa xuất, nhập khẩu để làm hàng mẫu, quảng cáo, tham dự các buổi tiệc chợ triển lãm, viện trợ hoàn trả và không hoàn lại.Hàng hóa hoặc quà biếu, tặng, tài sản di chuyển vượt tiêu chuẩn hành lý được miễn thuế.

2. địa thế căn cứ tính thuế nhập vào (XNK)

Đối với khía cạnh hành áp dụng thuế suất theo xác suất phần trăm:

- con số từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi vào tờ khai hải quan;

- giá tính thuế từng phương diện hàng;

- Thuế suất từng phương diện hàng;

- Tỷ giá bán tính thuế;

- Đồng tiền nộp thuế.

Đối với mặt hàng áp dụng thuế tuyệt đối:

-Số lượng từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan;

- mức thuế tuyệt đối hoàn hảo tính bên trên một đơn vị chức năng hàng hóa;

- Tỷ giá bán tính thuế;

- Đồng tiền nộp thuế.

3. Giá bán tính thuế nhập vào (NK)

Giá tính thuế nhập khẩu:

- giá bán tính thuế đối với hàng hóa nhập vào là giá thực tế phải trả cho cửa khẩu nhập đầu tiên - giá chỉ CIF;

- thường xuyên được xác định bằng phương pháp áp dụng theo thứ tự 3 phương pháp và tạm dừng ở cách thức xác định giá tốt tính thuế.

+ cách thức 1: Theo trị giá giao dịch

+ phương thức 2: Theo giá trị giao dịch của sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu kiểu như hệt

+ phương thức 3: Theo giá trị thanh toán của sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu tương tự

Lưu ý khi xác định giá tính thuế XNK:

- Ðối với mặt hàng hoá XNK, nếu bao gồm hợp đồng giao thương mua bán và bao gồm đủ những chứng từ thích hợp lệ, đủ điều kiện để khẳng định giá tính thuế thì giá bán tính thuế được xác định theo đúng theo đồng.

- trong trường hợp hàng hoá XNK theo phương thức khác hoặc giá chỉ ghi trên vừa lòng đồng cực thấp so cùng với giá giao thương mua bán tối thiểu thực tế tại cửa khẩu, thì giá tính thuế áp dụng theo biểu giá chỉ do cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định.

- giá bán tính thuế tính bằng đồng Việt Nam. Ngoại tệ được quy thay đổi ra đồng việt nam theo tỷ giá sở hữu vào do ngân hàng nhà nước công bố.

4. Thuế suất thuế nhập khẩu (NK)

Thuế suất thuế nhập khẩu

Thuế suất thuế nhập khẩu thực hiện thuế suất tỷ lệ %, mức giỏi đối, biệt lập cho từng mặt hàng nhằm phía dẫn hoạt động nhập khẩu. Dường như còn phân minh theo khoanh vùng thị trường, nhằm mục tiêu thực hiện chế độ thương mại của nhà nước. Bao gồm:

- Thuế suất ưu đãi:

+ Áp dụng đối với hàng hóa nhập vào có nguồn gốc xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan tiền hệ dịch vụ thương mại với Việt Nam; học kế toán thực tiễn ở đâu cực tốt tphcm

+ fan nộp thuế tự khai cùng tự phụ trách trước luật pháp về xuất xử sản phẩm hóa để làm cơ sở xác định mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi.

- Thuế suất khuyến mãi đặc biệt:

+ Áp dụng so với hàng hóa nhập vào có xuất xứ từ nước, đội nước hoặc vùng lãnh thổ triển khai ưu đãi quan trọng về thuế nhập vào với việt nam theo thể chế khoanh vùng thương mại tự do (FTA), phối hợp thuế quan hoặc để tạo dễ dàng cho giao lưu dịch vụ thương mại biên giới với trường đúng theo ưu đãi quan trọng đặc biệt khác.

+ Áp dụng cho mặt hàng được quy định rõ ràng trong thỏa thuận đã ký giữa việt nam với những bước, team nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện ưu đãi quan trọng đặc biệt về thuế và phải đáp ứng một cách đầy đủ các điều kiện đã ghi vào thỏa thuận. Sản phẩm & hàng hóa phải có nguồn gốc tại nước, team nước hoặc vùng phạm vi hoạt động đó.

Xem thêm: Thời Gian Làm Việc Của Ngân Hàng Acb Thứ 2, Lịch Làm Việc, Giờ Làm Việc Của Ngân Hàng Acb

- Thuế suất thông thường:

+ Thuế suất thường thì áp dụng so với hàng hoá nhập khẩu có nguồn gốc từ nước, nhóm nước hoặc vùng cương vực không triển khai đối xử buổi tối huệ quốc và không triển khai ưu đãi đặc biệt quan trọng về thuế nhập vào với Việt Nam.

+ Thuế suất thường thì được biện pháp cao hơn không thực sự 70% đối với thuế suất chiết khấu của từng mặt hàng tương ứng do cơ quan chính phủ quy định.

Cách tính thuế suất thông thường = Thuế suất ưu đãi X 150%

Thuế xẻ sung:

Hàng hoá nhập khẩu trong số trường đúng theo sau, ngoài bài toán chịu thuế theo mức sử dụng còn phải chịu thuế bổ sung.

- giá cả của sản phẩm hoá nhập vào vào Việt Nam rất thấp so cùng với giá thường thì do được bán phá giá chỉ hoặc được trao trợ cấp cho của nước xuất khẩu, gây khó khăn cho sự trở nên tân tiến ngành cung ứng hàng hoá tương tự như của Việt Nam;

- mặt hàng hoá được nhập khẩu vào nước ta có nguồn gốc từ nước nhưng mà nước đó tất cả sự sáng tỏ đối xử về thuế nhập khẩu hoặc gồm những phương án phân biệt đối xử khác đối với hàng hoá của Việt Nam.

5. Phương thức tính thuế xuất-nhập khẩu.

Hàng hóa vận dụng thuế suất theo tỷ lệ phần trăm:

Thuế XNK phải nộp = con số HH thực tế XNK x Trị giá tính thuế bên trên mỗi đơn vị chức năng x TS thuế XNK

Hàng hóa áp dụng thuế suất giỏi đối

Thuế XNK đề nghị nộp = Số lượng HH thực tế XNK xMức thuế tuyệt đối trên 1 đối kháng vị

6. Cáchtính thuế GTGT của hàng hóa XNK

Giá tính thuế GTGT = giá bán tính thuế NK + Thuế NK ( nếu gồm ) + Thuế TTDB (nếu có)

Hướng dẫn phương pháp tính thuế giá trị ngày càng tăng hàng nhập vào theo giá chỉ FOB:

Thuế GTGT hàng nhập khẩu = (Giá FOB + F + I + thuế nhập vào + thuế tiêu thụ sệt biệt) x thuế suất thuế GTGT

Hướng dẫn cách tính thuế giá chỉ trị tăng thêm hàng nhập vào theo giá chỉ CIF:

Thuế GTGT mặt hàng nhập khẩu = (Giá CIF + thuế nhập vào + thuế tiêu thụ đặc biệt) x thuế suất thuế GTGT

Trong đó:

Thuế tiêu thu đặc trưng = (Giá CIF + Thuế nhập khẩu) x thuế xuất thuế TTĐB

Ví dụ 1: Với công ty nhập khẩu rượu từ bỏ châu Âu về Việt Nam

Mặt hàng rượu chịu những thuế : thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ quan trọng và thuế quý giá gia tăng.

- cách tính thuế nhập khẩu:

Số lượng rượu x giá bán tính thuế x thuế suất nhập khẩu của rượu.

- cách tính thuế TTĐB:

Số lượng rượu x (giá tính thuế + thuế nhập khẩu) x thuế suất thuế TTĐB của rượu

- cách tính thuế quý giá gia tăng:

Số lượng rượu x (giá tính thuế + thuế nhập khẩu + thuế TTĐB) x thuế suất thuế GTGT

Ví dụ 2: công ty Uy Tín có nhập khẩu 500 cây dung dịch lá A theo giá CIF là 100 USD/cây. Tỉ giá chỉ ngoại tệ lúc đó là một USD = 20.000 VNĐ. Vào đó: thuế nhập vào là 40%, thuế tiêu thụ đặc biệt với sản phẩm thuốc lá là 70%, thuế GTGT là 10%.

Giá tính thuế = 500 * 100 * 20.000 = 1.000.000.000 đồng

Thuế nhập khẩu: 1.000.000.000 * 40% = 400.000.000 đồng

Thuế tiêu thụ đặc biệt: (1.000.000.000 + 400.000.000) * 70% = 980.000.000 đồng

Thuế GTGT mang lại hàng nhập khẩu:

(1.000.000.000 + 400.000.000 + 980.000.000) * 10% = 238.000.000 đồng.

Bạn đang xem bài xích viết: "Cách tính thuế nhập khẩu cùng thuế GTGT của hàng nhập khẩu "

Từ khóa search kiếm nhiều:Cách tính thuế tiêu thụ sệt biệt, giá bán tính thuế nhập vào là giá bán fob hay cif, biểu thuế xnk 2019, biểu thuế xuất nhập vào 2019, tra thuế nhập khẩu, bảng mã hs code 2019, hs code vietnam

Có thể bạn quan tâm: " Cách xác định giá trị tính thuế "

+) nếu như là hàng hóa Xuất khẩu:

- Là giá thành của sản phẩm & hàng hóa tính mang đến cửa khẩu xuất KHÔNG bao gồm phí bảo hiểm quốc tế (I), phí vận tải quốc tế (F) -> (Tức là giá FOB)

+) ví như là hàng hóa Nhập khẩu:

- giả dụ tính theo giá bán FOB (Tức là giá chỉ Không bao gồm: Phí bảo hiểm thế giới (I), phí vận tải đường bộ quốc tế (F)

=> Trị giá chỉ tính thuế = giá bán FOB + tổn phí bảo hiểm quốc tế + phí vận tải quốc tế

– trường hợp tính theo giá CIF (Tức là giá đã gồm những: phí bảo hiểm thế giới (I), phí vận tải quốc tế (F)

=> Trị giá bán tính thuế = giá bán CIF

Mời chúng ta tham gia học tập thử MIỄN PHÍ khóa học kế toán tài chính tổng đúng theo thực hành cùng khóa học Kế toán giành cho chủ DN trên trung tâm.

*

Tặng tức thì 200.000 đồng khi đăng ký trước 5 ngày khai giảngTặng thêm 400.000 đồngvouchercó thể quy biến thành tiền mặtTặng thêm 50.000 cho từng sinh viênTặng cẩm nang kế toán tài chính thuế rất lôi cuốn và nhân thể lợiMiễn tổn phí bảng khối hệ thống tài khoản kế toán in màu sắc đẹpMiễn giá thành khóa kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việcMiễn phí 100% tư liệu trọn khóa họcMiễn giá thành 100% lệ chi phí thi & cấp chứng chỉĐược cấp bản quyền ứng dụng MISA SME trị giá bán 10.990.000đ , và phần mềm kế toán Excel.