Cách unhide tất cả các sheet trong excel

Nếu bạn chạm chán một Wowkbook, trong những số đó có không ít dữ liệu links cho một Sheets, nhưng mà nhưng chúng ta chẳng thể nào kiếm được Sheets kia trong Workbook. Thì chắc rằng Sheets đó đã được người tạo thành ẩn trọn vẹn khỏi bảng tính Excel.

You watching: Cách unhide tất cả các sheet trong excel

Sheets ẩn trọn vẹn vào Workbook là Sheets bị ẩn đi với cũng quan yếu có tác dụng hiện tại lại bằng phương pháp nhưng mà vẫn hay tuyệt làm cho là Unhide. Vì cũng chẳng tra cứu thấy dòng Sheets đó vào bảng chọn khi Unhide. Vậy làm sao để ẩn hoàn toàn Sheets khỏi Workbook và làm sao hiện lại ? thì bài viết này sẽ giúp các bạn thực hiện.

Cách chế biến ẩn trọn vẹn cùng hiện Sheet trong Workbook

Với biện pháp ẩn hiện nay Sheets thường thì vẫn hay làm cho là con chuột cần vào Sheet và Hide hoặc Unhide. Nhưng với ẩn trọn vẹn với hiện tại một Sheets chúng ta chỉ có thể tiến hành vào VBAProject.


lấy ví dụ như một Workbook gồm 5 Sheets.

*
*
*

Tạo sự kiện đến nút nhấn cùng thêm 1 hàm ĐK IF khám nghiệm 1 mật khẩu nhưng các bạn tự đặt.

See more: Tổng Hợp Hồ Bơi Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Tổng Hợp Địa Chỉ Bể Bơi Bình Thạnh, Hồ Chí Minh


Private Sub btnKiemtra_Click()If txtMatkhau.Text = "mk0001" Thenbool = TrueElsebool = FalseEnd IfUnload MeEnd Sub
Code language: PHP (php)Tại Module mà lại các bạn sẽ tạo thành sinh sống trên, hãy thêm vào một trong những trở nên dữ liệu tổng thể. Biến này sẽ sở hữu được quý giá True/ False.


Public bool As Boolean
Code language: PHP (php)Sau đó bạn hãy Điện thoại tư vấn UserForm trường đoản cú các hàm hiện tại Sheets ẩn vào Module. Và kiếm tra đổi thay bool là True (mật khẩu đăng nhập đúng) > hiện tại Sheets hoặc False (mật khẩu sai) thì ko hiện nay.


Sub UnhideAllSheets()UserForm1.ShowIf bool = True ThenDlặng wks As WorksheetFor Each wks In ActiveWorkbook.Worksheetswks.Visible = xlSheetVisibleNext wksElseMsgBox "Sai Mat Khau"End IfEnd Sub
Code language: PHPhường. (php)Mỗi lúc chạy Macro thì UserForm đang hiện lên và giả dụ nhập đúng mật khẩu thì hàm hiện Sheets ẩn mới thực thi. Nếu sai, vẫn báo ra MsgBox.

See more: Đơn Xin Phép Nghỉ Học Lớp 3 Tập 1, Đơn Xin Phép Nghỉ Học Lớp 3 Do Phụ Huynh Viết

Như vậy, cùng với cách ẩn trọn vẹn Sheets tôi đã ra mắt nlỗi trên, hi vọng chúng ta có thể vận dụng nhằm ẩn các Sheets bao gồm dữ liệu nhưng chúng ta không muốn hiện nay trong Workbook vì chưng bạn chế tác. Cũng nlỗi làm cho hiện tại những WorkSheet được ẩn hoàn toàn.