Trong hoạt động của doanh nghiệp, để thúc đẩy công tác bán hàng nhằm tăng lợi nhuận. Doanh nghiệp có thể đưa ra các chương trình khuyến mại, quảng cáo hoặc có chiết khấu thương mại cho các đại lý, khách hàng. Vậy việc xuất hóa đơn chiết khấu thương mại trong trường hợp này áp dụng thế nào? 

*
*
*
*
*
*

Hình 4: Hướng dẫn kê khai hóa đơn chiết khấu thương mại trên HTKK

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng hóa khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, viết hóa đơn có chiết khấu thương mại và cách kê khai thuế. Hy vọng Hóa đơn điện tử chotsale.com.vn đã tổng hợp bài viết giúp ích cho các bạn.