Quy trình, thủ tục, hồ sơ thanh lý tài sản cố định và thắt chặt - nhượng chào bán tài sản thắt chặt và cố định cũng như cách xuất hóa đơn và kế toán hạch toán thanh lý - giảm gia tài cố định. Anpha vẫn giải đáp giúp bạn qua bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Cách viết hóa đơn thanh lý tài sản


I. Căn cứ pháp lý

Thông tư 45/2013/TT-BTC;Thông tứ 133/2016/TT-BTC;Thông tứ 200/2014/TT-BTC.

II. Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ thanh lý gia sản cố định

1. Nhượng bán, thanh lý tài sản thắt chặt và cố định là gì?

Thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và thắt chặt là những tài sản đã thu hồi đủ vốn đầu tư, hết thời giantrích khấu hao tài sản cố định, hoặc hỏng hỏng nặng, lạc hậu, lỗi thời, hoặc doanh nghiệp muốn bán tài sản đó đi để cố gắng thế bằng một tài sản mới, hoặc xử lý để thu hồi lại vốn.

Phân biệt TSCĐ nhượng cung cấp và TSCĐ thanh lý như sau:

TSCĐ nhượng bán

TSCĐ nhượng phân phối thường là hồ hết TSCĐ không đề nghị dùng hoặc sử dụng không hề hiệu quả.

Ví dụ về nhượng bán gia sản cố định: Doanh nghiệp trước đó dùng thứ nhồi lông vũ để phục vụ vận động sản xuất nhưng hiện nay không còn sản xuất những áo xống bằng lông vũ đề nghị không cần áp dụng tới, doanh nghiệp ra quyết định nhượng chào bán TSCĐ trên.

TSCĐ thanh lý

TSCĐ thanh lý là đa số TSCĐ đang hư hỏng, ko thể liên tiếp sử dụng được nữa hoặc phần đa TSCĐ không tân tiến về kỹ thuật, không còn thỏa mãn nhu cầu được yêu ước của vận động sản xuất ghê doanh.

Ví dụ về thanh lý gia tài cố định: xe cộ cẩu sử dụng lâu ngày đã trở nên hư lỗi nặng, không còn sử dụng được; lắp thêm may cũ không còn phù hợp với yêu ước sản xuất của khách hàng nên doanh nghiệp lớn ra ra quyết định thanh lý TSCĐ trên.

2. Một số trong những quy định về thanh lý, nhượng bán tài sản cố định

➤ Về kế toán, hạch toán giảm tài sản cố định

Khoản 1 Điều 38 Thông bốn 200/2014/TT-BTC cùng Khoản 1 Điều 32 Thông bốn 133/2016/TT- BTC quy định:

Các TSCĐ chưa tính đầy đủ khấu hao (tức chưa tịch thu đủ vốn) mà đã hư hỏng, buộc phải thanh lý thì buộc phải tìm ra được nguyên nhân, nhiệm vụ của tập thể, cá nhân để tìm giải pháp bồi thường với phần giá trị sót lại của TSCĐ không thể thu hồi, bắt buộc được bồi thường đề nghị được bù đắp ngay số thu vì thanh lý của chủ yếu TSCĐ đó, số tiền đền bù do lãnh đạo của người tiêu dùng quyết định;Nếu số thu nhằm thanh lý và số thu để đền bù không đầy đủ bù đắp phần giá chỉ trị còn sót lại của TSCĐ chưa được tịch thu hoặc phần quý hiếm TSCĐ bị mất thì phần cực hiếm chênh lệch sót lại được coi là lỗ về thanh lý TSCĐ với kế toán vào chi tiêu khác.

Như vậy, các chi phí và lệch giá từ hoạt động thanh lý, bồi thường tài sản được hạch toán vào ngân sách chi tiêu và doanh thu khác.

➤ Về giấy tờ thủ tục thanh lý nhượng bán gia tài cố định

Điểm 3.2 Khoản 3 Điều 35 Thông bốn 200/2014/TT-BTC và Khoản 1 Điều 31 Thông tứ 133/2016/TT-BTC quy định: Khi có TSCĐ thanh lý, doanh nghiệp cần ra đưa ra quyết định thanh lý, thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ. Hội đồng thanh lý TSCĐ có trọng trách tổ chức thực hiện việc thanh lý TSCĐ theo như đúng trình tự, thủ tục quy định trong chế độ cai quản tài thiết yếu và lập “Biên bạn dạng thanh lý TSCĐ" theo mẫu mã quy định.

Theo đó, lúc thanh lý nhượng chào bán tài sản, doanh nghiệp cần thành lập hội đồng thanh lý, ra quyết định thanh lý và hoàn thiện các hồ sơ liên quan theo quy định.

➤ Về túi tiền khấu hao trong thời gian chờ thanh lý nhượng bán gia tài cố định

Theo Khoản 3 Điều 5 Thông bốn 45/2013/TT-BTC, doanh nghiệp lớn vẫn phải trích khấu hao và quản lý tài sản cố định theo giải pháp trong thời hạn chờ thanh lý, nhượng bán.

3. Hồ sơ thanh lý cùng nhượng bán gia sản cố định

➤ Trường hợp thanh lý TSCĐ


Hồ sơ thanh lý tài sản cố định bao gồm:

Biên phiên bản họp hội đồng member về thanh lý TSCĐ;Quyết định thanh lý TSCĐ;Biên bản kiểm kê TSCĐ;Biên bản đánh giá bán lại TSCĐ;Biên phiên bản thanh lý TSCĐ;Hợp đồng kinh tế tài chính về buôn bán TSCĐ được thanh lý;Hóa solo bán TSCĐ;Biên bạn dạng giao thừa nhận TSCĐ;Biên bạn dạng hủy TSCĐ;Thanh lý phù hợp đồng kinh tế về buôn bán TSCĐ.

Chi tiết cỗ hồ sơ cần sẵn sàng cho chuyển động nhượng chào bán TSCĐ:

Lập hội đồng xác định giá của TSCĐ;Quyết định nhượng cung cấp TSCĐ;Thông báo một cách công khai và tổ chức đấu giá;Biên bản đánh giá chỉ lại TSCĐ;Hợp đồng giao thương TSCĐ;Biên bạn dạng giao nhận TSCĐ;Lập hóa đối kháng GTGT nhượng chào bán TSCĐ;Các chứng từ liên quan đến nhượng bán.

Xem thêm: 056 Là Mạng Gì ? Sai Lầm Việc Chọn Sim Theo Đầu 056 Đầu Số 056 Là Mạng Gì, Chuyển Đổi Từ Số Nào


4. Kế toán giảm gia tài cố định

4.1. Trường hợp đề nghị để thanh lý và nhượng cung cấp TSCĐ

➤ Ghi sút TSCĐ (căn cứ vào sổ khấu hao đến ngày bán tài sản, biên phiên bản thanh lý TSCĐ):

Nợ TK 214: quý giá khấu hao lũy kế của TSCĐ;

Nợ TK 811: giá bán trị còn lại (lấy Nguyên giá - giá trị khấu hao lũy kế);

Có TK 211: Nguyên giá TSCĐ.

➤ Hạch toán chi tiêu thanh lý (căn cứ vào triệu chứng từ làm phản ánh túi tiền thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ):

Nợ TK 811: giá thành thanh lý, nhượng bán;

Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ;

Có TK 111; 112; 331; 334; 338.

➤ căn cứ vào hóa solo bán thanh lý, kế toán hạch toán:

Nợ TK 111; 112; 131;

Có TK 711: giá bán thỏa thuận;

Có TK 3331: Thuế giá chỉ trị ngày càng tăng của cổng output (nếu có).

Ví dụ: Công ty X nhượng bán 1 chiếc xe ô tô, giá bán ghi bên trên hóa đơn là 220.000.000 đồng (bao bao gồm 10% VAT). Biết TSCĐ này còn có nguyên giá bán là 300.000.000 đồng, khấu hao không còn 100.000.000 đồng. Ngân sách chi tiêu phát sinh của hoạt động nhượng bán đã giao dịch thanh toán bằng tiền mặt là 10.000.000 đồng (chưa bao hàm VAT 10%).

➥ Kế toán đang hạch toán như sau:

- Ghi sút TSCĐ:

Nợ TK 214: 100.000.000 (giá trị hao mòn lũy kế);

Nợ TK 811: 200.000.000 (lấy Nguyên giá - cực hiếm hao mòn lũy kế);

Có TK 211: 300.000.000 (nguyên giá chỉ TSCĐ);

- chi phí phát sinh của vận động nhượng bán:

Nợ TK 811: 10.000.000;

Nợ TK 1331: 1.000.000;

Có TK 111: 11.000.000.

- Thu nhập từ những việc nhượng bán TSCĐ:

Nợ 111, 112, 131: 220.000.000;

Có TK 711: 200.000.000;

Có TK 3331: 20.000.000.

4.2. Trường đúng theo tiêu hủy, túa dỡ, phá vứt TSCĐ

Theo Khoản 1 Điều 4 Thông bốn 45/2013/TT-BTC quy định: trường hợp doanh nghiệp sau khi buôn bán TSCĐ hữu hình là sản phẩm và vật dụng kiến trúc gắn sát với quyền áp dụng đất, doanh nghiệp lớn dỡ quăng quật hoặc hủy bỏ nhằm mục tiêu mục đích xây mới thì quý hiếm quyền thực hiện đất phải khẳng định riêng và ghi nhấn là TSCĐ vô hình dung nếu đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chỉnh theo phương pháp tại điểm đ khoản 2 điều này; nguyên giá của TSCĐ xây dựng mới được khẳng định là nguyên giá quyết toán công trình chi tiêu xây dựng theo quy định tại Quy chế cai quản đầu tứ và sản xuất hiện hành. Những tài sản dỡ bỏ hoặc hủy bỏ được cách xử trí hạch toán theo đúng quy định hiện hành so với thanh lý TSCĐ.

Như vậy:

➤ căn cứ vào biên bản ghi giảm TSCĐ:

Nợ TK 214: cực hiếm khấu hao lũy kế của TSCĐ;

Nợ TK 811: giá trị còn sót lại của TSCĐ (lấy Nguyên giá bán - giá trị khấu hao lũy kế);

Có TK 211: Nguyên giá bán TSCĐ.

➤ căn cứ vào chứng từ làm phản ánh chi phí tháo dỡ, phá bỏ TSCĐ:

Nợ TK 811: giá cả tháo dỡ, phá vứt TSCĐ (dựa theo triệu chứng từ ghi nhận);

Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ (dựa theo triệu chứng từ ghi nhận);

Có TK 111; 112; 331; 334; 338.

5. Xuất hóa đối kháng thanh lý tài sản, nhượng bán gia tài cố định

Căn cứ trên Điều 3 Khoản 7 Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông bốn 39/2014/TT-BTC biện pháp như sau: fan bán phải khởi tạo hóa đối kháng khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả những trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, mặt hàng mẫu; mặt hàng hoá, dịch vụ dùng làm cho, biếu, tặng, trao đổi, trả nạm lương cho tất cả những người lao hễ (trừ hàng hoá vận chuyển nội bộ, chi tiêu và sử dụng nội cỗ để tiếp tục quá trình sản xuất) ➞ khi thanh lý, nhượng bán TSCĐ phải xuất hóa đơn đầy đủ theo quy định.

Thuế suất thanh lý TSCĐ:

Đối với doanh nghiệp lớn kê khai theo phương pháp khấu trừ: doanh nghiệp lớn xuất hóa solo GTGT với tầm thuế suất 10%;Đối với doanh nghiệp kê khai theo cách thức trực tiếp: công ty lập hóa đơn bán sản phẩm và nộp thuế GTGT với xác suất là 1% bên trên doanh thu.

Ví dụ: công ty X kê khai theo phương pháp khấu trừ, thanh lý xe ô tô Innova 7 nơi giá 600.000.000 đồng, kế toán tài chính viết hóa solo như sau:

*

III. Các câu hỏi thường gặp mặt về thanh lý, nhượng phân phối TSCĐ


1. TSCĐ đã mất khấu hao thì khi cung cấp thanh lý gia sản cố định, doanh nghiệp có cần xuất hóa 1-1 hay không?

Căn cứ Thông tư 26/2015/TT-BTC trên Điều 3, Khoản 7 sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều 16 Thông bốn 39/2014/TT-BTC như sau: fan bán phải lập hóa đối chọi khi bán sản phẩm hóa, dịch vụ, bao hàm cả các trường đúng theo hàng hoá, dịch vụ dùng để làm khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; mặt hàng hoá, dịch vụ dùng làm cho, biếu, tặng, trao đổi, trả cầm cố lương cho tất cả những người lao hễ (trừ hàng hoá giao vận nội bộ, tiêu dùng nội cỗ để liên tiếp quá trình sản xuất).

Như vậy, trong trường vừa lòng trên, doanh nghiệp phải lập hóa solo GTGT giao đến khách hàng.

2. Hạch toán kế toán mang lại trường hợp buôn bán thanh lý tài sản cố định đã không còn khấu hao như thế nào?