Phần 1

Mail Exchange 2016- Mục lục:Phần 2:Tại phần trước chúng ta đã kiến thiết thành công xuất sắc Active Directory với những các dịch vụ khác trên windows VPS 2012R2. Phần này chúng ta sẽ xây dựng khối hệ thống mail hệ thống để các nhân viên cấp dưới trong cty có thể gửi với thừa nhận mail.Bài lab này vẫn trình bày công việc setup Micosoft Exchange Server năm nhâm thìn. Đây là mô hình bài xích lab chúng ta đang xúc tiến.

You watching: Phần 1

Bạn sẽ xem: Cấu hình mail hệ thống bên trên windows hệ thống 2016


*

Domain ControllerOperating SystemWindows Server 2012 R2
Forest Functional LevelWindows Server 2012 R2
Domain Functional LevelWindows Server 2012 R2
Exchange Server 2016Operating SystemWindows Server 2012 R2
Installed RoleMailbox Role
ComponentOperating System
Mailbox & Edge Server RoleWindows Server 2012 R2 Standard or Datacenter
Windows Server 2012 Standard or DatacenterWindows Server vNextManagement ToolsWindows Server 2012 R2 Standard or Datacenter
Windows Server 2012 Standard or Datacenter64-bit edition of Windows 8.1
1 Chuẩn bị Active Directory để cài đặt Exchange năm nhâm thìn
- Để thiết lập bất cứ version Exchange Server anof chúng ta mọi nên chuẩn bị bên trên môi trường Active Directory để đặt Exchange Server.- Trước khi cấu hình biến hóa trên Active sầu Directory chúng ta nên Backup Active Directory trước. Mình đã snapshot server Active Directory.
*

*

- Kiểm tra timezone cùng NTP bên trên Active Directory bảo vệ thời hạn bên trên server Active Directory chạy đúng mực.

See more: Suối Tiên Bà Rịa - Khu Cắm Trại Suối Tiên


*

*

- Download với setup Microsoft .Net Framework 4.5. - Mở Windows PowerShell để cài đặt “Remote Tools Administration Pack”.Install-WindowsFeature RSAT-ADDS
- Sử dụng Windows PowerShell cùng truy cập vào thỏng mục setup Exchange nhằm thiết lập một số thưởng thức khi cài Exchange.

See more: Cập Nhật Mẫu Biên Bản Bàn Giao Mặt Bằng Thi Công Là Gì? Mẫu Biên Bản Bàn Giao Mặt Bằng Xây Dựng


- Chạy những lệnh sau nhằm sử dụng Schema Admins group với Enterprise Admins group.- Extover Active Directory Schema:Setup.exe pháo /PrepareSchema /IAcceptExchangeServerLicenseTerms
- Prepare Active sầu DirectorySetup.exe /PrepareAD /OrganizationName:”” /IAcceptExchangeServerLicenseTerms
- Theo Microsoft thì không nên setup Mail Exchange 2016 bên trên Domain Controller mà lại đề xuất mua đặt trên một server member tên miền. Cấu hình DNS suffix với join domain đến server mua exchange này.
- Cài đặt những yếu tắc của Windows để cài đặt Exchange năm nhâm thìn.Install-WindowsFeature AS-HTTP-Activation, Desktop-Experience, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WXiaoMI, Windows-Identity-Foundation
- Download với cài thêm các kỹ năng khác.http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=518380http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkId=258269