Chức năng nhiệm vụ của kế toán tổng hợp

Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần phải có các bộ phận phòng ban làm việc chất lượng. Trong đó, bộ phận kế toán đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp.

You watching: Chức năng nhiệm vụ của kế toán tổng hợp

Vậy chức năng nhiệm vụ và công việc của nghiệp vụ kế toán tổng hợp là gì mà đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp đến như vậy? Hãy cùng tìm hiểu những thông tin bổ ích về nghiệp vụ kế toán tổng hợp qua bài viết sau đây. 


*

Nghiệp Vụ Kế Toán Tổng Hợp


*

Nghiệp vụ kế toán tổng hợp là gì?


Nghiệp vụ kế toán tổng hợp là thực hiện các công việc ghi chép, phản ánh thực tế và tổng quát về các con số trên tài khoản, sổ kế toán và báo cáo tài chính dựa trên những chỉ tiêu mà doanh nghiệp đưa ra.

Về quyền hạn của nghiệp vụ kế toán tổng hợp là:

Quyền đưa ra các yêu cầu cho các kế toán viên khác cung cấp báo cáo chính xác, đảm bảo kịp thời và đúng quy định doanh nghiệpQuyền yêu cầu trực tiếp đến các kế toán viên để điều chỉnh nghiệp vụ nếu có phát sinh sai sót.

Về quan hệ của nghiệp vụ kế toán tổng hợp:

Kế toán tổng hợp sẽ nhận thông tin trực tiếp từ các kế toán viênĐảm bảo an toàn và bảo mật thông tin tài chính của doanh nghiệpThực hiện liên hệ với những bộ phận khác qua phòng Kế toán – Tài vụ.

Tiêu chuẩn yêu cầu của nghiệp vụ kế toán tổng hợp là:

Cần phải đảm bảo nắm vững các kiến thức về nghiệp vụ chuyên môn, chế độ kế toánKhả năng tổ chức và lập kế hoạch để hoàn thành nhiệm vụ được giaoKỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, Excel,…Hiểu biết về hoạt động và quy trình sản xuất của doanh nghiệp

Nhiệm vụ của một kế toán tổng hợp phải thực hiện gồm những gì


*

Những nhiệm vụ của kế toán tổng hợp


Nghiệp vụ kế toán tổng hợp đảm nhận rất nhiều nhiệm vụ quan trọng trong doanh nghiệp. Các nhiệm vụ bao gồm:

Tiến hành thu thập và xử lý những số liệu kế toán có liên quan đến các hoạt động kinh tế phát sinh của công ty như: phiếu thu, hóa đơn, phiếu xuất/nhập,… Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của những chứng từ kế toán liên quan với những nghiệp vụ kinh tế phát sinh rồi thực hiện ghi chép vào sổ sách liên quan.Bảo quản và lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán, các chứng từ liên quan khác.Tiến hành đối chiếu, kiểm tra số liệu với các đơn vị, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.In sổ kế toán chi tiết và tổng hợp cho doanh nghiệpThực hiện công tác hướng dẫn các kế toán viên xử lý và hạch toán những nghiệp vụ kế toánThực hiện thống kê, tổng hợp các dữ liệu kế toán khi có yêu cầu cấp trênBáo cáo cung cấp số liệu cho ban giám đốc, cơ quan chức năng khi có yêu cầu, hay cần giải trình số liệu cho cơ quan thuế, cơ quan chức năng liên quan khác.Tiến hành theo dõi, kiểm tra những định khoản nghiệp vụ phát sinh, sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.Báo cáo thuế và lập quyết toán thuếThực hiện hạch toán doanh thu, công nợ, chi phí, thuế giá trị gia tăng,…Giám sát quản lý các công nợ, giúp ban quản lý nắm được tình trạng kinh doanh của công ty, tình hình chiếm dụng vốn từ các khách hàng. Để từ đó, đưa ra đề xuất lập dự phòng hay xử lý các công nợ khó thu.Tiến hành lập báo cáo tài chính định kỳ theo quý, nửa năm và cả năm.

Chức năng nhiệm vụ của kế toán tổng hợp


*

Các chức năng nhiệm vụ của kế toán tổng hợp


Kế toán tổng hợp là bộ phận thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp như thu thập, xử lý, tiến hành kiểm tra, ghi chép tất cả những nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong công ty. Và kế toán tổng hợp sẽ chịu trách nhiệm về các số liệu từ chi tiết đến tổng hợp trên sổ kế toán.

Kế toán tổng hợp đóng vai trò vô cùng quan trọng trong doanh nghiệp. Hầu như tất cả các đơn vị kinh doanh đều cần có kế toán tổng hợp nhằm để họ xử lý và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan tới tài chính trong doanh nghiệp cách chuẩn xác nhất.

Nghiệp vụ kế toán tổng hợp sẽ cung cấp cho công ty các thông tin về hoạt động kinh doanh, sản xuất đang diễn ra. Đồng thời, theo dõi diễn biến thị trường để đưa ra chiến lược quản lý doanh nghiệp đạt kết quả tốt hơn.

See more: Nghĩa Của Từ Check Out Là Gì Và Cấu Trúc Cụm Từ Check Out Trong Câu Tiếng Anh

Các bản báo cáo của kế toán tổng hợp giúp ban quản lý nắm được tình trạng hoạt động kinh doanh, sản xuất của công ty, từ đó ban quản lý sẽ đưa ra các quyết định kịp thời và đúng đắn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Những nghiệp vụ kế toán tổng hợp cần nhớ


*

Những nghiệp vụ kế toán tổng hợp cần nhớ


Nghiệp vụ mua hàng

Nợ TK 152, TK 153, TK 155, TK 156, TK 211, TK 641,…: Giá mua chưa bao gồm thuế giá trị gia tăngNợ TK 1331: Thuế giá trị gia tăng khi mua vàoCó TK 111, TK 112, TK 331: Tổng giá trị thanh toán dựa theo các hóa đơn.Khi thanh toán công nợ kỳ trước cho nhà cung cấp gồm: Nợ TK 331 (số tiền trả trước cho đơn vị cung cấp), Có TK 111 và TK 112.

Nghiệp vụ bán hàng

a. Bán hàng cho khách hàngGiá vốn hàng bán gồm: Nợ TK 632 (giá vốn hàng bán), Có TK 156.Doanh thu bán hàng gồm: Nợ TK 111, TK 112, TK 131 (tổng giá trị thanh toán dựa theo hóa đơn); Có TK 511 (doanh thu theo giá bán và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng); Có TK 3331 (thuế giá trị gia tăng bán ra).b. Khi thu công nợ kỳ trước của khách hàng, hoặc khách hàng trả trước tiền hàng:Nợ TK 111, TK 112: Số tiền mà khách hàng trả trước.Có TK 131c. Ngân hàng trả lãi cho doanh nghiệpNợ TK 112Có TK 515d. Phí in sao kê, phí dịch vụ tài khoảnNợ TK 642.Có TK 112.e. Doanh nghiệp trả lãi cho ngân hàng (do doanh nghiệp đi vay):Nợ TK 635.Có TK 111, TK112.f. Thu vốn góp cổ phần của các cổ đông:Nợ TK 111,TK 112, TK 221.Có TK 411.

Các yêu cầu đối với một kế toán tổng hợp


*

Những yêu cầu đối với một kế toán tổng hợp


Nghiệp vụ kế toán tổng hợp phải thực hiện đảm nhận rất nhiều công việc kế toán, là người nắm rõ tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp, đặc biệt phải chịu trách nhiệm với nội dung báo cáo kê khai hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Vì vậy, để trở thành một kế toán tổng hợp chuyên nghiệp đòi hỏi người đó phải có những năng lực chuyên môn chuyên sâu, cũng như phẩm chất trung thực để đảm nhận vị trí này.

Sau đây là những yêu cầu đối với vị trí một kế toán tổng hợp:

Yêu cầu người đảm nhận vị trí kế toán tổng hợp phải có năng lực chuyên môn cao về nghiệp vụ kế toán, đồng thời nắm vững những chế độ kế toán hiện hànhKhả năng nhạy bén với các con sốLà một nhân viên kế toán điều bắt buộc hiển nhiên là kế toán viên phải sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, excel, các phần mềm liên quan khác.Kế toán tổng hợp cần có tư duy logic, khả năng lập kế hoạch cụ thể và chi tiết nhằm thực hiện nhiệm vụ được giaoKế toán hay bất kỳ vị trí nào trong doanh nghiệp cũng cần hiểu biết, nắm rõ kiến thức cơ bản về các quy trình, công nghệ kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp.Bên cạnh đó, kỹ năng nhìn nhận vấn đề để phân tích báo cáo là vô cùng quan trọng của kế toán tổng hợp nhằm thực hiện công việc chính xác theo đúng quy định công ty và pháp luật.

Ngoài ra, một kế toán tổng hợp để thực hiện tốt nghiệp vụ kế toán tổng hợp cần có tính trung thực (trung thực trong việc kê khai, lập báo cáo tình hình tài chính doanh nghiệp), cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc.

See more: Nghĩa Của Từ Chính Trị Là Gì ? Chính Trị Là Gì

chotsale.com.vn mong rằng bài viết về “Nghiệp vụ kế toán tổng hợp” trên đã cung cấp cho bạn thông tin toàn diện nhất về nhiệm vụ, chức năng cũng như yêu cầu của một kế toán tổng hợp.