*

chúng ta hãy đem 1B7E làm cho số thập lục phân và chuyển đổi nó thành một số trong những thập phân bằng phương pháp thực hiện công việc sau:

Bước 1: Đánh dấu chỉ số cho từng chữ số trong những thập lục phân.

Bạn đang xem: Chuyển đổi mã hex

Chỉ số chỉ dễ dàng là địa điểm của chữ số trong số đếm từ bắt buộc sang trái.

eginarraychline extThập lục phân và ext1 và extB và ext7 và extE \hline extMục lục và ext3 & ext2 và ext1 và ext0 \hlineendarray

Bước 2: sửa chữa các chữ số bằng các giá trị tương tự thập phân theo ánh xạ sẽ cho:

eginarrayhline extHex code và extA và extB và extC và extD & extE & extF \hline extDec Equiv. Và ext10 và ext11 & ext12 và ext13 và ext14 và ext15 \hlineendarray

Đối với ví dụ vẫn cho, kết quả rất có thể được viết ra như:

eginarraychline extGiá trị thập lục phân theo số thập phân và ext1 & ext11 & ext7 & ext14 \hline extMục lục & ext3 và ext2 và ext1 và ext0 \hlineendarray

Bước 3: bây giờ nhân mỗi chữ số của số thập lục phân cùng với 16 chữ số được nâng lên thành sức mạnh của chỉ số khớp ứng của chúng để sở hữu được giá trị vị trí theo số thập phân.

Chuyển đổi địa chỉ của E: $$E Rightarrow 14 imes 16^0 = 14$$Chuyển đổi vị trí của 7: $$ 7 Rightarrow 7 imes 16^1 = 112$$Chuyển đổi vị trí của B: $$ B Rightarrow 11 imes 16^2 = 2816$$Chuyển đổi địa chỉ của 1: $$ 1 Rightarrow 1 imes 16^3 = 4096$$

Bước 4: hiện thời thêm tất cả các cực hiếm địa điểm để có được số thập phân tương đương.

$$ DEC = 4096 + 2816 + 112 + 14 = 7038 $$

Hệ thống số thập phân với số thập phân so sánh:

Một khối hệ thống số là một trong tập hợp những ký hiệu cụ thể được đặt đơn hàng mô tả số lượng; chúng ta cũng có thể đã nghe nói tới các khối hệ thống số nhị phân, thập phân với thập lục phân vẫn rồi.

Radix của một hệ thống số

Có thể thay mặt cho bất kỳ số lượng như thế nào trong toàn bộ các khối hệ thống số; Sự khác hoàn toàn duy tuyệt nhất giữa các hệ thống số này là radix hoặc số chữ số. Tổng số chữ số lẻ tẻ trong một khối hệ thống số được call là radix hoặc đại lý của hệ thống số đó.

Hệ thống số thập phân:

Hệ thống số thập phân là hệ thống số gồm radix (cơ sở) bởi 10. Trong bất kỳ hệ thống số nào, gồm hai điều: giá trị mặt và quý hiếm vị trí. Hãy coi xét một số trong những ngẫu nhiên như 245.

Xem thêm: Khôi Phục Ảnh Xóa Trên Android 2021, 3 Cách Khôi Phục Ảnh Đã Xóa Trên Android

Bạn có thể viết số này sinh hoạt dạng tất cả trọng số như:

$$245 = (2 imes 100) + (4 imes 10) + (5 imes 1)$$

Trong ví dụ trên, công ty chúng tôi nhân cực hiếm mặt 2 cùng với trọng lượng của vị trí của nó, là 100 thứ nhất và lặp lại quy trình cho toàn bộ các địa điểm khác.

Hệ thống số thập lục phân:

Như tên cho thấy, khối hệ thống số này sử dụng khối hệ thống cơ sở 16. Trong khối hệ thống số này, bọn họ có 16 chữ số riêng rẽ biệt, là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, e và f. Khối hệ thống số này là thương yêu cho phần đông các lưu trữ và lập trình laptop vì nó là sự phù hợp hoàn hảo thân các hệ thống số thập phân và số nhị phân.

Tại sao một số khối hệ thống số phổ biến hơn các hệ thống khác?

Một thắc mắc phổ biến có thể phát sinh: Nếu bạn cũng có thể xây dựng một hệ thống số trên ngẫu nhiên cơ sở nào, tại sao họ lại thực hiện nhị phân, thập phân và thập lục phân nhất, và nguyên nhân không có ngẫu nhiên hệ thống số làm sao khác?

Những vì sao có tính chất thực tế và định kỳ sử: bạn có thể thấy rằng khối hệ thống số thập phân bao gồm cơ sở 10, đúng là số lượng ngón tay của chúng ta. Thực tiễn này giải thích tại sao khối hệ thống số thập phân vẫn được thịnh hành trong một thời gian dài như vậy.

Sự phổ cập của khối hệ thống nhị phân đã tự dưng nhiên tăng lên với tuổi của máy tính chỉ có thể vận động trên các chữ số nhị phân; nhược điểm của hệ thống nhị phân là độ nhiều năm của số nhị phân vì chưng cơ sở chỉ bao hàm hai số.

Hệ thống thập lục phân là liên kết hoàn hảo giữa nhị phân và hệ số thập phân: những bit buổi tối thiểu trong khối hệ thống nhị phân cần thiết để biểu thị số thập phân 10 là 4:

$$1010$$

Tuy nhiên, với 4 bit, bao gồm thể thể hiện 16 hình tượng hoặc chữ số khác nhau: số nhị phân 1111 tương ứng với 16 trong khối hệ thống thập phân. Và đây là cách nhưng mà thập lục phân đã đi đến bức tranh. Khi thực hiện 4 bit để chỉ bộc lộ 10 chữ số, chúng tôi sáu chữ số còn lại. Sử dụng các số thập lục phân, chúng ta có thể đại diện mang lại số lượng lớn hơn với ít bit rộng và không tồn tại sự lãng phí bộ nhớ.